content

yazarportal-com-bilgiagi-net-tasviriefkar-com

11 Mar

Yeni Türkiye’de Merhaleler

Osmanlı dönemindeki önemli yenileşme hareketlerini saymazsak; Millî Mücadele'den sonra yeni bir Türk devletinin, 'Türkiye Cumhuriyeti'nin Atatürk ve silâh arkadaşlarınca kurulması, hiç şüphesiz son yüzyıllık tarihimizin en büyük yenileşme ve 'modernleşme' hareketedir. Ancak bu modernleşme hareketinde muayyen bir elitin totaliter yönetimleri yüzünden; Cumhuriyet'in ilk çeyrek yüzyılında demokrasi ve millet egemenliği sözkonusu edilmemiştir. Bizce 'Yeni Türkiye'nin ikinci defa inşa edilmesi merhum Menderes ve DP eliyle mümkün olabilmiştir.

Bu dönemde ilk defa demokrasi, insan hak ve hürriyetleri gündeme gelmiş; ekonomi ve dış politikada değişim gerçekleştirilmiştir. 27 Mayıs'tan itibaren demokrasi, yerini militarist vesayete bırakmış; 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve 27 Nisan'da darbeciler, -CHP'yi de arkalarına alarak- yenileşen ve gelişen Türkiye'yi geri bıraktıran müdahalelerde bulunmuşlardır. Demirel'in kendisini barajlara vurup vaziyeti idare etmesinden sonra rahmetli Özal, üçüncü 'Yeni Türkiye' hamlesini gerçekleştirmiş ve yeni bir yüzyılın temellerini atmaya başlamıştır. Bu dönemde piyasa ekonomisine geçiş tamamlanmış ve ithal ikamesi modelinden vazgeçilerek ekonomi dışa açılmıştır.

Menderes'in ve Özal'ın hayrulhalefi olan Erdoğan, başında bulunduğu AK Parti iktidarıyla, her yönüyle ileriye dönük gerçek anlamda ve eksiksiz bir 'Yeni Türkiye'nin mimarı olmuş ve 11 yıllık Başbakanlığı döneminde 'Yeni Türkiye'yi yeniden inşaya başlamıştır. Gerçekleştirdiği reformlarla siyasî, ekonomik, sosyal her alanda Türkiye'yi yenileştirmiş; Türk dış politikasına yepyeni bir küresel perspektif kazandırmıştır.

Erdoğan'ın 'Yeni Türkiye' hayâli, Türk Milleti'nin yeni Kızıl Elma Mefkûresi olmuştur. İlk aşamada, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıldönümü olan 2023'te, Türkiye'nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesi; kişi başına GSMH'nın 25 bin dolara ve toplam ihracatın 500 milyar dolara çıkması hedef alınmıştır. İkinci aşama, Malazgirt Zaferi'nin 100. yıldönümü olan 2071 yılıdır. Bu tarihte, Türkiye inşaallah bir 'süper güç' olacaktır. '
Yeni Türkiye'nin Yeni Türkiyesi
1994'te, 'Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi'ni (YTSAM) kurmuş ve 'Yeni Türkiye' dergisini çıkarmıştım. İlk sayımızda hayâlimizdeki Yeni Türkiye'yi şöyle anlatmıştık: 'Geleceğin Türkiyesi yepyeni bir Türkiye olacaktır. Asrın başlangıcında; demokratikleşmesini tamamlamış, millî kimlik sahibi, kaynaşmış, bütünleşmiş, sevgi dolu ve hür düşünceli insanlardan meydana gelen bir Türkiye ortaya çıkacaktır'. Yeni Türkiye, artık hayâl ettiğimiz gibi gerçekleşmeye başladı. '

Yeni Türkiye'nin 'Yeni Türkiye Özel Sayısı'nda; her yönüyle Yeni Türkiye'yi mercek altına aldık. Bu sayımızda; çoğunluğu bakan olan her görüşten 55 devlet ve siyaset adamı, 68 bilim adamı, 18 araştırmacı-yazar, 11 sivil toplum temsilcisi, toplam 152 yazarın değerli yazılarını yayınlıyoruz. Dergimizi Yaysat Türkiye'nin her yerine dağıtıyor. Yarın bayilerde bulabilirsiniz. Sayın Başbakanımızın 'Yeni Türkiye' başlıklı yazısında bizi heyecanlandıran şu satırlar ortak duygularımızı ifade ediyor: 'Yeni Türkiye, tarihin yeniden canlanması, ayağa kalkması ve dizayn edilmesidir.

Yeni Türkiye, milletin kimliğini, kişiliğini bulduğu, özgüvenini yükselttiği, etkin güç olmaya başladığı sürecin adıdır. Ülkemizde artık dinamizm, sürekli yenilenme ve hızlı değişim etkilidir(...) Yeni Türkiye'de demokrasi sadece bir yönetim biçimi olmaktan çıkarak bir yaşama biçimi halini alacaktır.

Evde, okulda, işyerinde, ülke yönetiminde demokratik değerler insanımızın temel referansını oluşturacaktır(...) Yeni Türkiye insanına değer veren, ona değerli olduğunu hissettiren uygulamalara imza atacak, yüksek kalite, yüksek hizmet standartları yerleştirecektir(...) Yeni Türkiye, Türkiye'nin özüdür.

Yeni Türkiye, bir yandan Selçuklu ve Osmanlı'nın ruhunu tevarüs eden, 23 Nisan 1920'de Cumhuriyete giden heyecanı taşıyan, aynı zamanda istikbale bakan Türkiye'dir.'

Etiketler : , , ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank