content

yazarportal-com-bilgiagi-net-tasviriefkar-com

02 Eyl

Türkler (I)

Sevgili okuyucular, ben Müslüman'ım ve Türk'üm. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) 'Arap'ın Arap olmayana üstünlüğü yoktur' düsturuna bütün kalbimle inanıyorum. Bu temel ilke çerçevesinde İslâmiyette ırkçılık yasaklanmış ve haram kılınmıştır. Türkler, İslâmiyet'i kabul ettikten sonra bu temel düstura hep riayet emişler ve 'Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi'ni de, 'Kızıl Elma Ülküsü'nü de 'Turan Hayâl'ini de hep 'Îlâyı Kelimetullah' (Allah'ın büyüklüğünü ve İslâmiyeti yüceltme) olarak idrak edip, bu uğurda her türlü fedakârlıkta bulunmuşlar- dır. Türkler tam on asır boyunca İslâm'ın bayraktarlığını yapmışlardır.
İşte ırk, renk, kan ve kafatası dolayısıyla değil, bu sebeple Türkler duâ'lı bir kavim, Türk Milleti de -üstün değil ama- şerefli ve büyük bir millettir. Bu sebeple bu aziz millete mensup olduğum için iftihar ediyorum.
İslâmî kaynaklara göre Hz. Nuh'un oğlu Yafes'ten türeyen Türkler, dünyanın hemen her yerinde kurdukları devlet, kültür ve medeniyetle, özellikle İslâmiyet'le şereflendikten sonra milletlerarası camianın en kıymetli mensupları olarak yerlerini almışlardır.
Türkler hâlâ millet olarak günümüzde de İslâm'ın bayraktarlığını yapmaya devam etmektedir. Türkiye'deki Türk Milleti bütün Müslüman unsurlarıyla Allah (c.c.) ve Peygamber sevgisine en güzel şekilde inanmış, İslâmı temsil eden 'hilâl' ile Hz. Muhammed'i (s.a.v.) temsil eden 'Yıldız'lı bayrağının altında ezan sesi dinleyerek inancını yaşamışlardır.

***

Türkler, dünyanın en eski kültür ve medeniyetlerinin başında gelir. Binlerce yıllık Türk tarihinin başlangıç noktasını tespit etmek kolay değildir. Orta Asya'nın en eski kültürü olan Anav Kültürü'nün ön Türkler (Proto Türkler) ile ilgili olması ihtimali yüksektir. M.Ö. 4000 yıllarına kadar inen Anav Kültürü başlangıç olarak kabul edilirse 6000 yıllık bir 'Türk Tarihi'nden bahsedilebilir. Devirler yakınlaştıkça, 'Kelteminar Kültürü' ve 'Afanasevo Kültürü' (M.Ö. 3000-2500), 'Karasuk Kültürü' (M.Ö. 1200), 'Tagar ve Taştık Kültürleri'nin Ön-Türklerle ilgisi daha açık şekilde ortaya çıkmaktadır. Başta Pazırık ve Issık kurganlarındaki arkeolojik kalıntılar (yazı dahil) olmak üzere, bu konuda çok çeşitli bilimsel deliler mevcuttur.
Ayrıca yapılan son araştırmalar neticesinde, M.Ö. 8. yüzyılda tarih sahnesine çıkan Sakalar/İskitler'in bir Türk İmparatorluğu konusunda tereddüt kalmamıştır. 'Büyük Hun İmparatorluğu', 'Batı Hun İmparatorluğu' ve özellikle 'Avrupa Hunları' batılı tarihçiler tarafından da geniş şekilde incelenmiştir. Büyük Hun İmparatoru Metehan (destanlara göre Oğuz Kağan) ve Avrupa'yı yıllarca titreten büyük Türk Hakanı Atilla'nın hikâyesini herkes bilmektedir.
Türklerin en iyi bilinen tarihi Göktürk'lere dayanır. Bilge Kağan'ın ünlü Göktürk Kitabeleri'ndeki 'Ey Türk!' hitabı unutulabilir mi?... Bundan sonra yerleşik Türk medeniyetlerinin en güzel örneklerini veren Uygurlar, Orta Asya'daki diğer Türk boyları, Kazaklar, Kırgızlar, Karluklar, Türgişler, Tatarlar, Hazarlar, Oğuzlar, Avarlar, Peçenekler, Kumanlar ve Bulgarlar (daha sonra Slavlaşmışlardır) tarihteki yerlerini almışlardır.

***

Türkler tarihte 16'sı büyük 113 devlet kurmuşlardır. Dünya tarihinde en fazla sayıda ve en büyük devletler Türkler tarafından kurulmuştur. Bu devletler ve imparatorluklar tarihin çeşitli devirlerinde dünyaya hâkim olmuşlardır.
Türk tarihinin en önemli dönüm noktası hiç şüphesiz Türklerin Müslüman olmaları ve İslam'ın bayraktarlığı şerefine erişmeleridir. Müslüman Türkler, Orta Asya'dan Atayurt'tan taşıdıkları kültür potasında, fethettikleri güzellikleri İslâm'ın ölçüsüyle tartarak ve eriterek yepyeni, değişime açık, orijinal ve zengin bir medeniyet inşa etmişlerdir. İnsanımız bu mucizevî oluşun sırrını, temelindeki manevî harçla izah etmiştir. Artık Oğuz Kağan'ın yiğit Alpleri, Hoca Ahmet Yesevî'nin Alperenleri olmuştur ve bu 'oluş', dünya tarihini derinden etkilemiştir.

Etiketler :

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank