content

yazarportal-com-bilgiagi-net-tasviriefkar-com

20 Ara

Limited Şirket Ortaklarının Kendi Şirketlerinde Sigortalı Olması

Dünya Gazetesi ile dergilerdeki makalelerden yazılarınızı ve yayınlamış olduğunuz kitabınızı takip etmekteyim. Limited Şirket'e ortak olunmasından dolayı Sosyal Sigortalılığa devam edilmesi konusunda tereddüde düşüldüğünden sizin bu konuda görüşünüze müracaat etmek istedim. Şöyle ki;
01.10.2003 tarihinde (A) Anonim Şirketine 01.10.2003 tarihinde hizmet akdi ile işe başlamıştır. Anonim Şirket, üretim yapan ve üretilen ürünün servis hizmetlerini vermektedir. 03.05.2004 tarihinde servis hizmetlerinin ayrı bir firmadan yapılması için bir şirket kurulmuştur. Kurulan şirkete çalıştırılan bir işçiye hisse ve müdürlük yetkisi verilmiştir. 16.06.2004 tarihinde işçinin çıkışı yapılmış ve yeni kurulan limited şirkete 17.06.2004 tarihinde işe girişi yapılmıştır.

Bu durumda Sosyal Sigortalılık devam eder mi? Yoksa Bağ-Kur sigortalılığına geçilmiş midir? Daha önce SSK’na tabi çalışmalar olduğunda kesintiye uğrayıncaya kadar SSK bildirilmeye devam edilmesi limited şirket ortağı iken 16.06.2004 tarihinde çıkış 17.06.2004 tarihinde işe başlamak kesintiye uğramış sayılır mı? Hangi durumlarda kesintiye uğramış sayılır?
İleride Bağ-Kur Sigortalılığına geçilmesi gerekir diye bir problemle karşılaştığımızda Çifte sigortalılık söz konusu olamayacağından önce başlayan sigortalılığımızı devam ettirdik diye dayanakla lehimize karar verilmesini sağlayabilir miyiz?
Yukarıda yazdığım konu hakkında görüşlerinizi bildirirseniz sevinirim. Çalışmalarınızdaki başarıların devamını diler en derin saygılarımı sunarım. Serkan Güller/İstanbul

Sayın Güller; Öncelikle ülkemizde sosyal güvenliğin tekliği ilkesinin geçerli olduğunu ve bir kişinin aynı dönemde birden fazla sosyal güvenlik kurumu kapsamında sigortalı olamayacağını belirtmeliyim. Şirket sözleşmesi veya ortakların kararı ile müdürlük görevini yürüten ortağın bu görevi kanundan doğan bir zorunluluk sonucu yapması ve şirketin müdürleri ile şirket arasındaki hukuki ilişkinin vekalet akdine dayanması nedeniyle bu durumdaki şirket ortakları SSK kapsamında sigortalı sayılmayacaklardır

Limited Şirketlerde, şirketi temsil ve idare eden müdürlerin bu sıfatlarından ayrı olarak üçüncü bir şahsa yaptırılabilecek muhasebe müdürlüğü, pazarlama müdürlüğü, personel müdürlüğü gibi bir görevi de yapmaları mümkündür. Limited şirket ortağının, şirket ortaklığından önce SSK kapsamında sigortalı olması ve sigortalılığını devam ettirmesi halinde, bu tür çalışmalarından dolayı şirket tüzel kişiliği ile aralarında hizmet akdi ilişkisinin doğacağı kabul edilerek Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında sigortalı sayılacaklardır. Ancak, Bağ-Kur sigortalılığı devam ederken şirkette üçüncü bir şahsın yapacağı bir müdürlük görevini devam ettiren şirket ortağının bu görevinden dolayı ücret dahi alsa Bağ-Kur sigortalılığı sona erinceye kadar SSK kapsamında sigortalı sayılması mümkün değildir.

Limited şirket ortağı müdürlerin hangi sosyal güvenlik kuruluşu ile ilgilendirilmesi ile ilgili olarak Yargıtay 10. Dairesinin E. 1984/4197 K.1984/4672 T. 12.10.1984 sayılı kararında, limited şirket ortağı ve aynı zamanda şirket müdürü olan kişinin kendi işini yapıyor sayılması gerektiği ve bağımsız çalışanlarla aynı konumda kabul edilmesi gerektiği karara bağlanmıştır.
Ancak, Limited şirket ortakları da, tıpkı anonim şirket kurucu ortakları ile yönetim kurulu üyeleri gibi Limited şirket ortağı olmadan önce başka bir işyerinden SSK’na bildiriliyor iseler hizmet akdine tabi bu çalışmaları kesintiye uğrayıncaya kadar SSK’na bildirilmeye devam olunurlar

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu veya 1479 sayılı Bağ-Kur Kanununa göre sigortalılığı devam etmekte iken diğer sosyal güvenlik kuruluşu kapsamına giren bir işte çalışmaya başlayanların, önceki sigortalılığının kesintiye uğraması durumunda ise, kesinti tarihinden itibaren son çalışmalarının gerektirdiği sosyal güvenlik kuruluşu ile ilgilendirilmeleri gerekmektedir. Ancak; geçici iş göremezlik dolayısıyla geçen süreler ile hafta sonu ve resmi tatil süreleri, sigortalılığın kesintisi olarak değerlendirilmeyecektir. Dolayısıyla kendi limited şirketine girişi olduğundan 17.06.2004 itibariyle Bağ-Kur’lu olması gerekmektedir.

 

Etiketler : ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank