content

yazarportal-com-bilgiagi-net-tasviriefkar-com

17 Mar

SGK Prim Affını Kaçırmayın

Başlığı okuyanlar yeni bir SGK prim affı mı çıktı diye düşünebilir. O yüzden hemen konuyu baştan açıklayalım, bu yeni SGK affı sadece emekli olup Bağ-Kur sosyal güvenlik destek primi kapsamındakileri ilgilendiriyor. Bunun dışındaki diğer SSK primleri veya Bağ-Kur primleri için bir af söz konusu değil.

Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenler için sosyal güvenlik destek primi ödenmesi gerekmektedir. Emekli olduktan sonra iki şekilde çalışılabilecektir. Bunlardan birincisi emeklilik sonrası işçi olarak çalışanlar ve ikincisi de emeklilik sonrası Bağ-Kur kaspamında ticari faaliyette bulunanlar içindir.

Sosyal Güvenlik Destek Primi; SGK’dan emekli aylığı almakta iken 4/a (SSK) ve 4/b  (Bağ-Kur) zorunlu sigortalılığını gerektirir faaliyetlerine devam edenlerin ödemek zorunda oldukları primdir. 4/c (Emekli Sandığı) zorunlu sigortalısı olanların SGDP ödeyerek çalışması mümkün değildir.

01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunla Sosyal Güvenlik Destek Primi’ne tabi çalışma ilk defa söz konusu Kanuna tabi çalışmaya başlayanlar için yalnızca 4/b sigortalıları için öngörülerek kapsamı daraltılmış, ancak 01.10.2008 tarihinden önce sigortalı olanlar için SGDP uygulaması devam ettirilmiştir. Yani, ilk defa 01.10.2008 tarihinden önce sigortalı olanlar hem işçi olarak, hem de vergi mükellef-esnaf-şirket ortağı olarak sosyal güvenlik deste primiyle çalışabiliyor. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı Bağ-Kur SGDP primlerini ödemeyen yaklaşık 600-700 bin sigortalı olduğunu düşünürsek bir çok kişinin mağduriyeti söz konusu.

Bağ-Kur destek primi

Bağ-Kur sosyal güvenlik destek priminde 1.10.2008 öncesi dönem hangi kurumdan emekli olduğuna göre farklı düzenlemeler içermektedir. Bağ-Kur’dan emekli olanlar için, 01.01.2000 tarihinden itibaren uygulamaya geçilen ticari ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefiyeti devam edenlerin, sosyal yardım zammı dahil tahakkuk eden aylıklarının % 10’u oranında sosyal güvenlik destek primi kesilmeye başlanmıştır.

SSK veya Emekli Sandığından emekli olanlar içinse Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek ve basit usulde gelir vergisi olanlar, Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olanlar, A.Ş.’lerin yönetim kurulu üyesi ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin tüm ortaklarıdır. SGK tarafından Kurumca yapılan kontroller sonucu re’sen de yapılmaktadır. Şirket ortaklığından dolayı 4/b SGDP sigortalılığı 01.02.2004 tarihinde başlamakta, diğer hallerden dolayı 4/b SGDP’liliği ise 01.09.2003 tarihinde başlamaktadır. Yani bu tarihlerden önce emekli olanların tescil tarihi eğer şirket ortağı iseler 01.02.2004, diğer hallere tabilerse 01.09.2003 tarihinde başlamakta, bu tarihlerden sonra emekli olanların tescilleri ise emeklilik tarihlerinde başlamaktadır.

1.10.2008 sonrası SGDP uygulaması

Herhangi bir sigortalılık statüsünden (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, Banka, Oda vb. sandıklardan emekli olanlar) emekli olduktan sonra, 4/b kapsamında sigortalılığı gerektirir ticari faaliyetlerine devam eden emeklilerin SGK’dan almakta oldukları aylıklarından (kademeli olarak artırıldıktan sonra halen)  %15 oranında SGDP kesintisi yapılmaktadır.

Faizler silinecek

01/10/2008 tarihinden önce iştirakçi veya sigortalı olanlardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 4/b bendi kapsamında çalışmaya başlayanların, 28/02/2013 tarihi itibariyle tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan sosyal güvenlik destek primi borçları ve ferileri yapılandırma kapsamında yer alınmıştır. Bu haktan yararlanmak isteyen ve SGK’na Bağ-Kur SGDP borcu olan sigortalıların, en geç 31/05/2013 tarihine kadar (bu tarih dahil) müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yeniden yapılandırmaya esas borcun hesaplanması sırasında, ödeme vadesinin sona erdiği tarihten, 2013/Ocak ayına kadar geçen her bir ay için ilgili aya ilişkin belirlenmiş TEFE/ÜFE aylık değişim oranları aylık olarak, Kanunun yürürlüğe girdiği 2013/Ocak ayı için ise 2012/Aralık ayına ilişkin ÜFE aylık değişim oranı (günlük olarak hesaplanacaktır) dikkate alınacaktır.

Gecikme cezası ve gecikme zammı yerine dikkate alınacak tutarın hesaplanması sırasında, TEFE/ÜFE aylık değişim oranlarının eksi (-) değer aldığı aylar için; eksi değer almış olan oran da dikkate alınacak, ancak ilgili ay için peşin veya taksitler halinde ödenecek tutar, her halükarda alacağın asıl tutarından aşağı olamayacaktır. Dolayısıyla, gecikme cezası ve gecikme zammının yerine dikkate alınacak tutarın hesaplanmasının ardından bulunan bu tutar ile alacak aslı toplanarak yeniden yapılandırılacak olan alacak tutarı hesaplanmış olacaktır.

Özellikle SGK’nın vergi kayıtlarını ve diğer kurumlardan alınan bilgileri de değerlendirerek destek primi borçlularını tespit edebildiğini, bu nedenle mutlaka kapsamdaki sigortalıların bu aftan yararlanmasını tavsiye ettiğimizi belirtelim.

Kaynak: http://haber.stargazete.com/yazar/sgk-prim-affini-kacirmayin/yazi-736447

Etiketler : ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank