content

yazarportal-com-bilgiagi-net-tasviriefkar-com

28 Nis

Türkiye’de Kürt Nüfusu Nedir? (II)

·        Türkiye'deki Kürt nüfusu hakkında en gerçekçi ve bilimsel veriler, hiç şüphesiz Devlet İstatistik Enstitüsü'nün (şimdiki TÜİK'in) 1965 Nüfus Sayımları'dır. Zira, bu sayımlara kadar 'ana dil' sorulduğu hâlde, -hangi geri zekâlının emriyle olduğunu bilmiyorum ama- daha sonraki sayımlarda sorulmamaya başlanmıştır.
1965 Nüfus Sayımları'na göre, 31.391.421 olan Türkiye Nüfusu'nun 2.219.502'si ana dili olarak Kürtçe'yi beyan etmiştir. Bu sayı, toplam nüfusun yüzde 7.07'sine tekabül etmektedir.

Günümüzde Kürt nüfusu oranının artmış olduğunu savunanlar, Kürtlerin diğer etnik gruplara göre daha fazla doğurgan olduklarını ve Türkiye ortalamasının üstünde bir nüfus artış hızına sahip bulunduklarını ileri sürüyorlar. Doğurganlık konusunda elimizdeki TÜİK'in ve Hacettepe Nüfus Etütleri Enstitüsü'nün verileri göz önüne alındığında; TÜİK'e göre, Türkiye genelinde doğurganlık oranı 2.23 iken, Doğu ve Güneydoğu'da bu oran 3.65'e yükselmektedir. Buna karşılık, göç eden ve büyük şehirlerde yaşayan Kürtler'in nüfus artış hızı bakımından Türkiye ortalamasına yaklaştığı görülmektedir. Diğer taraftan, anılan bölgelerde bebek ölüm oranlarının yüksek ve ortalama hayat sürelerinin düşük olması ise nüfus artışına ters etkenlerdir. Ayrıca, bu bölgelerde nüfusun önemli bir kısmı da -doğurganlığı yüksek olan- Türkler ve Araplar'dan oluşmaktadır.

 

***


Türkiye'deki Kürt nüfusu hakkındaki diğer ciddî araştırmalar şunlardır:
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü'nün genel nüfus sayımlarını esas alarak yaptığı projeksiyonlarda, Prof. Dr. Aykut Toros 1992'de ana dili Kürtçe olanların oranını yüzde 6.2 olarak tespit etmiştir (Bu oran sonraki yıllarda yapılan araştırmalarda artış göstermiştir).
Türkiye'nin etnik yapısını bilimsel verilerle değerlendiren Ali Tayyar Önder, 2006 yılı itibariyle Kürt sayısını 5 milyon (yüzde 6.76), Zaza sayısını 800 bin (yüzde 1.08) olarak tespit etmiştir.
Prof.Dr. Mehmet Şahingöz'ün, P.A.Andrews'in, merkezi ABD'de bulunan 'Ethnologue Data from Languages of the World' adlı kuruluşta hazırladığı çalışmada Kürt nüfusunun oranı yüzde 8.36 (Zazalar dahil) olarak tespit edilmiştir.

Bu konuda, bugüne kadar ulaşılan akademik temelli en yüksek oran, Andrews'in 'Türkiye'de Etnik Dağılım' başlıklı raporunda, 2001 yılı içinde toplam etnik nüfus yüzde 13.79 olarak gösterilmiştir. Bu durumda, Türkler nüfusun yüzde 86.21'ini oluşturmakta ve diğer etnik unsurlar çıkarılınca, yüzde 8 civarındaki Kürt nüfusu ortaya çıkmaktadır.
Eylül 2005'te 'AB Eurobarometer Anketi'nde, ana dilini Türkçe olarak bildirenlerin oranı yüzde 93 olarak bulunmuş ve Kürtleri de ihtiva eden geri kalan nüfusun yüzde 7'yi geçmediği görülmüştür.

 

***


Bütün bu nüfus analizlerinin ışığında, 1965 Nüfus Sayımı sonuçlarının Kürt nüfusu lehine yüzde 50 oranında arttığı, bir başka deyişle Kürt Nüfusu'nun Türk Nüfusu'nun iki misli çoğaldığı -ki, diğer faktörler de göz önüne alınırsa bu mümkün olamaz- varsayılsa dahi, 2013 yılı itibariyle Türkiye'deki Kürt nüfus oranının yüzde 8 ile 11 arasında bulunduğu; Kürt sayısının da 6 ile 9 milyon arasında değişebileceği hesaplanmaktadır.
Kürt
kardeşlerimizin miktarı bizi aslâ rahatsız etmez. Onlar daima başımızın üstündedir. İnşaallah hep beraber 100 milyonluk Türkiye'ye el ele ulaşacağız.

Etiketler : , , , ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank