content

yazarportal-com-bilgiagi-net-tasviriefkar-com

25 Oca

Masonluk ve Yahudilik

Bugün dünyada hazırlanan bütün oyun ve tuzaklar, Gizli Dünya Devletini kurma  çalışmaları Siyon ve Mason locaları tarafından hazırlanmakta, ABD.  ve Vatikan kanaliyle organize  edilmekte, maddi destek yapılmaktadır. Kitap haline gelmiş, nasip olursa yakında baskıya verilecek olan ASRIN BELASI "..İZİM"LER VE GİZLENEN GERÇEKLER isimli  eserimizde,bu şer güçlerin iç yüzü ve ptotokolları vesikalarla gündeme gelecektir. (Celal Bayar Üniversitesi  Öğretim görevlilerinden Prof. Dr. Mehmet Çelik, ÜLKE Televizyonunda, 7 Aralık 2013/Cumartesi günü, TARİH-SIRA DIŞI programında MASONLUK VE YAHUDİLİK üzerine yaptığı konuşmalardan bazı satır başları)

• İstanbul Karaköy Ziraat Bankasının iki balkonunda, iki ceberrut heykel bulunuyor. Biri  Airmin anası, diğeri oğlu Adon Hiran. Süleyman mabedinin oğlu usta adam.

• Büyük masonlardan Mithat Paşa’nın başı aslında keldir, ona bir kalpak uydurularak bugünkü resmi yapılmıştır.

• Siyah fötr şapka, masonluğun simgelerinden biridir. Radikal Yahudilerin tümü, siyah fötr şapka giyerler.Mason yıldızı, tuz, kuru ekmek, tokmak, 7 kollu şamdan, pergel, gönye diğer simgelerdir. Süleyman Demirel de siyah fötr şapkası giyer, masondur. Böyle dereceli masonlar için “MASON DEĞİLDİR” fetvasını/ibaresini çekinmeden verebilirler.

• Cumhuriyet döneminde, tapu senetlerinde bulunan, mason sembolü üçgen içinde göz, iki tunç sütun masonluğun sembolüdür.

• Masonlar, Yahudiliğin bir din olduğunu söylerler.

• Mason törenlerinde sağ ellerini, beyaz eldivenle kalplerinin altına koyarlar.

• 18. yüzyılın başında, masonluk teşkilatlanmaya başlamıştır. 1717 de Londrada 4 mason locası vardı. “Büyük Londra locası” kuruldu.

• İlk Paris elçisi 28 Mehmet Çelebi, 1720de oğlu Faik Çelebiyi de yanında götürmüş ilk masonlardandır. 1732 de İsveç Büyükelçisi, 1740 da Fransa elçisi, sonra ilk Osmanlı sadrazamı mason kumbaracı mimar tüccar Yusuf Efendi olmuştur. 1854-56 O tarihlerinde, Kırımda, aydın sayılan, zengin olan, bürokraside yeri bulunan kişiler mason olmak için can atarlardı.1867-1868 de 2 mason locası kuruldu.

Masonlukta; Ermenice  SER: Aşk/sevgi, Rumca: PRODOS: ilerleme/kalkınma anlamına gelir, o tarihlerde Ermeniler tarafından kurulmuştur. 5. Murat, çocukları bu locanın etkisi altında kalmıştır. O tarihlerde, İran büyükelçisi Muhsin han, SER locasına kayıtlıdır.

• 1909 yılında BÜYÜK DOĞU LOCASI kuruldu. Talat Paşa, Üstadı azam olarak bu locanın başına getirildi.

• Emanuel Karasu başkanlığında İKBAL LOCASI kuruldu. Şeyhülislam Musa Kazım, Cemal Paşa da masondur, bu locanın üyeleridir. İTTİHAT VE TERAKKİYİ de bu loca kurdurmuştur.

• 1923 de TÜRK YÜKSELTME CEMİYETİ adı altında, yine masonlar tarafından kurulmuştur. Bu locada Şükrü Kaya, Hasan Saka, Tevfik Rüştü Aras, Kazım Özalp, Nevzat Tandoğan.

M.Kemal Öke ve diğerleri devlet idaresini ele geçirmişlerdir. 1934 yılında bu cemiyet Atatürk tarafından kapatılmış, Atatürk’ün ölümüne kadar idare bu kadronun elinde olmuş, atanın ölümü dahi etrafında bulunan mason doktorlar tarafından hazırlanmıştır.

M.Kemal Öke Atatürk’ün doktorudur, etrafından bulunan 9 doktorun tamamı da masondur. Salih Bozok’a: “Bu adamlard beni gıdım gıdım öldürüyor, dışarıdan doktor getirin…” sözleri askıda kalmış, “BENİ TÜRK HEKİMLERİNE EMÂNET EDİN” sözü masonlar tarafından bir maske olarak o tarihlerde icat edilmiştir.

 Mustafa Kemalin bütün vücudu lekeler haline geldiği zaman, mason doktorlar tarafından karıncaların ısırması olarak söylenmiş, karnından iki teneke su alınmıştır. Aslında Mustafa Kemal mason doktorlar tarafından verilen siyanürlü  iğne ile öldürülmüştür. Mason literatüründe Mustafa Kemalin ismi “SARI EFE, SARI ADAM”dır.

• Mustafa Kemal gece yarısı saat bir civarında ölmüş olup, saat 9u beş gece masalı uydurulmuştur.

• SALİH BOZOK için vurun emri çıkaran masonlar, öldürüldükten sonra intihar etti diye rapor tutmuşlardır. Masonlar tarafından yaratılan ATATÜRK ayrıdır. Din düşmanı, tarih düşmanı, kültür düşmanı bir Atatürk bunların eseridir., Osman Koylan’ın eserinde yer alan hatıratta; MASONLARIN özel kıyafetleri ile kordonlarını takarak, sabaha kadar eğlenirler.

• 21 bin belge Genel Kurmaya gönderildi. Bu belgeler bugün hala milletin önüne konulmuyor. Atatürk’ün hanımına mektupları yayınlanmıyor.

• 1948 yılında, mason locaları yeniden açıldı. DP.’yi kuranlar da masondur. 1956 da TAM YETKİLİ BAĞIMSIZ TÜRK LOCASI olarak ad değişti ve merkez İstanbul’a taşındı.

• Masonların zaman zaman bölünmeleri,aralarında anlaşmazlık çıktığı haber/söylentileri bir taktik ve gizli bir oyundur.

• Masonların  “GİZLİLİK-SIR” iki önemli özelliği vardır. Bunun aksini yapanlar, yine masonlar tarafından götürülür.

• Masonlar hücre sistemi ile çalışır, yapılarında dereceler vardır. Birbirlerini tanımazlar, ancak aynı derecede olanlar birbirlerini bilirler. Bugün Türkiye’de bu çalışmaları yapan teşkilatlar vardır.

• MASONLUĞA GİRERKEN fiziki sakatlığı olanlar alınmaz. Kör, topal, sağır, aptal, salak…. Gibi. İki kefil mason ile bir kişi locaya kaydolur.

• Türkiye’de 2000 yılından önce, dış işlerinin tümü mason localarının etkisi altındadır.

• Masonların din anlayışında: Kitap, peygamber, haram, günah, helal, Müslüman….. gibi mefhumlar yer almaz, yoktur. Onlara göre,akıl başta gelir. Siyah elbise, fötr şapka, beyaz eldiven giyerek, 15 günde bir toplanırlar.

• Tanrı YAHOVA insanlığı yarattı Yahudi inancı, felsefesine göre; tüm kâinat, insanlık, insanlar İSRAİLOĞULLARI’nın hizmetindedir, bunun için yaratılmışlardır. Bütün insanlardın malı, canı, kanı, namusu Yahudiler içindir. Yahudilere aittir.         SİYONİZM  bunu hayata geçirmek için kurulan bir ideolojidir.

Etiketler : , , ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank