content

yazarportal-com-bilgiagi-net-tasviriefkar-com

03 Haz

İnsanın Türleyişi Üzerine

{...} "İnsanın Türleyişi" gelişi güzel makaleme verilmiş bir isim değildir. Evrim Teorisi'nin fikir babası Charles Darwin'in de bir eserinin ismidir.İnsan Irkı "Calılar Aleminin" bir üyesidir. Tıpkı İnsan Mefhumunun altında toplanan sayısız İnsan Irkları gibi {...} İnsan Irklarının ana benzerliklerinden yola çıkarak bütün Irkların İnsan Irkı Kavramı altında toplandığını kabul ediyoruz. Aynı şekilde "Canlılık Aleminin" ortak özelliklerinden yola çıkarak bütün türlerin veya ırkların "Ortak Ata" paydasında buluştuğunu görüyoruz.

Ortak Atamız, biliminsanlarınca ortaya konulduğu gibi ilk tek hücreli canlı olsa gerek.... Bu Hücre ise derin okyanusların kıyılarında, bataklıklarda, dar gökcüklerde oluşum gösterebilecek -bir ortama elverişli- bir atmosfer bularak ortaya çıkmıştır. Meşhur "Miller Deneyi"nde ortaya çıkan da; İn-Organik düzeyden Organik düzeye sıçrayabilecek bir takım verilerdir. Organik Moleküllerin yapı taşları olan Aminoasitlerin bir takım {metan, amonyak, su buharı, hidrojen vb.} kimyasal karışımdan elde edildiği kanıtlanmış durumdadır. Biyolojinin kurucusu Charles Darwin, bunu tahmin etmekle beraber, ilk başlarda ilk canlının doğal ortamda oluşabileceğine ihtimal vermemişti. Ancak daha sonra ortaya çıkan bilimsel veriler Evrim Teorisi'nin en önemli ayrıntılarından birini tamamlamış oldu.

{...} İnsanın Türleyiş serüvene dair geçmişten günümüze kadar Bilimsel, Dinsel, Felsefi ve Mitolojik olarak hep merak edilmiştir. İlkçağ/Antikçağ Mitolojilerinde İnsanoğlu kimi zaman Yarı-Tanrı, kimi zaman Anti-Tanrı, kimi zaman da Tanrıların Alaca Savaşlarında ortaya çıkan "Olağan Üstü Bir Tür"dür. Smavi Dinlerde ve bilhasa Tevrat' kitabının Tekvin/Yaradılış bölümünde; İnsanoğlu "Cennet Bahçesinde" işlemiş olduğu {İlk Günah} suçlar nedeniyle yeryüzüne {Adn Bahçesine} atılmış ve oradan tüm dünyaya yayılmıştır. Makalemin belki de dikat çekmek istediği nokta; Kuran'ın İnsan Irkının kökenine dair öne sürdüğü karmaşık bir takım bilgilerdir.

Nitekim Kuran'da; İnsanoğlunun yaradılışından söz ederken, meşhur deyimle "Topraktan Yaratılma"dan söz eder. Lakin başka ayetlerde tanık olduğumuz çok farklı bilgiler de yer alıyor. Örn. "Ateş'te pişmiş kuru toprak", "(Hava ile) Kurumuş Çamur", "Toprak" ve "Su"dan da söz edilir. Direk ve dolaylı yoldan sözü edilen bu dört temel element (ateş, su, hava ve toprak) kadim medeniyetlerin yazıtlarında da yer alır. Bu dört temel element aynı zamanda "Doğa Kavramının Sembolü" kabul edilmiştir. Eğer bu yorumlamayı (eski tabirle tefsiri) yerinde kabul edersek, Kuran'ın "Sizleri Doğa'dan Yarattım" işaretine muhatap oluruz. ve böylece ilkcanlının bilimsel çözümlemesi ile yerinde bir sentez elde edilebilir. Ki İslam dünyasının anlamsız Evrim Karşıtlığı aşılabilir.

Yunan Uygarlığında ortaya çıkan Filozofların {bir kaçı hariç} Canlılara bakış açısı "kendiliğinden türeme" modelidir. Ancak İslam Tarihinde Yetişen Filozofların Canlılığa bakış açısı bugünkü Biyoloji Bilimine daha çok yakındır. İbn-i Miskevey'hin "Küçük Başarı (el-Fevz-ul Asgar)" adlı eseri ile Charles Darwin'in "Türlerin Kökeni" veya "İnsanın Türleyişi" adlı eseri arasında -mantık olarak- pek de bir fark yoktur.

Evrim Teorisi'nin kabul edilmesinde propaganda yolu ile anlaşılmaz kılınmasında rol oynayan bir diğer konu ise ahlaki olsa gerek. Koca Evrim Teorisi'ni "Maymuna Çevirme" çabaları; veya "İnsan Maymundan Geldi" gibi basit ve ölçüsüz kısa cümlelerle geçiştirilmiştir. Oysa ki "Topraktan Gelmek veya Balçıktan Türmek" ahlaki olarak daha düşük bir yakıştırmadır. Kaldı ki İnsan, Evrim Teorisi'ne göre "Maymundan Türememiştir." İnsan ile Maymun "Ortak Bir Ata"dan {Bir Tür Primat'tan} türemişlerdir. Böylece denilebilir ki zaten İnsan fiziksel olarak bir Maymundur. Bir Maymun Irkıdır. İnsan ile Şempazenlerin Genleri büyük oranla {%94-98} aynıdır.

{...} Mehmet Salih ÖZALP

{...} malamazdek.wordpress.com

Etiketler : , , ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank