'Mustafa Nevruz SINACI' tarafindan gonderilmis yazilar.

04 May

Cumhurbaşkanı Nasıl Olmalıdır?..

Ülkemizde ilk kez, iki dereceli olarak, halk oylaması ile Cumhurbaşkanı seçimi ifa ve icra edilecek. 19 Ocak 2012 tarih ve 6271 Sayılı “Cumhurbaşkanı

27 Nis

Anasır, Ensar, Muhacir, Mübadil ve Cumhurbaşkanlığı Seçemi

Önce makalede kullanacağımız kelimelerin anlamlarını açıklayalım. 1. ANASIR    : Türk ve Müslüman olmayan (gayrimüslim) soydan gelen ahali.

14 Nis

Mücadele Başlıyor. İlk Adım Cumhurbaşkanlığı

Geçtiğimiz hafta, 09 Nisan 2014, Çarşamba günü, Ankara Barosu Eğitim Merkezi ABEM salonlarında tarihi önemi haiz bir Panel düzenlendi. “İhanete hayır, Türk Milleti ve Devleti Bölünemez”

07 Nis

Kazananlar ve Kazandıranlar!..

 Mahalle, Köy, Belde, İlçe ve İl halkıyla doğrudan hiçbir ilgisi, alâkası bulunmayan ve fakat “sunuş biçimi” itibarıyla, adeta genel seçim havası verilen “yerel seçimler” oldu, bitti.

30 Mar

Beşikten Mezara Kadar Hizmet: Belediyecilik

Bu makale 29 Mart 2014 Cumartesi günü kaleme alındı. Şimdiyse artık, adına “seçim” (!) denilen “usulen tefhim ve fiilen icra” işlemi sona erdi. Buna göre: Seçmen vasfını haiz pek çok vatandaş; Milli irade/kamu vicdanı, demokratik usul,

26 Mar

Aday Kimdir? Seçmen Nedir? Seçim Ne İçin Yapılır?

Mevcut tanımlama sisteminde adına “seçim” denilen ve fakat esasta seçimle, seçmek ya da seçilmekle hiçbir ilgisi, alâkası bulunmayan

25 Mar

Siyaset Dikta ve Cunta (Açılım) Ayarları

Sözde muhalefetin, sadece milleti kandırmaya matuf ve fakat hiçbir ciddi ve samimi tarafı olmayan direnişine rağmen;. 30 Eylül 2013 Tarihli sözde “demokratikleşme

24 Mar

AKP’ye Reddiye ve Güncel DP’ye Uyarı

Vakti zamanında, merhum Menderes’i ‘maindros’ (Grekçe) hitabıyla anan, Demokrat Parti’den istihza ile bahseden; Atatürk ve Türk İnkılâbı, bir şekilde söz konusu olduğunda ise, “bırakın şu Kemal”i diye insanları

02 Mar

Aday Kimdir? Seçmen Nedir? Seçim ne İiçin Yapılır?

Mevcut tanımlama sisteminde adına “seçim” denilen ve fakat esasta seçimle, seçmek ya da seçilmekle hiçbir ilgisi, alâkası bulunmayan “30 Mart yerel yönetici belirleme” aksiyon,

16 Şub

Açılım Rezaleti ve İleri Demokrasi Kâbusu

İleri demokrasi, kardeşlik-barış ve demokratikleşme süreci gibi, dayatmalarla oynanan menfur oyun ve “Milli Dava Kıbrıs’ı da kapsayacak biçimde” etki alanı genişleyen

10 Şub

Yeni ve İleri (!) Demokrasi Kâbusu

Her şey 30 Eylül 2013 günü açıklanan sözde demokratikleşme; Özde demokrasi, insan hakları, eşitlik, adalet ve hukukun deformasyonu; Siyasal, sosyal, toplumsal,

02 Şub

Ebed Müddet Devlet; Adalet, Hukuk ve Demokrasi

Adalet ahlâkının hâkim ve hukukun üstün olduğu medeni ve muasır ülkelerde siyaset; sadece müesses nizamı idame, kurum, kural ve ilkelerine sadık olarak, devlet ve milleti idare sanatıdır. Yegâne tanım ve anlatım budur.

26 Oca

‘Demokrat Parti’ Şimdi Ruhlanmalıdır

Önce makale başlığı ile ilgili bir açıklama… Afyon, Eskişehir ve İzmir “Türk Dünyası Eğitim ve Bilim Şûraları ile Kültür Şenlikleri”nde, bilhassa Azerbaycanlı kardeşlerimiz olmak üzere;

16 Oca

Ön Seçim Yapmayan Partiye Oy Vermek Gaflet, Dalâlet ve Hıyanettir!..

 Eğer bir hafta önce İçişleri Bakanlığı’na kuruluş bildirimini veren “Partiya Demokrata Kürdistane Turkiya, PDK-T/Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi”ni saymazsanız; Ocak 2014 ayı itibarıyla

05 Oca

Adaletin Mutfağında Bir Fazilet Abidesi

Bu gün siyaset yapmayacak ve siyasetten konuşmayacağız… Ama dönem itibarıyla, siyasi partilerin ve siyasetin hayat bulduğu; Sevk, idare, idame, kontrol ve koordine

29 Ara

Haklıların Güçlülüğü; Adalet ve Demokrasi

Adalet ve hukukun hâkim olduğu medeni ülkelerde, siyaset sadece bir idare ve idame sanatıdır. Yani ülkeyi en iyi ve ileri seviyede yönetip, halkın huzur, özgürlük, güvenlik, refah,

23 Ara

100 Milyar Euro Pişkinliği

Yukarıda yazılı miktar, dünya devletlerinden neredeyse yarısının resmi ve yasal yıllık bütçelerinden çok daha fazla! Öyle ki, kamu/millet yararı için namuslu/dürüst, demokrat, iffetli ve şerefli kadrolar tarafından harcansa eğer;

15 Ara

Halk Dalkavukluğu ve Siyaset Simsarlığı

Alenen, fiilen ve hukuken iktidarı paylaşmadıkları ve resmen müesses bir koalisyon ortağı olmadıkları için, doğalda muhalefet görevi yapmak zorunda ve durumundaki parti, parti sahibi, vekil ve emir kullarının;

08 Ara

Hukuk’u İhlâl ve Demokrasi Düşmanlığı

Tarih 7 Aralık 2013 Cumartesi, yer: Kızılay Güvenpark CHP Ankara İl Başkanlığının önü. Saat: 10.30 civarı. Bütün havalide bir ıslık sesi yankılanıyor. Tıpkı şu, çobanların inek güderken öttürdüğü cinsten.. Acaba ne var diye koşturdum. Baktım bizim Osman

02 Ara

Bu Bir Hukuk Cinayetidir!..

Yüksek Seçim Kurulu’nun, 30 Mart 2014’te yapılacak yerel seçimler öncesinde aday olacak bakanların, diğer kamu görevlileri gibi, yasal süre içinde “mevcut görevlerinden” istifa etmelerine2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank