content

yazarportal-com-bilgiagi-net-tasviriefkar-com

05 Şub

Kürd Halkına!

Halk kanun hükümlerine uymaktan ve işlerini bu hükümler çerçevesinde yürütmekten sorumludur ama devletin de vatandaş saydıklarını koruması, onun değer ve şerefini her türlü düşkünlük ve tecavüzden koruması gerekir. Devlet, vatandaşının boynunu eğdirmemeli, şahsiyetsizleştirmemeli ve başkasının şahsiyetsizleştirmesine de müsamaha göstermemelidir.

Allah’ın öğretilerine alternatif sunanlara çağrımdır; ideallerinize ulaşmak adına sunduğunuz alternatifleriniz huzur vermiyor. Alternatifleriniz için kurban edilen bunca hayatlara yazık değil mi? İdealleri ve hevesleri çok iyi ayırt etmek gerekir. Birçok kişi heveslerini ideal varsaymaktadır. Şayet yaptıklarınız size zarar veriyorsa, sizde sorun vardır, yaptıklarınızda değil. Şayet heves sahipleri, sizi alt edebiliyorsa peşinden gittiğiniz ve ideal varsaydığınız şeyleri veya sadakatinizi sorgulamanız gerekir.  Bu bağlamda bazen bu idealleri gerçekleştirmek için kullandığımız yol ve yöntemleri de sorgulamalı ve değiştirebilmeliyiz.

Binlerce faili meçhulü örtbas edenlerin vicdanlarını da örtmeleri mümkün mü? Bunun sorgulanmasının önünü açanlara teşekkür edilmeli. Bu, yandaşlık filan da değil. Dünya ve sınır algısı değişti. Coğrafik sınırlardan ziyade duygusal sınırları önemsediğim gibi coğrafik başkentlerden ziyade kalbi başkentleri önemsiyorum. Artık “Muhalefeti”, “Muhalif sesi” ve “Muhalif varlığı” tam anlamıyla anlamanızın zamanı gelmiştir.

Bireyin kimliği; ırkı değil, ahlakı ve yaşam anlayışı olmalı... Zira bedeniniz gibi ırkınız da seçiminiz değildir ama ahlak ve yaşam biçiminizi siz seçebiliyorsunuz. Bir an Kürtlüğümün işgalinde kaldım, mana âlemimde neler oldu neler…! Diğer bireylerin sürekli kendi ırklarının işgalinde kalmaları; onlarda nasıl bir ruhsal travma yaratır; onu düşünemiyor, hayal bile edemiyorum!

Kürd halkı sadece tabut taşımak için yaratılmamıştır. Onların da sair halklar gibi hakları vardır. Şimdilik birlik ve beraberliği geçtim, kürd kürdü çekemiyorsa; hangi zeminde ulusal mutabakat sağlanabilir ki? Kürtler birbirini görmezden geldiği müddetçe, birilerinin gelip onları görmesini beklemesin! Bu bağlamda Kürdlere iyilik yaptıklarını sananlardan bazılarının, kürdlere kötülük yapanlardan daha çok kötülük ettiğinin farkında mısınız? Kesinleşen eksikliklerimiz varsa dahi kırıcı olmayan bir dil ile birbirimizi uyaracağımız yerde, olmayan şeylerle medya üzerinden birbirine çamur atmak, karalamak akıl karı mıdır?  Hâlbuki birbirimizin ayıbını ifşa etmeden birbirimizi uyarsak faydalı ve yerinde bir hareket olacaktır. Kürdlerin acilen çözmeleri gereken en büyük sorunu: Birbirine hakaret etmeden birbirlerini eleştirebilmeyi öğrenmeleridir.

Sizi var eden halkları ideolojilerinize kurban etmemelisiniz... Bu coğrafyada hüküm süren Sümerler, tanrılara insan kurban ederdi, günümüzde de bu mirasın bilinçaltındaki yansımalarından mütevellit değişik ad ve umutlarla insanlar kurban ediliyorsa; bu coğrafyanın tarihinden aldığı bu makûs kaderini değiştirecek Selaheddinlere ihtiyacı var! Kaynak aynı olunca muslukların değişik olmasının ne önemi var...

Zamanla herkes gibi Kürdler de değişti. Kürdler de artık kendi menfaat ve maslahatlarının barış ve diyalogta olduğunu fark etti. Kürdler, bu politik ve tarihsel akla ve tecrübeye sahip olan bir halktır. Ne kürdler; Türkleri, Arapları ve Farsları bu coğrafyanın dışına çıkarabilir ne de bu milletler birbirlerini ve Kürdleri. Artık an itibarıyla bu milletler bu coğrafyanın asli unsurları olmuşlardır. Birbirlerine tehammül etmeyi öğrenmelidirler. Ya birbirlerini kabul edip; kendilerine reva gördükleri hakları sair halklara da reva görecek, eşitlik ilkesi doğrultusunda tanınması gerekli olan fıtri haklara tahammül edecekler veya başkaları tarafından hep beraber sömürüleceklerdir. Biri diğerine katlettirilecektir. Orta Doğu’da birliği, huzuru ve barışı sağlayabilecek olan Kürdlere bazı öneriler:

1-      Hayalperest olunmamalı. Kendi gerçeğini görüp Konjektürel gerçekler göz ardı edilmemeli ve bu doğrultuda elde edilen hak ve kazanımlar korunarak daha geniş mutabakatlar kurmaya dayalı ilişkiler kurulmalı.

2-      Kürdlerin coğrafyası, kürdlerin iradesi ve özgür bir şekilde seçim yapmaları dışında gayri tabii bir şekilde parçalanmış ve ayrı devletlere iltihak ettirilmiştir. Böylelikle de aynı coğrafyanın insanları birbirine yabancılaştırılmıştır.

3-      Birleşmek ve şimdilik bir bütün olarak istikbal vaad eden bir devletin parçası olmak.

4-      Birleşme üzerine efor sarf edilmeli. Ulusal mutabakat milli kazanımlar üzerinde olmalı ve bunun için bireysel çıkar ve ihtiraslar öne çıkartılarak tıkanmaya vesile olunmamalı.

5-      Kürdler, sınır komşularından lider konumunda olan ve istikbal vaad eden devlet ile ilişkilerini iyileştirmeli. İstikbalde rol sahibi olmayı ve oyunun parçası değil bizzat oyun kurucu olmayı vaad eden devletin yanında yer almaya yönelik pozisyon/tavır almalı.

6-      Dış güçlere dayalı bir hareket tarzında çok dikkatli olunmalı: Mahabad geçmişini göz önünde bulundurmalı.

7-      Kürdler liderlerini bir araya gelmeye zorlamalıdır. Hiçbir bağlayıcı karar alınmasa bile bu bir araya gelebilme iradesini gösterme, kürdler için büyük bir kazanım ve başarı olacaktır.

Bir toplumda fikir/dava amaç değilse, liderler/kişiler dokunulmaz, yargılanmaz, sorgulanmaz olur ve kutsallaştırılır. Bu kutsallaştırma, bir nevi modern çağın şirk ve put perestliğini de beraberinde getirir ki bu da o toplumun/halkın sonunu hazırlamaktadır. Unutmayın ki herhangi bir savaşta öldürülüyor olması değil, niçin savaştığıdır kişiyi kahraman yapan. Kendi doğrularınız için bedel ödeyin ki başkaları da bunların bedel ödemeye değer doğrular olduğunun farkına varsın. Devir değişti. Kürdlere, liderlerini veya onlar adına siyaset yapanları yeni politikalar üretmeye zorlamalarını öneriyorum.

@/MBHedbi  03/02/2014

Etiketler : , ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank