content

yazarportal-com-bilgiagi-net-tasviriefkar-com

05 May

Kürd Dilinin Doğallığında Özellikler

Cinsiyetçi Dil:
"Kadın Yerine Konulmak"
"Adam Yerine Konulmak"
Bir de "İnsan Yerine Konulmak". Bunlar Türkçe deyimlerdir - "Kadın Yerine Konulmak" hariç.

«Adam Ol». «İnsan Ol».
Kürtçe'de kimse kimseye "Adam Ol (Bibe Zilam)" demez...
"Kendine (Ji Xwera bibe mirov (insan ol)" denik.

(Beni adam yerine koy) denmez. "Beni İnsan Say (Mi Mirov Bihesibî ne)" denir.

Ataerkil (Erkek Egemen) dilin yoğunluğu dilde zirve yapar. İnsan (İnsan-Erkil) bir toplumun dili insanı esas almalıdır.

Türkçe'de Kadına "karı veya avrat" denirken; Kürdçe'de "jin" denir. Jin, Jîn'den türemiş olup "hayat" demektir. Aynı şekilde bacıya "Xwîşk" (hoş ve güzel) anlamında, ad verilmiştir.

Xuda û Xweza
(Tanrı ve Doğa)

Kürd Dilinde "Xuda/Xweda"; İlah/Tanrı veya Rabb (Xudan) anlamına gelir.

Eğer bir şey (veya olay) öylesine veya doğal gelişiyorsa; "Ev tişt ji xuda ve çê bû (bu iş doğal olarak/tanrısal olarak oluştu)" denir.
"Xweda" iki sonekten ibarettir. Xwe (kendisini) Da (Verdi) ise "Dan" (vermek) manalarını taşır. Xweda (kendisini verdi/sundu) veya "kendiliğinden olan" demek oluyor.

Xweza: Doğa
Xweda: Tanrı/İlah/Rab

Xwe: Kendi-si
Da: Verdi
Za: Doğdu

Mazdarları:
Dayin: Vermek
Zayin: Doğum (Milad İçin de kullanılır)

Xwe-za, böylece "kendiliğinden doğdu/doğan"

Xwe-da ise, "kendiliğinden/kendisini veren"

Görüldüğü gibi Kürd Dilinde Tanrı ve Doğa hem Anlam hem de Kürtçe deyimlerde içiçe geçmiş durumdadır. Bu da Kürd Dilinin yapay değil tamamıyla doğal ve aynı zamanda Kürd Halkının aşkın veya metafiziksel değil, doğal/natural inançlara sahip olageldiğini yansıtır.

Erkeği Öldürmek
Kadının bilinç`altı (İd) erkeklik istiyor... Erkekçe bir erkek. İçindeki erkekliği öldüreni değil. {Teşhis}

Kadının psikolojisi (davranışı) erkeklikten şikayetçidir. Ve egemen erkeğe düşmandır. {Teşhis}

Cellatlarlar zalimdir \ Erkeklik de. Edemediğine/Yenemediğine aşıktır kişi. Erkeklik Zihniyetinden yakınan kadın da o güce aşıktır. Dayak yemeye varacak derecede bazen -kimi kadınlarda bu sevda gözlenir. Erkek olamadığı için ceberrut bir erkek onu tatmin eder -eleştirse de veya yakınsa da. {Tefsir}

Bir kadınının gönlünü alabilen bir erkek, ona öldürülmüş bir erklik (güç) uyguladığı an kayıp ettirir kendini ve görünmez olur. Ona uygulayabileceği en «şahane» erkeklik kadının zihninde kutsallık kazanır. {Çıkarım}

@MSÖ

Etiketler : , , ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank