content AVAREYİM ..
30 Kas

Tarihte ve Türklerde İstihbarat -IV

Mustafa KÖSE

TARİH BİLİNCİ

İTTİHAT VE TERAKKİ’NİN PARAMİLİTER YAN KURULUŞLARI:

İttihat ve Terakki yalnız kişileri değil, çeşitli örgüt ve zümreleri, toplama ve kaynaştırma amacı gütmüştür. Her tek parti rejiminde olduğu gibi, kendi patronajı altında çeşitli dernekler kurmuş, kendiliklerinden kurulanları desteklemiştir. İttihat ve Terakkinin 1915 yılında açıkça milliyetçi ( Türkçü ) ve militarist eğilimleri bu tür uygulamalara elverişliydi. Bu kuruluşlardan bazıları kültürel niteliktedirler. Türk Ocağı (1911), Köylü Bilgi Cemiyeti (1914), Osmanlı Maarif Cemiyeti (1915), Milli Talim ve Terbiye Cemiyeti (1915), Halka Doğru Cemiyeti (1917,İzmir ) Esnaf, ,sanatkarlar ve meslek dernekleri de önemli bir yer tutar : Hamallar Cemiyeti, Osmanlı San’atkaran Cemiyeti (1913), Kalaycı Esnafı Cemiyeti (1915), Osmanlı Matbaa Cemiyeti ( 917), Müdafaa-i Hukuk-ı Nisvan Cemiyeti (1913), Kadınları Çalıştırma Cemiyet-i İslamiyesi (1916) gibi(5). Bu arada ekonomik alanda ( Kara ) Kemal Bey’in şirketleri ön planda ele alınmalıdır.Yine bazı kuruluşlar, Cemiyetle ilişkileri bakımından ilginç tabular göstermişlerdir : Hilal-i Ahmer (1910), Donanma Cemiyeti (1909), Bakü Müslüman Cemiyeti (1915) gibi. Ayrıca Paramiliter, yarı askeri, savaşa hazırlayıcı Türk Gücü Cemiyeti, Osmanlı Güç Dernekleri, Osmanlı Genç Dernekleri.

Önemli bir cemiyet ve teşkilatlanma da Müdafaa-i Milliye Cemiyeti’dir. Bu cemiyet kısa bir süre içerisinde geniş bir ölçüde örgütlenmiştir. Aslında bir hayır ve sosyal yardım kurumu olan bu cemiyet, milliyetçi bir kuruluş özelliği kazanmıştır. Yurt dışında da tanınmıştır. 1914 yılında Şura-yı Devletçe “Kamuya yararlı” bir dernek olarak kabul edilmiştir. Balkan savaşları döneminde çok yoğun çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalar arasında, Ordu’ya ve Teşkilat-ı Mahsusa’nın gönüllü taburlarına yardım başta gelmiştir.(5)

OSMANLI İMPARATORLUĞU’nun Reisü’l Küttabı Reis Efendi Muslu’ya 1. Cilt, 1. Kitap, VIII. Mektup “ İstanbul’daki büyük huzuru burada bulmayı ümit etmemeliyiz. Şehir arabalar, atlar ve vagonlarla o kadar doludur ki, bunların gürültüsü tasavvur edilemez derecededir. Sağlıklı ve ön ayakları olmayan adamların dört tekerlekli bir motor içinde çekiliyor olmasını kesinlikle tuhaf bulacaksınız”. ”Fransızların hususiyetleri hakkında sana daha fazla söylemeyeceğim, sen bunları çok iyi biliyorsun. Bütün davranışlarında zarif bir ruh ve ateş gibi bir canlılık vardır. İnsan hayatının kısa süresini sanki onlardan başka kimse bilmez; yaşayacak bir günleri kalmış gibi, her şeye aşırı bir acelecilikle yapıyorlar. Yaya yürürken koşarlar, ata binerken uçarlar ve konuşurken kelimelerinin yarısını yutarlar. Yeni icatları tutkuyla severler.” MARANA, Giovanni P. – Bir Türk Casusunun Mektupları. (3)

LAWRENS’E KARŞI  EŞREF SENCER KUŞÇUBAŞI:

Thomas Edwar Lawrence ( 1888-1935 ) 1. Dünya harbinde Arap İsyanını hazırlayan ve gerçekleştiren Dünya çapında İngiliz casusuydu. Ona karşı bizim Teşkilat-ı Mahsusa’mız varlığını ortaya koyarak, o uçsuz bucaksız çöllerde en büyük karşı koymasını gerçekleştirdi. Ve amansız bir vuruşma hiçbir hayale sığmayan tatbikatıyla savaşın sonunda temel etken oldu. KUTAY, Cemal – Lawrens’e Karşı Kuşçubaşı (4)

Teşkilat-ı Mahsusa ile dağılmakta olan Osmanlı Devletini kurtarmak için yükselen İstihbarat ve Örgütlenmeleri, Mütareke ve İstiklal Savaşımızda askerlerinin ve insanlarının önemli bir kısmını Dünya Savaşında kaybedip, bitkin ve çaresiz görünen Türk ulusu, özgür yaşamak ve İstiklali için milletin bağrından çıkan Derin Devleti, direniş ve örgütlenmeleri ile mucizeler yaratmış, tamamen milli istihbarat ve haber alma ağını gönüllü yapılanmalardan da güç alarak oluşturmuştur. Sevr dayatılarak Anadolu’dan silinme planlarını yapan tüm düşmanlara inat  Kuva-yi Milliye destanı ile tüm mazlum Uluslara da yol göstererek çağdaş ve yeni Türkiye Cumhuriyetini kurmuştur.

Bitti...

YARARLINILAN  KAYNAKLAR:

1- DEMİREL, Emin – Teşkilat-ı Mahsusa’dan Günümüze GİZLİ SERVİSLER.2004

2- KÖPRÜLÜ, Prof.Dr. Fuat – Türk İslam Devletlerinde Resmi Posta ve İstihbarat Teşkilatı -  Belgelerle Türk Tarihi Dergisi - 2003

3- MARANA, P. Giovanni – Bir Türk Casusunun Mektupları. T.C. Kültür Bakanlığı – Dünya Edebiyatı.

4- KUTAY, Cemal – Lawrens’e Karşı Kuşlu Başı – İklim Yayınları.

5- TUNAYA, Tarık Zafer – Türkiye’de Siyasal Partiler.

Etiketler : , ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank