content

yazarportal-com-bilgiagi-net-tasviriefkar-com

03 Eki

Paket’e Ek

22 Nisan 1983 Tarihli 2820 kanun numaralı siyasi partiler kanununun 11. maddesi yeni paketle değiştirilecekmiş. Bu madde siyasi partilere üye olma koşullarını ve kimlerin siyasi partilere üye olamayacağını düzenliyor.
Gerçekten bir demokrasi paketi açıklanacaktıysa eğer 11 maddeden önce 12. maddenin tamamının değiştirilmesi ya da kaldırılması gerekir.
Bu maddeyi biraz açalım:

Maddenin ismi: ÜYELİĞE KABUL ŞARTLARI
1. Bölüm: Siyasî parti üyesi olmaya kanuna göre engel hali bulunmayanların üyeliğe kabul şartları parti tüzüklerinde gösterilir. Tüzükte üyelik için başvuranlar arasında dil, ırk, cinsiyet, din, mezhep, aile, zümre, sınıf ve meslek farkı gözeten hükümler bulunamaz.

Bu maddenin ilk cümlesi: “Siyasi parti üyesi olmaya kanuna göre engel hali bulunmayan her vatandaş üyeliğe kabul edilir” olmalıdır. Yasanın, bireylere verdiği “siyasi partilere üye olma hakkı” partilerin düzenleyeceği tüzüklerin keyfiyetine bırakılmamalıdır.

2. Bölüm: Siyasî partiler üye olma istemlerini sebep göstermeksizin de reddedebilirler. Ancak, üyeliğe kaydını isteyenin istemini reddeden teşkilatın bir üste kademesine, parti tüzüğünde gösterilen şekilde itiraz hakkı vardır. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.

12. maddenin en can alıcı en antidemokratik bölümü ise bu bölümde bulunmakta. Siyasi partilere üye olmak isteyen bir vatandaşın başvurusunu ”SEBEP GÖSTERMEKSİZİN REDDETME” keyfiyeti hangi demokratik hukuk devleti ile örtüşmektedir. Yasalar gerekçeli çıkarken, kararlar gerekçeli çıkarken, uygulamalar gerekçeli yapılırken, siyasi partilerin de kararlarını gerekçeli vermesi gerekmez mi?
Kaldı ki bir siyasi parti neden üyelik başvurusunu reddeder ki? Üye olamayacaklar zaten 11. maddede sayıldığına göre siyesi partilere üye olma hakkını neden yasa sadece birkaç kişinin kararına bırakır?
Maddenin ikinci cümlesinde üyelik işlemi reddedilen kişinin itiraz hakkı da parti tüzüğüne ve onu uygulayacak olanların keyfiyetine bırakılmış.

İtiraz yeri ise başvuru yapılan yerin bir üst mercii. Bu kadar kör parmağım kör gözüne olur mu yani? Bir üst mercii alt merciinin verdiği kararın tersine bir karar verebilir mi? Böyle bir şey mümkün mü? Bu konuda vatandaşları hukuk şemsiyesi altına almak doğru olmaz mı? Üyeliğin başvurudan itibaren hukuk güvencesinde olması gerekmez mi?
11.Madde önerim:
“Siyasi parti üyesi olmaya kanuna göre engel hali bulunmayan her vatandaş üyeliğe kabul edilir”.Başvuranlar arasında din, dil, ırk, cinsiyet, mezhep, aile, zümre, sınıf, meslek ayrımı yapılamaz.

Etiketler : , ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank