- Bilgi Agi | Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi ve Yazar Portali - https://www.bilgiagi.net -

Our Boys (Bizim çocuklar) Çaresiz

Yalan söylüyorlar.

Dün dediklerinin bugün bağırarak çağırarak tersini söylüyorlar.

Çaresizler,  din afyonuyla uyuşturdukları insanlar artık uyanmaya başladılar. Yeni uyuşturucu vermeye çalışıyorlar ama nafile halk uyanıyor.

Gündemi sürekli değiştiriyorlar, ama artık kitleleri inandıramıyorlar.

İşbirlikçilikleri deşifre oldukça hırçınlaşıyorlar.

Müslümanız diyorlar ancak İslam’ın emrettiklerini tersyüz ettiler.  

Bugün yapılanlar ne, nereye gidiyoruz, Türk Devleti tasfiye mi ediliyor?

Tarih boyunca Türk devletini kimse tasfiye edemedi ki, şimdi ki üç beş işbirlikçi, dönek şarlatan tasfiye etsin.

Toplumu ikiye ayırmak için iç ve dış ihanet şebekeleri plan üzerine plan yapıyor. İşbirlikçiler, devşirilmiş aydınlar, din istismarcıları, olabildiğince bu süreçte yer alıyor.

Bakın; tarihte yaşanan olaylar da kişilerde ve yer zamanlarda belki farklılık var ama sonuçlarda farklılık yok. Şimdi yapılan ise; din şemsiyesi altında devletin ve milletin ortak değerlerini sarsmak amacıyla sivil unsurlarca yapılıyor. 

Derin dünya devletinin dış ve iç merkezlerince alınan kararlar doğrultusunda ABD'nin planlaması ile yürütülen operasyonlardır. 

Bugün İblisin çocukları, Hıristiyan-Yahudi-İslamcı sahte kimlikleri ile Ortadoğu'da.

ABD, AB ve Vatikan'ın our boys'ları başaktörlerdir. 

Bakın; saf ve temiz insani değerlerle dolu Türk Milleti'nin kültürü nasıl tersyüz ediliyor? 

Deniliyor ki: Suya sabuna dokunma çocuğum Pis ol! Nasıl olsa bütün renkler kirleniyor. 

Soldan sağa, dincisinden ateistine, suya sabuna dokunma çocuğum, İşbirlikçi ol!

Vatan dedikleri ne ki? Ne ki bağımsızlık dedikleri?

Sen poponu kurtarmaya bak; suya sabuna dokunma çocuğum, AB, ABD Mandacısı ol!

Türk Milleti kim ki çocuğum, takıl BOP truva atı münafıkların peşine, Vatikan Müslümanı ol! 

Türk kimliği ne ki, takıl dinlerarası diyalogculara, medeniyet ittifakçılarına, İbrahim-i dinler projesine, dünyevi saltanatını yaşa! 

Suya sabuna dokunma çocuğum sus!

Bak abilerine, ablalarına, hocalarına; Onlar gibi dönek ol!

Sat geçmişini, kirala beynini, aç bacaklarını yüreğinin, emperyalizmin demokratı ol! 

Milli ordu out, our boys in trendi yakala çocuğum, rahat yaşa!

Gelsin Arap dolarları, Soros paracıkları, gelsin AB hibeleri, vizyon sahibi sivil toplumcu ol!

Aydın olmak pek ucuz memlekette, alırsın AB, ABD, Vatikan emperyalizmini ve işbirlikçilerini arkana; yüklenirsin BOP engeli milli kimliğe. 

Yürü ya kulum ondan sonra.

Bir aldın mı küresel rüzgarı kanatlarına; gelsin para, şöhret, gelsin mevki, güç, fasarya.

Gelsin, BOP demokrasisi kahramanlığı, gelsin İnsani yardım kahramanlığı peşisıra..

Suya sabuna dokunma çocuğum, Bak yüksek mi yüksek çıkarları savunanlar nasılsa var. 

Sudan sabundan uzak dur çocuğum, İşbirlikçilerin hışmına uğrama...

Suya sabuna dokunma çocuğum, Telef olursun Türk Milleti ve Türk Devleti'nin varlığı ve bekası uğrunda. 

İblisin çocukları; Türk Milleti'nin inançları ile oynuyorlar. Kine, nefrete, saptırmaya, kandırmaya, ayırımcılık, bölücülük kokan tanımlamalarla yorum ve analiz yapıyorlar.

Bu ülke, bu devlet; milletvekili yapmış. O ettiği yemine bile sadık değil. Utanmadan sıkılmadan milletin vekilliği yerine nefretini, kinini kusuYOR.

Akademisyen desen; kimlik ve kişilik yoksunu, bir tane eser üretmeden, aldığı unvanla ahkam kesmeye, vatanseverlere çamur atmaya devam ediyor. 

Gazeteci desen; meslek etiğini bir tarafa bırakmış. Halkın doğru tarafsız gerçek bilgi edinmesi yerine, birilerinin sözcülüğüne soyunmuş, kaleminden kin ve nefret damlıyor. Meslek etiği falan dinlediği yok. Sonrada ben gazeteciyim diye ortalıkta dolaşıyorlar. 

Türkiye, Anadolu toprakları; bütün etnik kimlikleriyle, bütün dinleriyle, hoşgörü ikliminde bir ve bütündür, bütün olmaya devam edecektir. 

Günün SÖZü: Düşünmeye zaman ayır, kendine gelir, cesaretin artar, kararlı adımlar atarsın.