content

ikradan-mahyaya-aydinlanma

12 Ağu

…Sömürülen Kadınlar!..

Değerli okurlarım!

Geleneksel uyduruk çoğu rivayetlerin(söylenti) aksine, Kur’an-ı Kerim kadınların hiçbir göreve talip olmasını engellemez.

Kadın Cumhurbaşkanı da olabilir.

Başbakan da olabilir.

Kadı da, yargıç da, imam da, müezzin de olabilir.

Çünkü Kur’an’da yasaklanmayan her şey serbesttir.

Aslolan serbestlik, yasak ise istisnadır.

Yasak için Kur’an’ın yap ya da yapma izahına ihtiyaç vardır. Böyle bir yasak olmadığına göre, kadın topluma namaz kıldırıp imam da olur; tüm milleti yönetecek cumhurbaşkanı ya da başbakan da olur.

Gerek Müslüman memleketlerde, gerek diğer ülkelerde kadınların neden devlet yönetiminde ikinci sırada kaldığı tartışılması uzun bir konudur.

Fakat şurası açıktır ki Kur’an’ın Dini’nde buna hiçbir engel yoktur.

“Başlarına bir kadını geçiren bir kavim asla iflah olmaz.” (İbni Hanbel, Müsned, 5/43, 50; Tirmizi, Fiten, 75; Nesai, Kudat, 8; Buhari, Fiten, 18) Birçok hadis kitabına girmiş yukarıdaki uydurma, Kur’an’ın getirmediği hükümleri kadın aleyhine uyduran gelenekçiler tarafından dinimizin içine sokulmuştur.

Siyasi kaygılarla bu tip hadisler uydurup Allah’ın(cc) dinine kendi görüşlerini katanlar Kur’an’ın Saba Melikesi’ni tarifini de göz ardı ederler. “Neml Suresi’nin 22. ve 44. ayetleri arasında Saba kavminden ve onlara hükmeden kraliçeleri Saba Melikesi’nden bahsedilir.

Ayetlerin açıklamalarında Saba Melikesi’nin zekâsını, topluma doğruyu buldurmadaki becerisini, kavmini tehlikeye atmayışını, tedbirli yaklaşımlarını görürüz.

 “Kadınlara yazıyı öğretmeyin. Dikişi ve Nur Suresi’ni öğretin.” (İbnülcevzi, Mevzuat-II, s. 269)

Değerli okurlarım, bugün gelenekçi İslam’ı savunup da kızlarını üniversiteye sokmaya çalışanlara gerçekten şaşırıyorum!

Gelenekçi dinin görüşü yukarıdaki gibidir.

Eğer ehlisünnet âlimlerini dikkate almıyorsanız niye hâlâ ehlisünnet olmaya devam ediyorsunuz?

Sizin dini anlamada yönteminiz nedir?

Dini kimden, nereden, neye göre anlıyorsunuz?

Eğer ehlisünnet âlimlerine saygınız, inancınız tamsa bize kızmayın.

Biz görmezden geldiğiniz bazı izahları da açıklayıp inancınızın gereğini yapmanıza yardımcı oluyoruz!

Lütfen, Sünni’yim, Hanefi’yim diyorsanız bu izahları da unutmayın, uygulayın!

Bir de şu konuda lütfen bizi aydınlatın. Kur’an’a göre değil ama ehlisünnete göre kadın erkek, karışık olarak oturmak haramdır.

Hatta bazı izahlara göre kadının sesinin duyulması da haramdır!..

Peki, öyleyse, bu anlayış ışığında başörtülü kızları üniversiteye göndermekle bu kızları harama sokmuş olmuyor musunuz?

Sonuç olarak, geleneğin bize dayattığı gayri dini tabuları sorgulayalım! Allah’ın eşref-i mahlukat olarak yarattığı ve muhatap aldığı İNSAN’ı ciddiye alalım.

www.dunyayamesaj.com

Etiketler : ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank