content

yazarportal-com-bilgiagi-net-tasviriefkar-com

30 Oca

Kalkınmada Aile Eğitiminin Önemi

Toplumun en kutsal sosyolojik kavramı olan aile, kalkınmanın temel taşıdır. Temel taşı sağlam olmayan toplumlarda, kalkınmadan söz etmek mümkün değildir. Toplumun ilerlemesi için temel taşın işlenmesi parlatılması şarttır. Sağlıklı bireyler sağlıklı aileleri, sağlıklı aileler de sağlıklı toplumu oluşturur. 
 
Toplumun temeli aile olduğuna göre aileyi oluşturan bireylerin olumsuz sosyo ekonomik ve teknolojik etkilerden uzak tutulması etkilenen aile bireyleri için çözümler üretilmelidir. Bireylerin küçüklüklerinden itibaren geleceğe sağlıklı hazırlanmaları gerekir. Aile içi şiddetin, çocuk ihmal ve istismarın yoğunlaşması, okuldaki şiddet eylemlerinin çoğalması, sigara alkol bağımlılıkları internet bağımlılığının artması gibi olaylar aile yapısının güçlenmesi gerektiğini ortaya çıkarmaktadır. 
 
Aileye her alanda önem verilmesi, sorunlara karşı somut sosyal projelerin hayata geçirilmesi, bilinçli bir refah toplumuna ulaşmada gerekli argümanlardır. Bu yapının oluşumunda eğitimin büyük bir rol üstlendiği herkesçe bilinmektedir. Aile eğitimi kavramı sadece büyüklere yönelik değildir. Ailedeki çocukları hatta onların büyük baba ve büyükannelerini de kapsayan geniş bir kavramdır. Bu eğitimin temel odağı da şiddeti önlemedir. Toplumlarda şiddet kavramının azalması, çekirdek topluluk olan aile bireylerinin eğitiminden geçtiği bilimce kabul edilmiştir. 
 
Ülkemizde bu alanda çalışmalar yapılmakta, bakanlıklarca hazırlanan projelerde bunun üzerinde durulmaktadır. Ancak tüm illerde aile eğitiminin programlı ve uzun vadeli olması gerekir. Gençlerin anne babasına karşı tutumları, anne babanın çocuklarına karşı davranışları bu eğitimlerde ele alınarak müfredat buna göre planlanmalıdır. Aile içi şiddet olaylarının adli makamlara intikali durumda oluşturulacak eğitim programlarına katılımı zorunlu hale getirilmesi gerekir. Diğer yandan, boşanmak isteyen eşlerin çocuklu çocuksuz olduğuna bakılmaksızın adli makamlarca bu eğitime yönlendirilmesi çoğu sorunu büyümeden önleyebilecektir. Eğitimlerde psikolojik destek verilmesi de sorun yaşayan ailelere sorunların çözümü konusunda katkı sağlayacaktır.
 
Ülke kalkınması için eğitilmiş, şiddet sorununu çözmüş, sosyal sorumluluğu üstlenebilmiş aileler gereklidir.‘Şiddete Karşı Aile eğitimi' ilkesini benimsemiş olan Turizm Kültür ve Kalkınma Federasyonu, tüm illerdeki dernekleri aracılığı ile bu ilke doğrultusunda çeşitli projeler hazırlığı içine girmiştir. Bu projeler kapsamında yapılacak çalışmalar yakında kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Etiketler : , , , , ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank