- Bilgi Agi | Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi ve Yazar Portali - https://www.bilgiagi.net -

Torbadan Teşvik Çıktı

Bir süredir TBMM’de görüşülen torba kanun kabul edilerek yasalaştı. Şimdi sayın Cumhurbaşkanımızın imzalaması ve Resmi Gazete’de yayınlanması sonrasında yürürlüğe girecek.
Torba kanunla yapılan düzenlemede başta 18 yaş altı çocukların koşulsuz sağlıktan yararlanması olmak üzere yabancı uyrukluların genel sağlık sigortalılığı, Koruyucu tedbir kararı verilenlere genel sağlık sigortası, prim teşvikleri, varlık barışı, Üniversite hastanelerinde öğretim üyelerinin mesai saati dışında sundukları sağlık hizmetlerinde ilave ücret alınması gibi pek çok konu var. İşte başlıklar;
***
18 yaşını doldurmayanların sağlık yardımı
Gelir tespiti yapılmaksızın genel sağlık sigortası ya da bakmakla yükümlü olduğu kişi bulunmayanlar ile anne babası olmayan Türk vatandaşlarından 18 yaşını doldurmayanlar, genel sağlık sigortalısı olacak. Bu düzenleme ile 18 yaşına kadar vatandaşlarımızın herhangi bir şart aramaksızın sağlık yardımı alabilmesi sağlanmıştır. Böylece 18 yaşına kadar olan herkes, şartsız olarak genel sağlık sigortalısı sayılacak.
***
Yabancı uyrukluların sağlık primi
Türkiye'de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin karşılaştığı önemli sorunlardan birisi de zorunlu olarak GSS primi ödemek zorunda kalmalarıydı. Yapılan düzenleme ile, ilk kayıt tarihinden itibaren 6 ay içerisinde talepte bulunursa genel sağlık sigortası kapsamına alınacak. Bu kişiler, prime esas günlük kazanç alt sınırının üçte birinin 30 günlük tutarı üzerinden prim ödeyecek. Bu durumdaki öğrenciler 39,14 TL prim ödeyerek sağlıktan yararlanabilecek.
Ayrıca, Türkiye'de 1 yıldan fazla ikamet izniyle yaşayan yabancı uyrukluların genel sağlık sigortalısı olmaları zorunluluktan çıkarılmış olup, bu yönde sağlıktan yararlanacak yabancıların isteğe bağlı olarak talepte bulunmaları ve GSS primi ödemeleri gerekmektedir. 
***
SGK Prim Teşviki
Özel sektör işverenlerinin yurtdışındaki işyerlerinde çalıştırılmak 4/(a) bendi kapsamında sigortalı olarak (SSK’lı) yurt içinden götürülen sigortalılar için, prime esas kazanç üzerinden ödenecek primin işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanacak. 
Bu bent hükümlerinden faydalanabilmek için; çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak işverenler tarafından 5510 sayılı Kanun uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi, bu sigortalılara ilişkin olarak yatırılması gereken sigorta primi tutarlarının Hazinece karşılanmayan kısmının yasal süresi içinde işverenlerce ödenmiş olması ve bu işverenlerin Kuruma prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması şarttır. 
Yine, on ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerlerine uygulanmak üzere, Hazinece karşılanan beş puanlık indirime, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden altı puana kadar ilave puan eklemeye, sosyo- ekonomik gelişmişlik endeksini dikkate almak suretiyle ilave puan uygulanacak illeri ve uygulama süresini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmış olup, bu düzenleme özellikle 5084 teşvikinden yararlanan işverenler açısından can simidi olacak.
***
Varlık barışı
Varlık barışı ile yapılan düzenlemeye göre, gerçek veya tüzel kişilerce 15 Nisan 2013 tarihi itibariyle sahip olunan ve yurt dışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile varlığı kanaat verici bir belgeyle ispat edilen taşınmazlar, 31 Temmuz 2013'e kadar Türk Lirası cinsinden rayiç bedelle, bankalara veya aracı kurumlara bildirilecek ya da vergi dairelerine beyan edilecek. Bu kıymetler, Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutan mükellefler tarafından beyan tarihini takip eden ay sonuna kadar kanuni defterlere kaydedilecek. Vergi dairelerine beyan edilen varlıklar değeri üzerinden yüzde 2 oranında vergilendirilecek ve bu vergilendirmenin yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecek.
***