content

yazarportal-com-bilgiagi-net-tasviriefkar-com

28 May

Peygamber’e Hakaret : Sübyancı, Seks Düşkünü, Kadın Düşmanı, Zalim ve Cani…

“H​z. Aişe anlatıyor : ‘Resulullah (…), ben altı yaşında iken benimle evlendi. Medine’ye geldik. (…) Annem arkadaşlarımla salıncakta oynarken, bana geldi, benden ne istediğini bilmeksizin yanına gittim. (…) Beni ona teslim etti. O gün bendokuz yaşında idim.’” (1)

“Peygamber nerede güzel bir kadın görse hemen eve koşar Zeynep’le yatardı.” (2)

“Peygamber’in izniyle ihramdan çıkıp kadınlarımıza yöneldik. Zekerlerimizden meni damlıyordu.” (3)

“Resulallah (yakalanıp getirilen deve hırsızlarının) gözlerinin oyulmasını, ellerinin kesilmesini ve Harra’nın bir kenarına atılmalarını ve o şekilde ölüme terkedilmelerini emretti.” (4)

“Resulallah (Kureyza kabilesinin) erkeklerini öldürdü, kadınlarını, mallarını,çocuklarını müslümanlar arasında taksim etti.” (5)

”(…) Zeyd, Peygamber’in evlatlığıdır. Peygamber bir gün, Zeyd’i görmek için evine gider. Zeyd evde yoktur. Onun yerine karısı Zeynep evdedir, Peygamber Zeynep’i yarı çıplak halde görür ve ona arzu duyar. (…) Bu olay üzerine Zeyd karısını boşar, Zeynep ile Peygamber evlenir.” (6)

“Peygamber şöyle buyurdu : ‘Namaz kılan erkeğin önünden eşek, köpek ve kadıngeçerse namazı bozulur.’” (7)

“Peygamber şöyle dedi : ‘Kadınlar aklen ve dinen eksik yaratılmışlardır.’” (8)

“Peygamber dedi ki : ‘Eğer erkeğin tepesinden tırnağına kadar cerahat aksa, kadın da bunları ağzı ile temizlese, yine de erkeğin hakkını ödemiş olmaz.’” (9)

Tüm bu satırlar, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı ve en muteber kaynaklar olarak kabul edilen hadis kitaplarından alındı.

Bunlara “Allah’ın Peygamber’e baldırını açıp gösterdiğini” , “Allah’ın bulutların üstünde oturduğunu” , “Allah’ın günlük namaz sayısı için Peygamber ile pazarlıkettiğini” , “Peygamber’e cinayet işletmesi, suikast tertiplemesi, savaş çıkarması için emirler verdiğini” anlatan sayısız hadis daha katabiliriz.

Yahut “Taşlayarak öldürme cezasını emreden ayetin bir yaprak üzerine yazıldığını, bir keçinin Aişe’nin evine girerek bu yaprağı yediğini ve bu yüzden ayetin Kuran’da yer almadığını” (dolayısıyla Kuran’ın eksik olduğunu) anlatan hadisi de ekleyebiliriz. (10)

Ya da “İki meleğin büyü işleriyle uğraştığını” hatta Peygamber’in de bu büyüden dolayı hastalandığını, “ne söylediğini bilmeyecek halde sokaklarda dolaştığını” uzun uzun anlatan hadisi de…

Tüm bunlar, din namına Diyanet İşleri’nin görevli müftü, imam, hatip ve vaizleri tarafından anlatılıyor. Gidin sorun, her birine bin kulp uydururlar ama yine de “bunlar yalan” diyemezler.

İmdi;

Fazıl Say ve Sevan Nişanyan “İslam’a, Peygamber’e” hakaretten, “toplumun inançlarını küçük düşürmekten” ceza alıyorsa…

Allah’a, Peygamber’e, Kuran’a ve meleklere hakaretten Diyanet’e dava açsak, kaç yıl ceza gerektir?
Kaynakça :

(1) : Buhari, Nikâh 38, 39, 57, 59, 61; Müslim, Nikah 69, 1422; Ebu Dâvud, Nikâh 34, 2121; Edeb 63, 4933, 4934, 4935, 4936, 4937; Nesai, Nikah 29, 6, 82
(2) : Buhari, Hibe/8
(3) : Buhari, Hac/81; Umre/6; Şirket/7; Muslim, Hac/141; Hadis/1216; Neşe-I Menasik/77; Ibn-I Meca, Menasik/77 Hadis/2980; Ahmet Ibn-I Hanbel, Müsned 3/317-366
(4) : Buhârî, Muhâribin 16,17,18, Diyât 22, Vudü 66, Zekât 68, Cihâd 152, Megâzî 36, Tefsir, Mâide 5, Tıbb 5, 6, 29; Müslim, Kasâme 9, 1671; Tirmizî, Tahâret 55, 72, Et’ime 38, 1846; Ebü Dâvud, Hudud 3, 4364-4371; Nesâî, Tahrimu’d-Dem 7, 93-98; İbnu Mâce, Hudud 20, 2578
(5) : Buhari, Megazi 14, Müslim; Cihad 62, 1766; Ebu Davud, İmaret 23, 3005, Tirmizi, Siyer 28, 1582, Buhari, Megazi 30, Cihad 18; Müslim, Cihad 67, 1769; Ebu Davud, Cenaiz 8, 3101; Nesai, Mesacid 18, 2, 45
(6) : http://www.diyanet.gov.tr/yayin/basiliyayin/yweboku.asp?sayfa=12&yid=28
(7) : Müslim, salat 265; Tirmizi, salat 136; Jsayd 16; Nesâî, kıble 7; İbn Mâce, İkâme 38; Ahmed b. Hanbel V, 149, 151, 156, 158, 160; VI, 157, 280, Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınları: 3/75.
(8) : Buhârî, Hayz 6, Zekat 44, İman 21, Küsûf 9, Nikah 88; Müslim, Küsûf 17, 907, İman 132, 79; Nesâî, Küsuf 17, 3, 147; Muvatta, Küsuf 2, 1, 187
(9) : İbn-i Hacer el Heytemi 2/121
(10) : Buhârî, Hudud 31, 30, Mezâlim 19, Menâkibu’l-Ensar 46, Megâzi 21, İ’tisâm 16; Müslim, Hudud 15, 1691; Muvatta, Hudud 8, 10, 823, 824; Tirmizî, Hudud 7, 1431; Ebu Dâvud, Hudud 23, 4418, İbn Mace, Nikah, 36

Etiketler : , ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank