- Bilgi Agi | Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi ve Yazar Portali - https://www.bilgiagi.net -

Leoparın Ölümü ve Canımın Acıdığını Hissetmek…

Leoparın ölümü... Haberi duyduğumda içimde birşeyler kırıldı, canım acıdı...Neden mi? Leopar’ın ölümüyle yalnızlaştım, yoksullaştım...
İçim cız etti...
****
Neslinin tükendiği düşünülen bir hayvanın, ortayı çıkışı ve bir çobanın kendisine saldırdığı gerekçesiyle kuzeni tarafından av tüfeği ile vurularak öldürülmesi...
****
Prof. Dr. Ahmet Kılıç, Anadolu Leoparı'nın ortaya çıkmasının mucize olduğunu söylemiş...
Mucize ortaya çıkmış ama öldürülmüş...
Öldürülmese ortaya çıkmayacaktı...
Ne büyük bir trajedi...

****
100-150 yıldır Anadolu topraklarında görülme-yen bir leopar ortaya çıkıyor ve öldürülüyor.
Ve öldürülmese biz 'Anadolu Leoparı'nın yaşadığından bihaber olacaktık.Ölüm ve fark ediliş...
Ve aynı zamanda ölümü ile birlikte tradejik bir son...
****
Kürdistan topraklarında leopar ortaya çıkıyor...
Bir halkın yaklaşık 100 yıl sonra ayağa kalkışı gibi...
Kaderleri farklı oluyor.
Kürtler yaşadıkları coğrafyada yeni güçlü bir aktör olmanın bilinciyle köklerine, kültürleri-ne, siyasal haklarına, dillerine sahip çıkıyor...
Ortadoğu coğrafyasında kartlar yeniden karılıyor ve dağıtılıyor. Kürtler tarih sahnesine yeniden dirilerek ortaya çıkarken, 150 yıldır soyu tükendiği düşünülen bir Leopar öldürülüyor.
****
Kürdistan topraklarında Leopar'ın ortaya çıkışı ve hüzünlü vedası...
Ve benim içim cız ediyor.
Çünkü insan farklılıklarıyla insan...
Ve insan doğanın bir parçası...
Her bir canlı eksildiğinde; hayvan, börtü, böcek, çicek, ağaç insan eksilir, aslında.
Zenginliğinden bir parça yok olur, fakirleşir...
Aynı sevdiğimiz bir insanın, hayatımızdan çıkıp gitmesinin bizi yalnızlaştırdığı gibi...
****
Bir asırdır görülmeyen bir hayvan ortaya çıktığında ve öldürüldüğünde neden içimden birşey koptu ve yalnızlaştım?
Çünkü, varlığı ile farklılık yaratan ve bir daha olmayacak bir canlının hazin sonu yalnızlaştırır, içini karartır insanın... İşte ondan dolayı yalnızlaştım...
****
Kadim Anadolu topraklarında nasıl ki, bugün olmayan, azınlıkta kalmış olanlar koparılıp gönderilmişse, katledilmişse bir leoparın ölümüde benim için aynı şey, çünkü.
****
Prof. Kılıç, Leoporın öldürüldüğü bölgeyle ilgili şunları söylemiş: “Karacadağ Bölgesi, doğal özelliklerini kaybetmemiş. Çok nadide bir tür. Ama bunların tek tük görülmesi bile, soylarının korunması açısından çok önemli. Belki orası koruma altına alınabilir. Besin piramidinin en üst seviyede bulunduğu için o belgede, çok farklı canlıların da varlığını ortaya koyuyor. Dolayısıyla bunların da beslendiği canlıların olması gerekiyor. O bölgenin de çok zengin bir faunaya sahip olduğunu gösteriyor. Muhtemelen köylüler bunların yaşadığı yere girdi. Ya da yakınlarda yavruları olabilir. Hem yiyecek bulmak için, hem de köylüler onun bulunduğu mıntıkaya (Teritoryum) girmiş olabilir. Genç ve ergen bir leopar görüntüsüne sahip olduğunu görüyoruz. Yetkililerin hiç zaman kaybetmeden, orayı korumaya alması gerek. Avcılar ve kolek-siyoncular gelirse eğer orayı talan ederler.”
****
Evet, yetkilileri göreve davet ediyorum. Leopar yalnız değildir, hocanın uyardığı gibi, orası talan edilmeden önlem alınmalı...
Hayatımızın eksilmemesi için, daha da yalnızlaşmamak için lütfen uyarıları dikkate alın... Gereğini yapın...
Doğanın o büyük zenginliği ile daha çok insanız. Ve bize benzemeyenlerin, bizim gibi olmayanların sayesinde daha özgürüz...
Çünkü beni ben yapan, bizi biz yapan ötekinin varlığıdır... Hayatlarımızdan her öteki eksildiğinde, bize benzetildiğinde biz daha da yoksullaşırız.

Son söz: Bana benzemeyen her farklılığın hayatlarımızdan çıkıp gittiğinde yalnızlaşırım, yoksullaşırım...
Aynı Leoparın ölümünde olduğu gibi...
İçimde fırtınalar kopması biraz daha yalnızlaştığımdandır...