content

yazarportal-com-bilgiagi-net-tasviriefkar-com

24 Nis

Türkiye’de Kürt Nüfusu Nedir? (I)

Evvelâ şunu belirtelim ki, Türkiye'de yaşayan insanımız Türk, Kürt veya başka bir etnik yapıda olsun bizim için aynı değerdedir ve Yüce Türk Milleti'nin bölünmez bir parçasıdır. Kürtler bizim öz kardeşlerimizdir. Benim ve benim gibi düşünenlerin hassasiyetine rağmen, ırkçı-bölücü ve terör yanlısı Kürtçüler ile onların iç ve dış destekçileri, Türkiye’deki Kürt nüfusunu yüksek gösterme gayretleri bazen açık artırmaya dönüştürüyorlar. Ne yazı ki bazı ciddi araştırmacılarda bilerek ve bilerek veya bilmeyerek bu politikaya âlet oluyorlar. Tarhan Erdem’in Radikal Gazetesi’nin manşetinde yayınlanan ‘Türkiye’deki Kürt nüfusun’ araştırmasında ulaşılan 13 milyon 400 bin rakamı da (yüzde 17.7’sine tekabül ediyor) tümüyle gerçek dışıdır. Erdem’in Türkiye haricinde diğer ülkelerde gösterdiği Kürt nüfusu (Irak 4.6; İran 4.2; Suriye 1.5; Asya 0.6; Avrupa 1.1) doğrudur. Fakat Türkiye’deki Kürt nüfusu yaklaşım bir misli fazla gösterilmiştir.

Aslında Erdem’in 2006 Araştırması’nda bulduğu Kürt nüfusu oranı yüzde 7.67’dir ve doğrudur.

Ancak Erdem, özet olarak ifade edersek;n ‘Kimliğimizi ne olarak biliyorsunuz?’ sorusundan hareket etiğini söylemiş, fakat dil üzerinden değerlendirme yapmıştır. n’Zaza’lar ayrı bir dile ve etnik kimliğe sahip olmasına rağmen Kürt gibi gösterilmiştir. Buna mukabil, çeşitli Türk gurupları farklı değerlendirilmiştir.

Ayrıca, anket soruları da yönlendiricidir.

Ana veya baba tarafında Kürt olmayanlar topluma dahil edilerek oran şişirtilmiştir. n Erdem’in son on yıllık araştırmaları gözden geçirildiğinde, Kürt nüfusundaki hızlı artış oranın çok üstünde rakamlara ulaştığı ve araştırmaların kendi içinde çelişkiye düştüğü görülmektedir.

***

Türkiye’deki Kürt nüfusu konusunda kasıtlı ve uydurma tahminlerden örnekler verelim:

Yurt dışındaki Kürt Enstitüleri, Türkiye’deki Kürt sayısını hep bir kaç misli fazla göstermeye çalışmışlardır.

İranlı Kürtçü İzady, New York’taki Kürt Enstitü’ndeki konferansında, 2050’de Kürt Nüfusu’nun Türk Nüfusu’nu geçeceğini, hiçbir bilimsel veriye dayanmadan iddia etmiştir. Gene, Paris Kürt Enstitüsü Başkanı Kendal Nezan, Türkiye’de 25 milyon Kürt’ün bulunduğunu beyan etmiştir.

Kürtçüler Kürt nüfusu sayısında, birbirine tamamen zıt ifadeler kullanmış ve hiçbir dayanağı olmayan tamamen ‘atmasyon’ rakamlar vermişlerdir. Meselâ aynı dönemde Talabani Türkiye’de 9 milyon Kürdün yaşadığını söylerken, Kemal Burkay 15 milyon Kürt olduğunu ileri sürmüş;(24 aralık 1994’te yayınlanan) aynı TV programında Kürtçü

milletvekilleri, Muzaffer Demir, Kürt sayısını 15 milyon gösterirken, Mahmut Alınak ise20 milyonu daha ‘münasip’ görmüştür.

Kürt nüfusunun hesaplanmasında Kürtçü siyasî Partilerin seçimlerde aldıkları oylar da bir gösterge sayılabilir. Nitekim, 1990’lı yıllardan beri yapılan seçimlerde PKK destekçisi ırkçı-bölücü partiler, toplam oyun yüzde 4. 17 ile 6.58’i arsında oy alabilmişlerdir. Bu orana, Kürtçü olmayan bağımsız adayların oyları da dahildir (üstelik bu seçimlerde büyük ölçüde baskı ve şiddetin rol oynadığı unutulmamalıdır). Time dergisi 18 Mart 1991 tarihli sayısında, Türkiye de 8 milyon Kürt olduğunu; yazmış ancak sadece iki hafta sonraki 1 Nisan 1991 tarihli sayısında –bu rakamı az bulmuş olacak ki- Türkiye’deki Kürt nüfusunu ikiye katlayarak  14.5 milyona çıkarmıştır (Mustafa Akyol)

Bütün bu örnekler, Türkiye’deki Kürt kardeşlerimizin sayısını ayrılıkçı maksatlarla fazla gösterilmek istendiğini ispat etmektedir.

Sonraki yazımda gerçek rakamları açıklayacağım.

Etiketler : , , ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank