content

05 Eyl

Ozon Tedavisine Evet Ama Neden ve Nasıl?

BİR: Ozon tedavisinin tamamen etkisiz ve/veya zararlı olduğunu söylemek ne kadar yanlış ise bunu “her derde deva” gibi göstermek de sahtekârlıktan başka bir şey değildir.İKİ: Bu tedavi yönteminin iyi düzenlenmiş “bilimsel” klinik çalışmalarla “belirli hastalıklarda” –modern tıbbi tedaviye cevap alınamayan durumlarda- bir “araştırma kapsamında” uygulanmasını doğru buludezenfeksiyon-150x118yor ve “destekliyorum”.

ÜÇ: Ozon ile bilhassa lokal uygulamalarda (ülser, enfekte yara, bazı ortopedik ve romatizmal hastalıklar) başarılı neticeler alınmasını mümkün, “immunmodülatör” etkisi öne sürülerek yapılanları ise “şapkadan tavşan çıkartma” olarak görüyorum.

DÖRT: Şu anda bu tedavinin muayenehane, özel hastane ve merkezlerde bir araştırma kapsamı dışında para karşılığı uygulanması için “yeterli bilimsel delil ve klinik tecrübe olmadığı” kanaatindeyim.

BEŞ: Ozon tedavicilerin adeta “kutsal bir metin” olarak gösterdikleri Madrid Bildirgesi bilim dışı bir “yazı parçası” dır; bunun bir an evvel yok edilmesi uygun olur.

ALTI: Ozon tedavisinin doktor olmayanlar tarafında uygulanmasını tartışmaya bile gerek yok ama doktor unvanına sahip olanlar da “Ben bu tedaviyi uygun gördüğüm her hastaya yaparım, kimse de bana karışamaz” deme hakkına sahip değildir.

YEDİ: Akademi, ozon tedavisini veya diğer alternatif tedavi yöntemlerini “kafadan reddetmemeli” ve içlerinden makul ve mantıklı gerekçeleri, bilimsel dayanakları olanları inceleyerek bunların etkinlik ve güvenilirliklerini ortaya koymalıdır.

SEKİZ:Biz alternatif tıbba da onun tedavilerinin hiçbirine de inanmıyoruz” demek akademisyenlikle bağdaşmadığı gibi, bu yöntemlerin doktor olmayan güruhun ve bunu paraya tahvil edecek açgözlü etibbanın eline düşmesine de fırsat yaratılmış olunur.

DOKUZ: Üniversitelerin ilgili bölümlerini ozon tedavisine sahip çıkmaya, bu tedavi yöntemini derneklerin eline bırakmamaya, “kurda kuşa yem etmemeye” davet ediyorum.

ON: Sağlık Bakanlığı, ozon tedavisi ve diğer alternatif tıp yöntemleri için gerekli kanun ve yönetmelikleri hazırlamakta daha fazla geç kalmamalı, acele etmelidir.

Bunları ozonla “dezenfekte etmek” lâzım!

Ozon tedavisinin yaygın olarak uygulanması için henüz elimizde yeterli bilimsel veri yok ama aynı şey “ozonla dezenfeksiyon” için geçerli değil.

“Ozon” tüm dünyada kabul görmüş kuvvetli bir “dezenfektan” dır ve birçok mikrobu bertaraf eder.

Ozonla dezenfeksiyonu “mikroplar dışında” da hak edenler olabilir:

Ozon tedavisinin bilimsel olarak uygulanmasına verdiğim desteği bile anlamayan, gözünü “ozon bürümüş” ler…

Yazılarım üzerine “Mucize Yaratan Ozon Tedavisi Hangi Hastalıklarda Uygulanır” başlığını “Ozon Tedavisi Hangi Hastalıklarda Uygulanır” diye değiştirenler…

Ozon tedavisinin her hastalıkta kullanılabileceğini, her derde deva olduğunu “reklâm eden” ler…

Bilimsel araştırmanın “minimum kriterlerini bile taşımayan yayınları bilimsel makale”; kongre, sempozyum düzenlemeyi “bilimsel faaliyet” zannedenler…

Madrid Bildirgesini “rehber addedenler”…

Ozon tedavisinin etki ve emniyetinin ispat edilmiş bir tedavi yöntemi olduğunu iddia edenler…

Ozon derneklerinin “hemen yanına” ozon tedavi merkezi açanlar…

Ozon tedavisine tıp endüstrisi “sıcak” bakmadığı için “soğuk bakan” tıp taifesi…

Ve daha pek çokları…

Gelelim neticeye

Ozon tedavisinin, modern tıp tarafından kabulü “üfürük” yayınlarla, “bilimsel değeri olmayan” bildirgelerle değil adam gibi yapılmış bilimsel araştırmalarla olur.

Gerisi ise hikâyeden teyyare olur.

Etiketler : ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank