- Bilgi Agi | Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi ve Yazar Portali - https://www.bilgiagi.net -

Malatya’da 10. Anadolu Adli Bilimler Kongresi

Malatya’da 10. Anadolu Adli Bilimler Kongresi Irak Türklerini konuklamıştır. Her yıl geleneksel olarak Anadolu’nun ayrı illerinde düzenlenmekte olan Anadolu Adli Bilimler Kongresin onuncusu, 30 Ekim-02 Kasım 2013 tarihleri arasında İnönü Üniversitesi’nin ev sahipliğinde MALATYA’DA düzenlenmiştir. Kongrede adli bilimleri ilgilendiren temel konular ve sorunların ele alındığı oturumlar ve poster sunumları yer almıştır.

Konularında uzman değerli katılımcılarla adli bilimler alanındaki güncel bilgileri paylaşma, tartışma fırsatı olarak çok önemli konular değerlendirilmiştir.

Uzun yıllardan beri Adli Bilimlerde gerek yurt içinden, gerekse yurtdışından katılan değerli konuklar deneyimleriyle ve bilgilerinin karşılıklı olarak aktarılmıştır. Bilimsel paylaşımın yanı sıra, tarihi ve doğal güzelliği, insan hakları ile Anadolu’nun en esk

şehirlerinden olan Malatya’nın otantik atmosferinde unutulmayacak anlar geçirilmiştir kongre katılımlarla daha verimli ve yararlı, önemli olmuştur. 2.Gün / 31 Ekim 2013 Perşembe gününde başlayarak Saat 09.00 açılmıştır. Konuşmacılar ise.

Ecz. Tahir Özelçi, Malatya Eczacı Odası Başkanı Av. Eyüp Kutlubay, Malatya Barosu Başkanı Doç. Dr. Yalçın Büyük, Adli Tıp Kurumu Başkanı Prof. Dr. Cemil Çelik, İnönü Üniversitesi Rektörü İlk Sunu: Prof. Dr. Hamit Hancı, Adli Bilimciler Derneği Başkanı 1-OTURUM Adli Bilimler ve Hukuk Oturum Başkanları: Şevket Karayiğit, 2. Sınıf Em. Md. Malatya PMYO Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Adalat Hasanov, Azerbaycan Adli Tıp ve Patoloji Kurumu Dr. Altay Suroy, Kosova Anayasa Mahkemesi Yargıcı (İnsan Hakları İhlalleri) Yrd. Doç. Dr. Eşref Küçük (Hukukumuzda Özel Hayatın Gizliliği) Av. Devrim Karakülah, Ankara Barosu- (Mobbing Nedir?) Av. Sadun Köprülü, Kerkük (İnsan Hakları İhlalleri) 2.OTURUM: Adli Bilimlerde Multidisipliner Uygulamalar 1 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Süleyman Gören, Dicle Ün. Tıp Fak Prof. Dr. Ali Uzunköy, Harran Ün. Tıp Fak Prof. Dr. Ersoy Yıldırım, Ankara Ün. Ziraat Fak. (Adli Ziraat) Prof. Dr. Göknur Aktay, İnönü Ün. Eczacılık Fak. (Adli Eczacılık) Prof. Dr. Aslıhan Avcı, Ankara Ün. Adli Bilimler Enstitüsü Md Yard (Adli Kimya) Dr. Ercan Seyhan, J. Kriminal (Patlayıcı Maddelerin Görüntüleme Teknikleri) Em. Müd. Cem Mehmet Çetin, Kriminal Polis Lab Dairesi Başkanlığı 3.OTURUM: Adli Bilimlerde Multidisipliner Uygulamalar 2 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Yunus Karakoç, İnönü Ün. Tıp Fak. Prof. Dr. Mehmet Tokdemir, Fırat Ün. Tıp Fak. Prof. Dr. Ayla Sevim Erol –Ankara Ün. DTCF Antropoloji, ÜAK Üyesi (Adli Antropoloji) Prof. Dr. Ahmet Aslan, Gaziantep Ün. (Antep Türklerinin Kökeni) İskender Osman, Ankara Ün. DTCF Yunan Dili (Adli Bilimler Dilinin Türkçeleştirilmesi) İbrahim Semizoğlu,Adli Biyoloji Uzmanı, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Bilişim Dairesi Başkanlığı (DNA analizleri, Milli DNA Veri Bankası Murat Mert, Uz. Müh., Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi (Adli Bilimlerde Toprak İncelemesi) 3.Gün/ 1 Kasım 2013 Cuma 4.OTURUM: Tıbbi Uygulama Hataları-Malpraktis Oturum Başkanları: Prof. Dr. Fatma Yücel Beyaztaş, Cumhuriyet Ün. Tıp Fak. Prof. Dr. Ekin Özgür Aktaş, Ege Ün. Tıp Fak. Doç. Dr. Ali Yıldırım, Gaziosmanpaşa Ün. Tıp Fak. (Malpraktiste Tazminat) Yrd. Doç. Dr. Jamal Musayev, Azerbaycan Tıp Ün. (İnce İğne Aspirasyonu ve Malpraktis) Yrd. Doç. Dr. Suavi Tuncay, Ege Üni. İletişim Fak. Gazetecilik B. (Medyada Malpraktis Algısı) Doç. Dr. İbrahim Üzün, Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu Başkanı (Türkiye’de Malpraktis) Uz. Dr. Hüseyin Bekir, Yanya Ün. Yunanistan (Malpraktis, Skolyoz) 5.OTURUM: Fitoterapinin Sağlıktaki Yeri–Tedavinin Neresinde? Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nevzat Alkan, İstanbul Ün. Tıp Fak. Prof. Dr. Mustafa Araz, Gaziantep Ün. Tıp Fak. Doç. Dr. Hakan Parlakpınar, İnönü Ün. Tıp Fak. Farmakoloji (Fitoterapi ve İlaç Etkileşimi) Prof. Dr. Hülya Taşkapan, İnönü Ün. Tıp Fak. Nefroloji (Fitoterapi ve Böbrek Hasarı) Prof. Dr. Ercüment Ölmez, Celal Bayar Ün. Tıp Fak. Farmakoloji (İlaç Endüstrisi ve Fitoterapi) Doç. Dr. Abdullah Özgönül, Harran Ün. Tıp Fak. Genel Cerrahi (KC Hast ve Beslenme) Prof. Dr. Yüksel Ersoy, İnönü Ün. Tıp Fak. FTR (Ağrı ve Fitoterapi) Prof. Dr. İbrahim Şahin, İnönü Ün. Tıp Fak. Endokrinoloji (Obezite, DM ve Fitoterapi) 6.OTURUM: Güncel Konular 1 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Zerrin Erkol, Bolu İzzet Baysal Ün. Tıp Fak. Doç. Dr. Aysun Baransel Isır, Gaziantep Ün. Tıp Fak. Prof. Dr. N. Engin Aydın, Katip Çelebi Ün. Tıp Fak. Patoloji AD (Ani Kardiyak Ölümler) Doç. Dr. Uğur Koca, Dokuz Eylül Ün. Tıp Fak. (Anestezi Ölümleri) Doç. Dr. Gürkan Ersoy, Dokuz Eylül Ün. Tıp Fak. (Acil Serviste Zaman Yönetimi) Prof. Dr. Yunus Karakoç, İnönü Ün. Tıp Fak. (Adli Biyofizik) Kimg. Yücel Dener, Daire Başkanı, Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, İlaç, Biyolojik ve Tıbbi Ürünler Laboratuvar Dairesi Başkanlığı (Trafikte Tükrükten Madde Analizi) Uz. Dr. Murat Atabey Özer, Sevgi Hastanesi Göz Hast. (Biber Gazı) 7.OTURUM: Güncel Konular 2 Oturum Başkanları: Doç. Dr. Rıza Yılmaz, Bülent Ecevit Ün. Tıp Fak. Adli Tıp AD Doç. Dr. Mustafa Karapirli, Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Bşk. Prof. Dr. S. Çağatay