content

yazarportal-com-bilgiagi-net-tasviriefkar-com

23 Eyl

Kalp ve Kalbin Halleri (VI) Bölüm

Bunun işareti olarak da bölünüp parçalanmadan beden içinde yoğunluğunu artırarak sahip olduğu bedene hareket verip canlanmasını sağlayan ruh, bedendeki kalpte yoğunluk kazanarak öncelikle beyne hizmet eder. Daha sonra bütün uzuvlara.

Bedenden çıkarken de bütün uzuvlardan kalbe yönelip kalpten çıkar. Onun içinde insanın ölümü ancak kalbin ölümüyle (durmasıyla) gerçekleşir. Çünkü ruh, kalpte oluşur. Kalpten çıkar. Hayat verdiği canlının bedenini de tamamen terk etmeden o canlının ölümü gerçekleşmez.

Tüm canlılara hayat veren sadece ruhtur. Ruh çıkmadan can çıkmaz. Can çıkmadan da huy çıkmaz. O halde, huy cana, can da ruha bağlıdır. O halde huy canın, can da ruhun altındadır.

Kalp ile beyne gelince, bunlar da insan bedeninde ruh gibi, bir ve tek olmalarına rağmen, her ikisi de, bulundukları he3r bedende sağlı sollu iki odalı, iki bölümden oluşurlar.

Bunun sebebi ise, her ikisinin de hem bulundukları beden itibariyle dünyevi aleme karşı nefse hizmet eder. Hem de uhrevi (gaip), manevi alemine karşı da akla hizmet eder.

Demek ki, ruhun nefsi görev ve sorumluluğu olduğu gibi, birde akli görev ve sorumluğu var.

Dolayısıyla ruh, hem bu dünyaya hem de ahrete yönelik birbirinden ayrılmaz iki görevi, iki de sorumluluğu var.

Bedeni sağlıklı tutmak için sürekli aklın çalıştırılması, faal tutulması görev ve sorumluluğu var.

Şöyle ki, kalbin;

a - Dünyevi ve uhrevi aleme karşı görev ve sorumlulukları var.

b - Nefsin ve aklın gelişip olgunlaşması yönünde görev ve sorumlulukları var.

İnsan bedenini enerji yoğunluğu ile kaplayan ruha karşılık, aynı bedende iki bölüm, iki parçadan oluşan bir kalp, bir de beyin mevcuttur.

Bunlar canlı yada insanın ana temelini oluştururlar. Onun için de insan, Allah’tan gelir. Allah’a gider.

Allah’tan gelen ruhudur. Ruha anlam kazandırmak için onu, hayata bağlayıp bir bedende yaşatan kalbidir.

Bunların her ikisini de bir arada tutup, her iki dünyasına anlam verip, mana kazandıran da beynine bağlı hareket eden aklıdır.

Aklın düşünce marifetidir.

İnsan ruhuna bağlı olup onu yaşatıp, ona mana veren ona anlam kazandırarak her iki alemde de yaşatıp ona anlam kazandıran kalp ve beyindir.

./...

Cahit KARAÇ

 

Etiketler :

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank