- Bilgi Agi | Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi ve Yazar Portali - https://www.bilgiagi.net -

Kira Gelirini Beyan Etmeyene Ceza Var

ira geliri olanların, bu gelirleri üzerinden vergi vermesi gerekiyor. Ama özellikle kira üzerinden vergilendirmede bazı önemli konulara dikkat etmek gerekiyor..Öncelikle 1 Kasım 2008 tarihinden itibaren kiraların banka veya Postane yoluyla ödenmesi zorunlu hale getirildiğini hatırlatalım. Buna göre;

Konutlarda her bir konut için 500 TL ve üzerinde kira geliri elde edilmesi halinde,
İşyerlerinde ise, miktar sınırlaması olmaksızın kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idareleri tarafından düzenlenen belgelerle tevsik etmesi zorunluluğu bulunmaktadır. 
 
İşte Maliye Bakanlığı da, bu şekilde bankadan yatan kiraları sıkı şekilde takip etmeye başladı ve bundan dolayı da kiradan alınan vergi gelirlerinde son yıllarda çok ciddi artışlar var. 
Biz de bugün kira geliri olanların ciddi para cezalarıyla karşılaşmamaları için birkaç küçük hatırlatmada bulunalım istedik.
 
*******
Kira almayan da vergi ödeyecek
Kira bedelinin hiç olmaması veya düşük olması halinde, “emsal kira bedeli” esas alınıyor. Buna göre;
Gayrimenkulün bedelsiz olarak başkalarının kullanımına bırakılması,
Kiraya verilen gayrimenkulün kira bedelinin emsal kira bedelinden düşük
Olması hallerinde emsal kira bedeli esası uygulanacak.
 
Kiraya verilen bina ve arazilerde emsal kira bedeli, varsa yetkili özel makamlarca veya mahkemelerce saptanmış kira bedelidir. O bina ya da arazi için kira takdiri veya tespiti yapılmamışsa emsal kira bedeli, emlak vergisi değerinin % 5’idir. Buna göre eşinin amcasına evini tahsis eden bir kişinin emlak vergisi değerinin yüzde 5’i oranında vergi ödemesi gerekmektedir.
 
***
Bazı durumlarda emsal kira bedeli esası uygulanmıyor;
Boş kalan gayrimenkullerin korunması amacıyla bedelsiz olarak başkalarının ikametine bırakılması,
Binaların mal sahiplerinin çocuklarının, anne ve babalarının veya kardeşlerinin ikametine tahsis edilmesi, (Ancak, bu kimselerin her birinin ikametine birden fazla konut tahsis edilmişse bu konutların yalnız birisi için emsal kira bedeli hesaplanmaz.)
 Mal sahibi ile birlikte akrabaların da aynı evde veya dairede ikamet etmesi,
Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan kiralamalar.
Kiranın ayni olarak alınması halinde, tahsil edilen kiralar Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre emsal bedeli ile paraya çevrilecek.
 
**** 
Kira geliri nasıl beyan edilecek
Bu kapsamdaki mükelleflerden;
Bir takvim yılı içinde elde ettiği konut kira geliri, istisna tutarını (2012 yılı için 3.000 TL) aşanlar,
İşyeri kira gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılanlardan, kira gelirlerinin brüt tutarı beyanname verme sınırını (2012 yılı için 25.000 TL)
aşanlar, 
 Bir takvim yılı içinde mal ve hakların kiralanmasından elde edilen gelirlerden kesinti ve istisna uygulamasına konu olmayan ve tutarı beyanname verme sınırını (2012 yılı için 1.290 TL) aşanlar 
yıllık beyanname verecekler.
 
****
Vergiyi 2 taksitte ödeyebilirsiniz
Kira gelirinden vergi ödemesi gereken mükelleflerin 1 Ocak 2012 – 31 Aralık 2012 dönemine ait beyana tabi gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için 2013 yılının MART ayının 1’inci gününden 25 inci günü akşamına kadar beyannamelerini vermeleri gerekiyor. Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenebilecek.
 
Beyan edilmesi gereken kira gelirinin bildirilmemesi halinde, iki kat birinci derece usulsüzlük cezası kesilir ve gelir takdir komisyonunca takdir edilir. Takdir edilen gelir üzerinden, gelir vergisi ile vergi ziyaı cezası hesaplanır. Vergi ziyaı cezası iki kat olarak kesilen usulsüzlük cezası ile kıyaslanıp miktar itibariyle en ağırı uygulanır. Ayrıca gecikilen her ay için gecikme faizi talep edilir.
Son olarak okurlarımıza aman dikkat, kira gelirinizi beyan etmeyi unutmayın diyelim.
****