Önal, İnönü Ün. Tıp Fak. Beyin Cerrahisi (Çocuk İstismarı) Doç. Dr. Fatih Yağmur, Adli Tıp Kurumu Başk. Yard. (Çocuk İstismarında Türkiye Deneyimi) Av. Emrah Güneş, Malatya Barosu, (Mevzuatımızda Çocuk İstismarı) Yrd. Doç. Dr. Nusret Soylu, İnönü Ün. Tıp Fak. Çocuk Psikiyatrisi (Çocuk Gelinler) Doç. Dr. Aysun Baransel Isır, Gaziantep Ün. Tıp Fak. (Çocuk Suçluluğu) 8.OTURUM: Poster Tartışmaları Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Adnan Çelikel, Mustafa Kemal Ün. Tıp Fak. Adli Tıp AD 4.Gün / 2 Kasım 2013 Cumartesi Kongre Değerlendirme Toplantısı SOSYAL AKTİVİTE Gezi: Şire Pazarı, Eski Malatya Kervansaray, Ulu Camii, Arslantepe Höyüğü, gezilmiştir. Uluslar arası katılımlı 10. Anadolu Adli Bilimler Kongresine katılan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a Adli Tıp Kurumu adına İnönü Üniversitesi Rektörü Cemil Çelik onurluk sunulmuştur. İnönü Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Malatya’da Uluslararası Katılımlı 10. Anadolu Adli Bilimler Kongresine, Eczacı Odası Başkanı Ecz. Tahir Özelçi, Malatya Barosu Başkanı Av. Eyüp Kutlubay, Adli Tıp Kurumu Başkanı Doç. Dr. Yalçın Büyük, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemil Çelik, Battalgazi Kaymakamı Asalet Karabulut ve akademisyenler katılmıştır. Kongrede adli bilimleri ilgilendiren temel konular ve sorunların ele alındığı oturumlar ve poster sunumları gerçekleştirildi. Kongrenin açılış programına Vali Vekili Ahmet Sait Kurnaz, Cumhuriyet Başsavcısı Muzaffer Sayın, Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı Orhan Erdim, Rektör Prof. Dr. Cemil Çelik, Malatya Baro Başkanı Av. Eyüp Kutlubay, Adli Tıp Kurumu Başkanı Yalçın Büyük, Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. Hamit Hancı ve çok sayıda akademisyen öğrenciler katılmıştır. Kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayarak, kongrenin açılış konuşmasını yapan Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Celbiş, “Siz meslektaşlarımızı uluslararası katılımlı 10. Anadolu Adli Bilimler Kongresi’ne davet edinmekle büyük mutluluk duyulmaktadır. Tıp, Fen ve Sosyal Bilimler alanlarındaki bilgilerin adalet hizmetine sunulmasıyla ilgilenen Adli Bilimlerin son yıllarda ciddi gelişmeler gösterdiğini belirten Malatya Baro Başkanı Av. Eyüp Kutlubay, “Adaletin sağlanmasında bilimsel verilerden her geçen gün daha fazla yararlanılması, Adli Bilimler dalının önemini gün geçtikçe artırmaktadır.” Adli Tıp Kurumu Başkanı olarak, katıldığı ilk kongre ve aynı zamanda bu kongrenin memleketi Malatya’da olmasından duyduğu mutluluğu ifade eden Adli Tıp Kurumu Başkanı Doç. Dr. Yalçın Büyük, “Özellikle ceza ve adalet sistemi olmak üzere hukuk sistemine doğrudan ve etkili bir şekilde katkısı olan Adli Tıp, Adli Bilimler ve ilişkili uygulamalar kriminal olayların aydınlatılmasında çok önemli bir role sahiptir. Ceza ve adalet sistemi için bu kadar önemli bir role sahip olan Adli Tıp ve Adli Bilimlerin, birçok gelişmiş ülkede çok daha önceden gelişimini tamamlamış olmasına rağmen ülkemizde ise hak ettiği yere ulaşması zaman almıştır.” dedi. Adli Tıp Bilimlerinin geniş bir alanı kapsadığını, bu konuda dünyada birçok yeniliğin ve ileri düzeyde akademik çalışmaların yapıldığını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Cemil Çelik, “Ülkemizde de son yıllarda Adli Tıp konusunda bir hayli ilerleme kaydedilmiştir. Ancak ileri seviyedeki ülkelerle karşılaştırdığımızda henüz istenilen yerde değildir. Bu minval üzeri yola çıktığımızın farkındayız. Bu gelişmeleri bildiğimiz için İnönü Üniversitesi olarak kampüsümüz içerisindeki bir alanı, bölge için yapılacak Adli Tıp Kurumu Başkanlığının laboratuvar için ayırdık.” şeklinde konuştu. Uluslararası katılımın olduğu kongredeki konuşmasının devamında ise Rektör Prof. Dr. Cemil Çelik, İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Tıp Merkezinin mevcut durumu ile ilgili bilgiler verdi. Başta karaciğer nakli olmak üzere sağlık alanında elde edilen başarılardan bahseden Rektör Prof. Dr. Çelik, 39 yaşında olan İnönü Üniversitesinin 2014 yılı bütçesi itibariyle devletin kaynak ayırdığı ilk 20 üniversite arasında olduğuna vurgu yaptı

Fitoterapinin Sağlıktaki Yeri, Tıbbi Uygulama Hataları, Malpraktis ve güncel konular ilgili bilgiler verilmiştir, Ayrıca toplantıya Irak koseve, Azerbaycan, Batı Trakya Türkleri, katılmışlardır. Adli Bilimler Kongresinde Irak Türkleri adında konuşan Araştırmacı Yazar Av: Sadun KÖPRÜLÜ konuşmasında Irak Türklerinin bu günkü acı durumları, yaşamış oldukları baskıları, patlama, suikast, asimilasyon politikasını anlatarak, günümüzde yaşanan olayları, Türk dünyasının sorunların ele alarak, Irak Türklerinin, Ahıska, Suriye, Doğu Türkistan, tüm dünya Türklerinin durumlarını, sorunlarını ve Türkiye Cumhuriyetinin kendi soydaşlarının yanında olması, destek, moral vermesini vurgulamıştır.

Öte yandan Malatya’da bulunan KÖPRÜLÜ MHP İl Başkanını ziyaret ederek köy, ilçe başkanları ve il başkanı Arif YILDIZLA görüşerek Irak Türkleri hakkında bilgi vererek geçmişle ilgili olarak yaşamış oldukları durumlar belli ederek birçok alanda bilgiler vermiştir. Ayrıca Irak Türkmen Cephesi Eski Temsilcisi Sadun KÖPRÜLÜ Malatya Ülkü ocakları başkanı Yüksel ile birlikte yiğit Ülkücülerle coşku, milli duyguyla karşılanarak gençlere önemli bir konuşmada bulunarak Türk milletinin varlığından, kahramanlığından, yiğitliğinden, özveriliğinden konuşmuştur.

KÖPRÜLÜ Öte yanda Malatya’da bulunan Kızılelma derneğinde Malatyalarla bir araya gelerek, dernek başkanı ve üyeleri, gençlerle, öğrencilerle sıcak bir konuşmayla önemli açıklamalarda bulunmuştur, ve sorulan önemli soruları yanıtlamıştır.

MHP Binasında bulunduğu sırada Türkmen Şanı Türkiye Temsilcisi Sadun KÖPRÜLÜ Malatya Televizyonuna uzun bir görüşme, repörtaj vererek çok önemli ve Dünya, Irak Türklerini ilgilendiren konulara değinerek, sorulan soruları ilk defa olarak gizli boyutunu açıklamıştır, öte yandan Malatya’da bulunan Sadun KÖPRÜLÜ yerli gazetelere önemli konuşmalarıyla açıklamalarda bulunmuştur.

KÖPRÜLÜ Aileler, Gençler, Türk milleti tarafından iyice, çokce tutularak milletle alkışla coşkuyla, milli Türkçülük duygusuyla karşılanmıştır.