content

yazarportal-com-bilgiagi-net-tasviriefkar-com

14 Kas

Toplumun Siyasal Kültüre Etkisi

Her toplumda siyasal kültür, toplumların değişme sürecine göre farklı tepkiler göstermiştir. Siyasal kültürü incelerken yapılması gereken en önemli unsur siyasal mekanizmanın ötesine bakmak, o siyasal yapıyı oluşturan ve kişilerin tercihlerine yön veren inançları, kanaatleri bilmektir. Yalnız, şu unutulmamalıdır ki siyasal yapı da siyasal kültür kadar önemli bir olgudur ve her zaman birbirini etkileyen bu ilişkinin daha iyi anlaşılabilmesi için siyasal kültürün iyi analiz edilmesi gerekmektedir.

Toplumun kültür yapısı, o toplumun sosyo-ekonomik yapısının bir yansıması olduğuna göre, onu ayrı ve bağımsız bir bütün olarak ele almak olanaksızdır. Yine aynı şekilde, toplumdaki kişilerin tutum ve davranışlarını olaylara karşı tavır alışlarını etkileyen, toplumu bir arada tutup, bir bütün olarak kaynaştıran ve toplumun değerlerini ve normlarını içeren kültür yapısından toplumu ayırarak tek başına ele almak mümkün değildir.

Kültürün toplum ile etkileşim süreci birbirleriyle ilişkili ve birbirlerine dayanan unsurlarla çok karmaşık bir bütünü meydana getirmiştir. Bu karmaşık bütün içerisinde hiç bir örf, adet, yasa, davranış ve kurum tek başına diğerlerinden soyutlanmış olarak bulunamaz. Ekonomik koşullar, aile düzeni, dinsel telkinler, siyasal hedefler hep birbiri içine geçmiş unsurlardır.

Halkın siyasal sürece katılma yoğunluğu; rasyonel idare edilme, laik siyaset ve kamu yönetiminde eşitlik gibi ön koşulları içermektedir.

Böyle bir toplumda kişilerin sahip oldukları roller ve davranışlar, yalnızca statik, kendi kendine yeten bir toplumdaki kişilerin rol ve davranışlarından farklı olmakla kalmayacak, kişiler arasındaki bağların şekilleri ve nitelikleri de değişik olacaktır.

Toplumun sosyo-ekonomik koşulları o toplumdaki davranışları, rolleri, siyasal yapıyı ve kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen adetleri ve kuralları etkilemektedir. Bu nedenle bir toplumda değerler bireyci ve başarıya yönelik iseler, o toplum farklılaşmış ve sanayileşmiş bir yapıya sahip demektir. Sorunların kaderci bir yaklaşımla çözüldüğü kültüre sahip bir toplum ise büyük bir olasılıkla kendini feodal üretim ilişkilerinden henüz kurtaramamış bir toplumdur. Böyle bir toplumda yaygın olan geleneksel değerler, o toplumdaki kişilerin rollerine ve kişiliklerine etkide bulunacak ve böylece kişinin davranışlarının temelinde yatan o toplumun değer sistemi olacaktır. Toplumdaki ekonomik gelişmeyle birlikte toplumun kültüründe ve değer sisteminde de bir değişim olacak ve benimsenen yeni değerler toplumda yeni kurumlar oluşturacak, kişi davranışlarını çok değişik biçimlerde etkileyeceklerdir. Böylece bir zamanlar topluma yön vermiş egemen değerler, gelişimle gerçekleşen yeni değerlerle çatışacaktır. Bu, toplumdaki egemen değerlere ait olmayan yeni değerlerin gelişmesi ve yeni bir değer sistemine yöneliş, toplumu yeniliklere açan başlıca etkendir.

Sosyo-ekonomik koşulların, değerler ve zihinsel yapı üzerinde ne ölçüde etkili oldukları ortadadır. Bu, çevrenin zihinsel yapı ve kültür üzerinde oynadığı etkin rol, tek yönlü değildir. Toplum içerisinde sosyalize olan kişi, edinmiş olduğu kişilik ve yönelimleri gene toplum içerisinde kullanacak ve toplumun kendisine verdiği yeteneklerle yine toplumu etkileyecektir. Kişinin değerlerindeki ve davranışlarındaki değişimi sağlayan sosyo-ekonomik gelişmeler,yaşamak ve süreli olmak için gerek duydukları desteği, yarattıkları yeni kişilik ve değerlerde bulacaklar ve yeni gelişmeler oluşana kadar bu böyle devam edecektir.

Etiketler :

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

1 Kere Cevaplanmış to “Toplumun Siyasal Kültüre Etkisi”

 1. 1
  Halil DAĞ Says:

  Klasik bir Siyaset Bilimine Giriş kitabından alınmış gibi duran sözlerinizden; "Halkın siyasal sürece katılma yoğunluğu; rasyonel idare edilme, laik siyaset ve kamu yönetiminde eşitlik gibi ön koşulları içermektedir." ifadesi ile neyi anlatmak istiyorsunuz anlamış değilim. İfade kendi içinde bir
  önerme içeriyor gibi görünüyor ama yok, varsa da
  görünmeyen önermenin tutarlılığı ne kadar olabilir?

  Ayrıca devamında gelen cümledeki farklılığın nedeni nedir? Ortaya kıyaslamak için koyduğunuz tanımı eksiksiz yapılmış iki toplumu koymanız gerekmez mi? Hani o iki birbirinden farklı toplum tipolojisi?

  "Bu nedenle bir toplumda değerler bireyci ve başarıya yönelik iseler, o toplum farklılaşmış ve sanayileşmiş bir yapıya sahip demektir." demişsiniz... Sanayileşmiş yapıyı doğuran farklılaşma mıdır yoksa farklılaşma ve iş bölümü mü sanayileşmeyi yaratır? Ayrıca bireycilik ve başarıya yönelik olma ile sanayileşme arasındaki neden sonuç ilişkiniz tutarsız görünüyor. Tekrar okur musunuz orayı.
  Hele ki "ihtimaldir ki..." şeklinde bir yargı siyaset biliminde ve sosyolojide bir fecaatten başka bir şey değildir. Lütfen bunu yapmayın, eğer ki bunu bir referansa dayanarak yapıyorsanız lütfen referansınızı paylaşın, biz de sorgumuzu ve şikayetimizi ona yöneltelim, yoksa bu yük ağır, bu yaklaşımla altında kalırsınız.

  Son değerlendirmeniz, edinilen rollerin toplum üzerindeki feedback etkisini açıklayan yorumunuz gayet güzel, ancak yazınız geneli itibarıyla bizim klasik solcu entellektüellerin anlaşılmamak için kurdukları kalabalık cümlelere çok benziyor, tashih gerektiriyor.
  Selamlarla...

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank