content ÖZGEÇMİŞ 31.08.1977 Tarihinde Bartın merkezde doğdum. İlkokul, ortaokul ve liseyi kendi memleketim olan Bartın'da okudum. Lisans eğitimimi ise Yüzüncüyıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde gerçekleştirdim. Okul hayatı sırasında ve daha sonra muhtelif yerel basın kuruluşlarında, değişik görev ve unvanlarda çalışma fırsatım oldu. Uzmanlık alanım İlahiyat olmasına karşın özel bir hobi olarak gazetecilik yapmayı, yazı yazmayı ve güncel ile kültürel olanı bir potada buluşturarak gündeme ilişkin yorumlamalarda bulunmayı tercih ediyorum. Yayıncılık hayatına Ortaokul sıralarında çıkan okul gazetesine verdiğim yazılar ile başladım ilk olarak. Gazete günlük olarak yayınlanırdı. Ben her hafta gazetenin hikaye bölümü için hikayeler yazardım. Düzenli olarak yazdığım yazılar, mezuniyet tarihime kadar devam etti. O sıralarda Ulusal yayın yapan gençlere yönelik Genç İstikbal dergisine de hikaye ve yazılar gönderiyordum. Bu türden amatör yazı çalışmalarını geliştirmek maksadıyla, başta Milli Gazete olmak üzere Yeni Şafak ve Vakit gazetelerine yazılar gönderdim. Muhtelif vesilelerle kaleme aldığım yazılarım aralıklı olarak yer buldu. İlk aktif gazetecilik deneyimim Van'da yayın yaban bölgesel Şark Yıldızı gazetesinde gerçekleşti. Üniversite eğitimimi görürken gazetecilik mesleğini sürdürmeyi hedeflemiştim. Orada röportaj muhabirliği, köşe yazarlığı ve redaktör olarak çalıştım. Yaklaşık olarak 3 yıl boyunca düzenli biçimde söz konusu gazetede çalıştım. Bununla beraber yine Van'da yayın yapan Bölge Gazetesinde köşe yazıları yazmaya başladım. Gazetenin yayın kurulunda bulundum. Öğrencilik hayatı sırasında üç sayı çıkan Gençliğin Sesi ve bir sayı çıkarabildiğimiz Ranuna dergilerinin yayın hayatına atılmasında aktif rol oynadım. Bu dergilerde yayın koordinatörlüğü ve yazı işleri müdürlüğü görevlerinde bulundum. Daha sonra Konya'da yayın yapan Merhaba Gazetesinde 2002 yılında altı ay süreyle köşe yazıları kaleme aldım. Şu anda yayıncılık dünyasının dışında, akademik çalışmalar ile ilgileniyorum. İlahiyat alanında Yüksek Lisans eğitimi tamamladım. NOT: Aşağıda iki adet yazı örneğimi gönderiyorum. Bu yazıları word formatında ekte dosya şeklinde de gönderiyorum. 1977 yılının Şubat ayında Bartın'da doğdum. Şu anda bir gazetede çalışıyorum. Daha çok güncel ve kültürel konular ile ilgilenirim.
07 Ağu

Millet İradesinin Bürokratik Cephesi

Devlet erkinin işleyişini sağlayan üst düzey idari görevlilerinin oluşturduğu kamu çalışanlarını ifade için kullanılan bürokrasi, devletlerin yapılanmalarında önemli fonksiyonlara sahip makamları oluşturur. Resmi devlet mercii mesabesindeki idari kuruluşların sevk ve idaresini sağlayan amirler, gösterdikleri performansla devletin toplum nezdindeki algısını belirlerler. Devletin halka dönük yüzü konumundaki idari çalışmalar, belirlenen kanunlar, kararlar ve ilkeler çerçevesinde yürütülür. Bir alanda doğan açığı kapama, kanun koyucunun eksik bıraktığı kısımda inisiyatif kullanma ve hukuki mevzuatı yorumlama işlevlerini gören bürokrasi, devletin halk katındaki eli ayağı durumundadır. Genel ilke ve kurallara bağlı kalmak kaydıyla, işleyiş hakkındaki düşünce ve davranış tarzı hususunda bürokratın yönlendirmeleri faaliyetlerin ana çerçevesini oluşturmaktadır. İş sahasında bulunmayı avantaja dönüştürerek doğu kurnazlığıyla sorunları çözme yetkisini kendisinde görüp inisiyatifi tamamıyla ele alma amacının sınırlarını zorlarken karşımıza çıkan bürokrasi, devlet içinde devlet mantığının hakim kuvveti konumuna gelmiş denirse, yanlış bir tespitte bulunulmuş olunmaz.

Herhangi bir kurumla ile ilgili tasarılar mecliste görüşülüp yasalaşma aşamasına geçerken hükümet ya da iktidar partisi kanadının hemen yanında yer alan ilgili kurum üst birim yöneticilerinin görüş ve düşünceleri, söz konusu tasarının kaderini belirleme hususunda bağlayıcı bir etki oluşturması, bunun açık kanıtıdır. Kanunların idari görevlilerce uygulanması sürecinde doğan boşlukları giderme ve ihtiyaçlara cevap verecek düzeyde yasa hazırlama açısından, taşra ya da arazide birebir çalışan ve icraatları sürdüren görevlilerin tecrübe ve yol göstermelerinden yararlanmaktan daha doğal bir düzenleme elbette olamaz. Sıkıntıya konu olan husus, problemleri adil ilkeler ve vakaların kaynaklarını kurutan gerçekçi dezenlemeler yaparken tek taraflı karar verme süreçlerini yürütmektir. Hadisenin her iki tarafında yer alan görüşlerin temsilcilerine kulak verme gereğinin Türkiye’de tam anlamıyla kavrananamış olmanın sancıları yaşanmaktadır.

Bürokratik yapılanmanın halka yansıyan sevimsiz görüntüsünün altında yatan sebeplerin başında, karar aşamasında tek söz sahibi olma yanlışının olduğundan fazla abartılmış olması gelmektedir. Bürokratların maiyetleri altında hizmet gören çalışanların görüş ve önerilerini hiyerarşik örgütlenme birimleri aracılığıyla en üst merciye ulaştırdığı varsayılsa bile, hadisenin öteki yüzündeki tarafların görüş ve düşüncelerinin kale alındığı  görülmüş değildir. Türkiye’de doksan yıla yakın süredir devlet-millet kaynaşmasının sağlanamamış olmasının kaynağını teşkil eden halka inememe, onu adam yerine koymama anlayışı, maalesef bürokratlar eliyle yürütülmektedir. Devlet adına yetki kullanarak hukuksuz yollara başvurma az rastlanmış hadise değildir.

Bu durumun temel müsebbibi yine halkın kendisidir. İradesini teslim ettiği iktidarların yıllarca kendisini oyalamasının altındaki niyeti ve oyunu çözme becerisini gösterememiş olması, yönetimine milletin kendi başına geleceği uğruna belirleyici güç olmasını engellemeye odaklanmış mihrakların atadığı zihniyet mensuplarını defalarca denemesine karşın seçmesi ve türlü oyunlarla yönlendirilmesi, en önemli nedenlerdir. At sahibine göre kişner. Bürokrat atamaları tamamıyla iktidarların inisiyatifinde gerçekleşir. Geleceğini sağlam temellere dayandırarak hizmet etme seferberliğini uzun yıllar sürdürme gayretinde olan iktidarlar, anlayışlarının halka bakan yüzünü temsil eden kurum ve kuruluşlara halka daha yakın kılarak hükmetme değil, hizmet etme gayretine sürükler. Devlet erkinin halk nezdindeki somut karşılığı yerleşim biriminin resmi kurum ve kuruluşlarının amir ve çalışanlarıdır. Merkez taşra ilişkisinin sağlıklı işleyişini yürütemeyen iktidarların uzun süre ayakta kalabilme başarısı göstermeleri mümkün değildir. Bu bağlamda, halkın iradesine saygı duyan yönetimlerin ilk elde, bürokratik yapılanmanın soğuk, antipatik, hükmedici ve sert yüzünü restore etme gayretine odaklanmalıdır.

Etiketler : , , ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank