content

yazarportal-com-bilgiagi-net-tasviriefkar-com

07 Ara

‘Muhteşem Yüzyıl’

Sevgili okuyucular, geçen hafta Pazar günü Başbakan Erdoğan'ın bir konuşmasında, 'Muhteşem Yüzyıl' adıyla yayınlanan diziyi eleştirmesi, geçtiğimiz hafta sansasyon peşindeki medyamızda gündemin başköşesine oturtuldu.

Evvelâ şunu belirtelim ki, Başbakan Erdoğan işini gücünü bir tarafa bırakıp TV dizisi tenkit etme peşinde değildi. Kütahya'da, 'Zafer Havaalanı'nı açarken yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin insanlık dışı saldırılara seyirci kalamayacağını ifade ederek, 'Bu millete yakışanı yaptık. Biz Dumlupınar'daki şehitlerimizin zihniyetiyle hareket ediyoruz. Biz Domaniç'te Osmanlı'yı kuran ruhun anlayışıyla hareket ediyoruz' dedikten sonra muhalefete hitaben, 'Ecdadımızın at sırtında gittiği her yere biz de gideriz. Ama bunlar ecdadımızı televizyondaki o Muhteşem Yüzyıl gibi tanıyorlar(...) Biz öyle bir Sultan Süleyman tanımadık. Onun ömrünün 30 yılı at sırtında geçti' dedi ve dizinin ilgililerini kınadı.

Yani, Başbakan özel olarak dizi eleştirisi yapmış değildi. Bu cümleler konuşmasının arasında yeri gelince söylenmiş sözlerdi.

***

Efendim, sen misin bunları söyleyen?... Bu gündem yoğunluğunda kendimizi bir anda televizyon dizileri içinde bulduk. Bilen bilmeyen, her önüne gelen bu konuda ahkâm kesti ve 'saçmalama özgürlüğü'nü kullandı. Yahu arkadaşlar, ilâ maşallah hepinizin fikrinin olduğu bir konuda, ülkenin Başbakanı'nın görüşünü belirtmesinden neden bu kadar rahatsız oluyorsunuz? Başbakan'ın bir TV dizisini kınama hakkı olamaz mı?...

Hemen belirteyim ki ben de bu konuda aynen Başbakan Erdoğan gibi düşünüyorum. Ecdâdımızı pespaye bir harem zamparası olarak göstermeye kimsenin hakkı yoktur. Bazıları ecdâda, tarihe, kültüre hiç önem vermezler. Onlara göre Müslüman ve Türk olan her şey kötüdür.

Lâkin burada sözkonusu edilen, dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük hükümdârıdır. O'na sadece biz değil, bütün dünya 'Muhteşem Süleyman', 'Büyük Türk', demiş; biz de adaletini ve hukuka bağlılığını vurgulamak için O'nu 'Kanunî' diye anmışızdır.

Şimdi, bizim kalemşörler 'Kanunî kaç yıl at sırtında dolaşmış?' diyerek uydurma hesaplar yapıyorlar. Halbuki, burada yıl sayısı değil, devlet işlerini ve cihan hâkimiyetini gerçekleştirmesi önemlidir.

'Muhteşem Süleyman', dedesi Fâtih'in Avnî mahlâsı ile yazdığı şu beytindeki ruhu aynen devam ettirmiştir:

'İmtisâl-i câhidü fillâh olubdur niyyetim Dîn-i İslâmın mücerred gayretidir gayretim.'

İşte bu ruhla Kanunî 6 milyon km²'lik İmparatorluğu 14,5 milyon km²'ye çıkarabilmiştir,

***

Allah aşkına tek bir tarihçinin bu diziyi beğendiğini gördünüz mü?... Bu imkânsızdır; zira dizideki kişilerden, olaylara kadar her şey çarpıtılmıştır ve hatâlıdır.

Dizi için reytingi yüksek, demek ki halk beğeniyor diyorlar. Aslında halkımız bu diziden memnun değil fakat bir zamanlar ünlü 'Dallas' dizisi herkesin eleştirisine rağmen nasıl yıllarca rağbet gördüyse, mâhut dizinin de aynı şekilde reytingi yüksektir. İnsan tabiatı biraz da böyledir; hem Cihan Padişahı'nın harem maskarası gibi gösterilmesine kızıp söyleneceksiniz, hem de güzel kadınlar, müstehcenlik ve entrikalarla dolu sahneleri iştahla seyredeceksiniz.

Kanunî'nin hatâları yok mudur? Elbette vardır. Özellikle, söylenenlere kanarak Şehzâde Mustafa'yı idam ettirmesi, bence Osmanlı'nın çok aleyhinde olmuştur. Bu olay tenkit edilebilir; ancak hayır hasenat sahibi Hürrem Sultan'ın dizide resmedilişi bir fâciadır.

Sorarım size, eğer Atatürk hakkında böyle bir dizi olsaydı, TV'lerde gösterilebilir miydi?!... Can Dündar'ın gerçeklere uygun ve Atatürk'ü insanî açıdan değerlendiren 'Mustafa'sı bile nasıl linç edilmek istenildi, unutmadık.

***

'Muhteşem Yüzyıl' dizisinin, bütün olumsuzluklarına rağmen, Türk tarihine ilgiyi arttırdığı da bir gerçektir. Bizce yapılması gereken, senaryo ve kurgu konusunda bilim adamlarından da faydalanarak bundan sonra yayınlanacak bölümlerin düzeltilmeye çalışılmasıdır.

Etiketler : , ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank