content

yazarportal-com-bilgiagi-net-tasviriefkar-com

01 Tem

Amaç 35. Madde mi, Milli Ordudan korku mu?

Siyasi iktidar, Gezi Direnişinin kolektif bilinç altısından korkudan yeni savunma hatları kurmaya çalışıyor.

Hükümet, Türk Silahlı Kuvvetlerinin İç Hizmet Kanununu değiştirmek için harekete geçti.

Milli Ordu, sadece AKP iktidarının kurtulmak istediği bir ordu şekli değildir.

Uluslararası tekellerin, yani emperyalizmin ulus devletlerin ulusal pazarlarını ele geçirerek sürdürdüğü işgali, kurumsallaştırarak ilerleyebilmesi için, milli orduyu paralı (profesyonel) orduya dönüştürmesi gerekir.

Bir başka ifadeyle, emperyalizmin ulusal pazarları ele geçirmiş olması, emperyalizmin tarihten çıkardığı deneyim nedeniyle,  yeterli bir durum değildir.

Ulusal pazarların ele geçirilme durumunun sürdürülebilir olması için; eğitimin, ordunun ve emniyet güçlerinin de kurumsal olarak ele geçirilmiş olması gerekmektedir.

Profesyonel ordunun emperyalizm adına, kalkışmalı bölgelere müdahale gücü olarak kullanılması da emperyalizm için elzemdir. (Amerikan ve Avrupa halkları kendileri savaş istemediğine göre…)

Kısmen emniyet teşkilatının, kısmen de eğitimin emperyalizmin işbirlikçilerinin elinde olduğu bir gerçektir.

Toplumu yeniden üreten eğitim kurumları ya emperyalizmin ayrılmaz ortağı orta çağcıların elindedir ya da üniversitelerde olduğu gibi emperyalizmin hizmetindedir.

Eğitimin yabancılaştırılması, dilin Türkçeden çıkarılması başlı başına bitiştir.

Milli olmayan eğitim, milli olmayan kitleler üretir.

Milli olmayan ordu ise; emperyalizmin kalkışmalı bölgelerine müdahale gücü görevini yapar.

Gerici ve bölücü siyasi iktidar, orduyu bir hale yola koymadan, kendisinin rahat yüzü görmeyeceği inancındadır.

Amerika ise; Türk Milli Ordusunu, bu yapısı ile kullanamayacağı kanaatindedir.(Kemalist milli ordu)

Türk ordusunun da Blackwater şirket ordusu gibi olmasını istemektedir.

Anlaşılan odur ki, Obama ile Erdoğan’ın bir saatlik telefon konuşmasında, paralı ordu meselesi bir kez daha gündeme gelmiştir.

Profesyonel ordunun paralı elemanı ile Mehmetçiği mukayese ettiğiniz de, ortaya çıkan şudur.

Mehmetçik vatanını savunmak için vardır.

Paralı eleman ise, tekellerin çıkarını paralı olarak savunmak için vardır.

Kemalist milli ordu ile profesyonel ordu arasındaki fark işte budur.

Profesyonel sözcüğü, ordunun dönüştürülmesi ve emperyalizmin emrine alınması konusunda kilit sözcüktür.

Zaten Batılılar ve onların yerli ortakları, ülkemizi parçalayıp bölmek için, tüm kavram ve sözcükler böyledir.

Baktığınızda, modernitenin verimlilik ve yenileşmesine gönderme yapar.

Ama getirdiği sistemler emperyalizme en iyi nasıl hizmet ediliri getirir.

İşgaller hep böyle gelecekte modernite ve verimlilik vaat eden kavramlar üzerinden başlar.

35. madde olsa da, olmasa da, ordu darbe yapacaksa, yapar.

Bunu AKP de biliyor.

Ama 35.madde değişikliği kisvesi ile orduya bir darbe daha vurmak istiyor.

Bir başka anlaşılan odur ki; Obama’dan alınan talimat, Özel Paşa’ya iletilmiştir.

O da tamam demiş ki, tasarı gün yüzüne çıktı.

Bülent ESİNOĞLU - 27 Haziran 2013

*********************************************

İlgili Haber :

TSK İç Hizmet Kanunu'nda değişiklik!

Twitter takibi : "TSK İç Hizmet Kanunu'nun 35"

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinin de değişikliğini içeren kanun değişikliği tasarısı, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın açıklamasına göre, bugün Meclis'e sunulacak.

"Askeri darbelere yasal dayanak" olduğu iddia edilen bu madde yeniden düzenleniyor.

Başbakanlık'ta hazırlanan tasarı, Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı adını taşıyor.

Tasarıda, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun bazı maddelerine ilişkin düzenlemelerin yanı sıra sözleşmeli er ve erbaşların görev ve sorumluluklarında değişiklik öngören hükümler yer alıyor.

Tasarının getirdiği değişiklikler şöyle:

2/1. madde/Askerlik

Eski hali: "Türk vatanını, istiklal ve Cumhuriyetini korumak için harb sanatını öğrenmek ve yapmak mükellefiyetidir. Bu mükellefiyet özel kanunlarla vaz'olunur."

Yeni hali: "Harp sanatını öğrenmek ve yapmak mükellefiyetidir."

35. madde/Silahlı Kuvvetlerin vazifesi

Eski hali: "Türk yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyetini kollamak ve korumaktır."

Yeni hali: "Yurt dışından gelecek tehdit ve tehlikelere karşı Türk vatanını savunmak, caydırıcılık sağlayacak şekilde askeri gücün muhafazasını ve güçlendirilmesini sağlamak, Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla yurtdışında verilen görevleri yapmak ve uluslararası barışın sağlanmasına yardımcı olmaktır."

43. madde/Siyaset

Eski hali: "Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü siyasi tesir ve düşüncelerin dışında ve üstündedir. Bundan ötürü Silahlı Kuvvetler mensuplarının siyasi parti veya derneklere girmeleri bunların siyasi faaliyetleri ile münasebette bulunmaları, her türlü siyasi gösteri, toplantı işlerine karışmaları ve bu maksatla nutuk ve beyanat vermeleri ve yazı yazmaları yasaktır."

Yeni hali: "Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları siyasi faaliyette bulunamaz."

Etiketler : ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank