content

yazarportal-com-bilgiagi-net-tasviriefkar-com

27 Eyl

Kalp ve Kalbin Halleri (X) Bölüm

Her iki dünyasına (masivasına) ait görev ve sorumluluk taşıyan kalp ve beyin insan vücudunda iki parçadan, iki bölümden oluşmalarına rağmen her ikisi de aynı

bedendeki bir tek ben’liğe hizmet ederler. Onun içindir ki; aynı bedene hizmet eden tıpkı bir ruh gibi, aynı bedende ki kalp de, beyin de birdir. Tekdir, bir bütün olarak aynı ben’liğe hizmet ederler.

Yani, üçü bir arada bulunur. Aynı bedenin sahibine hizmet ederler.

Her birinin görevi, birbirine hizmet etmektir. Hizmet ederken de varlığa ait ben’liğin tüm ihtiyaçlarının beden içinde gidermektir. Bunun içinde birbiriyle aynı bedende uyum içinde yaşarken, birbiriyle yardımlaşmak.

Bu şekilde birbirine bağlı olarak kendilerine hayat veren benliğe hizmet etmektir. Yaşadıkları bedende kendi varlıklarının sürdürmek için aynı bedene hizmet etmektir. Bunun içinde bedendeki tüm görevleri paylaşmaktır.

Kısacası üçünün de görevi taşıdığı ruh bünyesindeki benliği erginleştirip olgunlaştırmaktır. Bunun içinde görevde bir bütünlük sağlayarak bedendeki benliğine ait tüm işlevleri yerine getirmektir.

Dolayısıyla görevleri yerine getirirken olduğu gibi, sorumluluğu da birlikte oluşturdukları benlik içinde taşımaktır.

Allah’a hesap verileceği bilincine ererek yaşamaktır. O sorumluluğu içinde (vicdanda) duyup, taşıyarak yaşamaktır.

Kalp ve beynin görevi ruha hizmet etmektir. Ruhun görevi ise bulunduğu bedeni yaşatırken, hem dünyada hem de ahrette sorumluluğunu da taşımaktır.

Bunun için ruh enerjisini, beyin rotasını kalpten alır.

Çünkü kalp, bedenin merkezi, yaşamın kaynağıdır.

İnsanın her iki dünyada da huzur bulup, sağlıklı yaşayabilmesi için bedende taşıdığı kalbinin sürekli sağ duyu içerisinde sağlıklı olup, pozitif enerji üretmesi gerekir ki; enerjisini buradan alıp beslenen beyninde taşıdığı aklı da ona hayırlı yolu göstersin. O da hem bu dünyasını hem de ahretini kazanıp gitsin.

Ruhu mutmain olup, kendisini yaratan Allah’ın huzuruna huşu içinde varsın. İtibar görüp, onur kazansın. Şerefle ağırlanıp, şan şöhret görsün.

Böyle bir kalbin sahibi dünyada yaşarken kazandığı bu itibarla, bu şan şöhretle ölmüş olsa bile; ruhu üstünde adı, kıyamete kadar Allah rızasını kazanarak hayır dua içinde yaşayacaktır.

Allah yer yüzünde yaşayan tüm insanlara böyle pozitif enerji üreten kalpler nasip eylesin.

Böyle iyi ve güzel bir kalbin sahibi olarak hayır yönünde enerji üreterek insanlığın geleceği için iyi ve güzel işler yapan, yapmaya gayret eden tüm iyi niyetli güzel insanlara selam olsun.

Cahit KARAÇ

Etiketler :

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank