content

yazarportal-com-bilgiagi-net-tasviriefkar-com

23 Tem

Yurt Dışı Borçlanmasında Püf Noktaları

Özellikle yurtdışında çalışan gurbetçi işçilerimizin emekliliklerinde faydalanabildikleri en önemli husus, yurtdışı borçlanmasıdır. Yaz aylarında gurbetçi işçilerimiz emeklilik haklarını da araştırmak ve borçlanma yapmak istiyorlar. Bugün gurbetçi işçilerin  yurt dışı borçlanmayla emeklilik konusunu ele alalım istedik. Yurt dışı hizmet borçlanmasından yararlanabilmek için aşağıda açıklanan Türk vatandaşı olmak, belirli nitelikte yurt dışı süreleri bulunmak, hizmetleri belgelendirmek ve yazılı istekte bulunmak şartları aranmaktadır.
Türk vatandaşlığında geçmeyen yurt dışı hizmet veya ev kadınlığı süreleri borçlandırılmayacağı gibi, borçlanma başvuru tarihinde Türk vatandaşı olmadığı tespit edilen sigortalı ve hak sahiplerinin borçlanma talepleri reddedilmektedir.
Aynı zamanda Türk vatandaşlığı ile birlikte yabancı ülke vatandaşlığı devam edenler de söz konusu yasa ile getirilen düzenlemeden yararlanabilirler.
İkili sosyal güvenlik sözleşmelerine göre kendilerine kısmi aylık bağlanmış olanların yurtdışında geçen sigortalılık süreleri arasında ve bu sürelerin bitim tarihinden sonraki işsizlik sürelerinin de, 3201 sayılı Kanuna göre borçlandırılmasına imkân bulunmamaktadır.
***
Borçlanmada 18 yaş önemli
18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarının yurt dışında geçen ve belgelendirilen çalışma süreleri, bu çalışma süreleri arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ve yurt dışında ev kadını olarak geçen sürelerin borçlanması yapılabiliyor.
Türk vatandaşlarının yurt dışında 18 yaşını doldurduktan sonra, Türk vatandaşı iken geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri ve bu süreleri arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile yurt dışında ev kadını olarak geçen sürelerini 3201 Sayılı Kanuna göre borçlanabilmektedir.
***
Başvuru nasıl yapılacak?
Yurt dışında geçen sürelerin borçlandırılması için ilgili SGK birimine başvurulması gerekmektedir. Türkiye’de son defa;
- Hizmet akdi  veya kendi nam ve hesabına bağımsız  kapsamında çalışması bulunanlarla hiç çalışması bulunmayanların, ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerine,
- Kamu görevlisi  kapsamında çalışması bulunanların, “SGK Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı – Mithappaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/ANKARA adresine”,
Yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. Borçlanma başvurusu sırasında yurtdışı çalışmaların belgelendirilmesi zorunludur. İlgili sigorta merciinden alınacak hizmet cetveli gibi çalışmalarını gösteren belgeler eklenerek başvuru formunun doldurulması gerekiyor.
Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesi örnekleri  yurtiçinde SGK Müdürlükleri, yurtdışında ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği ya da Ataşeliklerinden, Sosyal Güvenlik Kurumunun www.sgk.gov.tr  Internet adresinde bulunan “Yurtdışı/Form ve Dilekçeler” bölümünden temin edilebilir.
***
Ne kadar ödenecek?
Ödenecek tutar borçlanma yapacak kişi tarafından belirlenmekte olup, asgari ücretle tavan tutar arasında belirlenen matrah üzerinden ödeme yapılabilmektedir. Bir aylık yurt dışı borçlanması için en az asgari ücretin yüzde 32’si olan 326,88 TL ödenmesi gerekmektedir.
Borçlanma başvurularında tahakkuk ettirilen prim borcunun tebliğ edildiği tarihten itibaren üç ay içinde ödenmesi gerekmektedir.
Başvuru tarihi, borçlanma talebine ilişkin dilekçenin Kurum kayıtlarına geçtiği tarihtir. Ancak, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta olarak gönderilen yurtdışı borçlanma taleplerinde, dilekçenin postaya verildiği tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir. Yapılan borçlanma başvurularında tahakkuk ettirilen prim borcunun tebliğ edildiği tarihten itibaren üç ay içinde ödenmesi gerekmektedir. Tahakkuk ettirilen borcun tamamını veya bir kısmını ödeyenlerden borçlanmalarının iptal edilmesi için başvuruda bulunanların ödedikleri borçlanma tutarının tamamı faiz uygulanmaksızın Türk Lirası olarak iade edilir.
*** 

Etiketler : , , ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank