content

yazarportal-com-bilgiagi-net-tasviriefkar-com

02 Nis

Yarım Yüzyılın Siyasal Döngüsü Üzerine Notlar

Yarım yüzyıl derken, aslında 1950 seçimlerinden  bu yana yaklaşık 65 yıllık bir dönemi kasdediyoruz. Kronolojiyi başlattığımız süreç, aslında adamakıllı seçim dediğimiz bir tarihtir. Yani ilk defa 'gizli oy, açık sayım' ile yapılan seçim gerçekleşmişti. 1950 seçimlerinden önceki seçimlere SEÇİM diyebilmek mümkün olmasa da çok partili hayata geçiş adına bir ısınma hareketi olarak değerlendirebiliriz. Oylamanın açık, sayımın gizli yapıldığı bir seçimi duyduğunuzda yüzlerinizdeki tebessümü hissediyorum.

Yarım yüzyıllık süreci dönüm noktalarıyla ya da fay hatlarıyla ortaya koyacak olursak, 1050 iktidar değişimi, 1960 darbesi, 1971 muhtırası, 1980 darbesi ardından on yıllık darbe periyodu bozuluyor ve bu periyot kısmen 1997 postmodern darbesiyle nüksediyor, yaklaşık yine on yıllık bir periyotla 2007 yıllarında Ergenekon süreciyle kendini gösteriyor. 2007 den 2013'e Gezi Protestosu süreci ve hemen ardından 17 Aralık Sivil Darbesi ve ardından...

2014-yerel-secim-sonuclari-ahmet-fidan30 Mart 2014 Yerel Seçimleri

Bu seçim yerel olsa da halkın kutuplaştığı bir seçimdi ve seçimlere katılım düzeyi de bu nedenle eski seçimlere göre oldukça yüksekti. (% 89.1)

Seçim öncesi ve seçim sonrası bir çok başlık kamuoyunda yeterince tartışıldı ve incelendi.

Burada belirgin olarak öne çıkan başlıklar vardı. Ben bu başlıkları birer cümleyle cevaplamaya çalışacağım.

1. Bu seçimin galibi hangi partidir?

Bu seçimin galibi pek tabi ki AK Parti'dir ama bu galibiyet muhteşem bir galibiyet değildir. Ne var ki, 17 Aralık sabahının psikolojisini düşündüğümüzde ne büyük bir zafer olduğunu takdir edebilirsiniz. Zira halk arasında ve özellikle internet ortamında ve sosyal paylaşım sitelerinde insanların yüzüne bakamayacak hale gelecek bir lider profili çizilmişti.

Böylesi bir süreç muhalefet partileri tarafından yeterince değerlendirilemedi. Ne CHP ne de MHP kendisinden beklenen performansı gösteremedi.

Ak Parti Niçin ve Hangi Sebeplerle Kazandı?

Bunun bir çok nedeni bulunmaktadır.

1. Erdoğan'ın çok güçlü bir lider olmasına karşı, bu lider profiline karşı muhalefet cephesinde lider esamesi bile yoktu.

2. Toplumda kutuplaşma sürecine girilmiş ve halk AK Partiye değil de asıl olarak kendi (öz) iradesine gayrı resmi ve yapay yöntemlerle müdahale edilmesine karşı bir refleks göstermiştir.

3. Ak Parti çok doğal olarak iktidar olmasının avantajını bir çok noktada çok iyi kullanmıştır.

4. Ak Parti'li belediyelerin kahir ekseriyetinin belediyecilik hizmetleri noktasında dört yıl boyunca önemli bir başarı grafiği sergilemişlerdir.

5. Ak Parti'nin Refah Partisi'nden devralınan Hanım Kolları ve Gençlik kolları çalışma sistematiği ve halk nezdinde ortaya çıkardıkları yakın markaj ve sürdürülebilir tanıtım faaliyetleri diğer partiler uyurken gece gündüz devam etmiştir.

6. Alt gelir guruplarının mikro kredi uygulamalarının devamlılığına alışmış olması buna karşın, orta gelir guruplarının da istikrarın devamlılığına yönelik eğilimleri.

7. Kimsenin görmek istemediği taşradaki veya alandaki cemaat oylarının Ak Partiye yönelmesi, on yıllık cemaat-parti evliliğinde ekonomik açıdan tam olarak bütünleşmeye gidilmiş menfaat birliktelikleri neticesi olarak çevre etkisi bakımından yüzde 8 ler civarında büyüklüğü olan cemaat oyunun özgül ağırlığa rağmen bir çok nedenlerle sandığa yüzde 1-2 oranında yansımasıdır. Ki bu yüzde 1-2 oranındaki oy da partilere dengesiz bir şekilde dağıldı.

8. Kamuoyu araştırma şirketlerinin KANIKSATMA ve BİLİNÇALTI etkisi.

9. Ak Parti'nin ülke genelindeki başarı ve hizmetlerinin (duble yollar, tüneller, paradan sıfır atma, ekonomik büyüme, ücretsiz kitap, hava alanları vs.) iyi bir şekilde pazarlamış olması.

10. Yolsuzluk iddialarına karşı, ekonomik çöküş ve ekonomik krizin paralel olmaması, bir taraftan yolsuzluk iddiaları varken bir taraftan da ekonomik büyümenin gerçekleşmiş olması ve bu süreçte insanların ekmek derdinde olmamaları dahası istikrardan beslenen önemli bir kitlenin çevre etkisi.

11. 2012 de Büyükşehir Belediyesi düzenlemesindeki değişiklik ile kent sınırının belediye sınırından idari sınıra genişletilmesiyle (seçim çevresi açısından) kentsel alandaki zayıflık kırsal alandan gelen oylarla konsolide edilmiştir.

Ak Parti'nin Oyları Neden Daha Fazla Artmadı?

Böylesi güçlü bir liderin varlığı, iktidarda olmanın avantajı, belediyelerin vasatın üstündeki başarılarına rağmen Ak Parti  neden fazla başarılı olamamıştır?

1. Ak Parti'nin bazı bakanlara ve hatta Erdoğan'a yönelik YOLSUZLUK iddiaları hiç bir şekilde Tüm halk nezdinde aklanmamış hatta aklanAmamıştır.

2. Ak Partinin (devam etmekte olan) barış (çözüm) süreci ve Suriye Politikalarının olumsuz etkileri. (Ki kampanya bu etkiyi azaltmak için bayrak istiklal marşı, din v.b. unsurlarla yürütülmüştür.)

3. Taşrada bazı bölgelerde yapılan çok önemli aday belirleme hataları. (Hatay vb. bazı iller ve ilçeler.)

4. Doğu ve Güneydoğu bölgelerinden ve bu bölge siyasal partisinden yükselen ÖZERKLİK söylemlerinin yüksek sesle dile getirilmesi.

5. Ekonomik büyümeye paralel olarak gitmeyen GELİR BÖLÜŞÜMÜNDEKİ ADALETSİZLİK insanlar arasında yeterli rahatlığı sağlayamamıştır.

6. İktidarın bazı internet sitelerine yönelik getirilen yasaklarının ÖZGÜRLÜK KATSAYISI/ALGISI yüksek olan vatandaşlar arasında su katıksız bir antipati oluşturması.

Ak Parti açsından olumlu ve olumsuz faktörlerde dile getirmiş olduğum maddeler daha da fazla artırılabilir. Ama genel hatlarıyla durum bu çerçevededir.

Yüsek Seçim Kurulu'nun Bu Seçimdeki ve Daha Önceki Seçimlerdeki Önemli Hataları:

1. Belediye seçimleri zarfı ile Muhtar Seçimleri zarfının renklerinin yakın renkler olması, zarflar üzerinde Belediye Seçimi veya Muhtar Seçimi gibi ibareler yazılmalıdır. Böyle olmasaydı geçersiz oylar en az yarı yarıya azalmış olurdu.

2. Sandık seçim sonuç tutanaklarının seçim kurullarında bilgisayara girilmesi ve birleştirme sürecinde en az iki siyasal parti nezaretinde yapılması şarttır. Bu uygulama seçimler üzerindeki tartışmaları tamamıyla yok edecektir.

3. İl ve/veya İlçe seçim kurulları sandık sonuç tutanaklarının teslim alınması sürecinde yeterli sayıda personel görevlendirerek adliye binalarındaki insan ve oy çuvallarından oluşan mezbeleliğe son verecektir.

4. En önemli sorunlardan biri de bu seçimde muhtar ve ihtiyar heyeti (aza) seçim pusulalarıdır. Muhtar ve ihtiyar heyeti seçim pusulaları siyasal partilerinki gibi birleşik oy pusulası şekliyle düzenlenmeliydi. Yani muhtar adaylarının ismi parti logosu hizasında yazılmalı, her muhtar adayının sütununda da aza listesi yer almalıydı. Böylece oy verme kabinlerindeki muhtar oy pusulalarının rakip seçmenler tarafından çalınması ve / veya oy kullanmalarında ortaya çıkan karışıklık ortadan kalkacaktı.

Sonuç:

Bir yerel seçimi daha geride bıraktık. Önümüz Seçim açısından Slalom sürecidir. Bir taraftan Cumhurbaşkanlığı ve hemen ardından Genel Seçimler.

Ancak piyasalar açısından seçim sonuçları oldukça iyi bir seyirde gerçekleşmiştir. Bir iki gün içinde gerek döviz gerekse faiz oranları daha da aşağı düşecektir.

Büyük Şehirler açısından (İstanbul ve Sakarya hariç) bütün büyükşehirlerimiz görev ve hizmet alanının belirlenmesi konusunda yeni bir döneme girilmiş ve uygulamada önemli sorunlar, aksaklık ve eksiklikler ortaya çıkması kaçınılmazdır. Bu konuya da bir sonraki yazımda değinmek istiyorum.

Esenlik dileklerimle.

Etiketler : , , , , , , , , , ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank