content

yazarportal-com-bilgiagi-net-tasviriefkar-com

04 Şub

Kimlik Tartışması

Sevgili okuyucular, Türkiye'deki 'millet' anlayışı, Batı'daki son iki asırlık 'milletleşme' cereyanından çok farklıdır. 'Millet-i İbrahim' anlayışı, Türkiye'deki millet idrakini en az bin yıl öncesine götürmektedir. Bu idrake, modern devletin gerekleri ve sosyo-kültürel anlamda milletin özellikleri de eklenince, köklü ve birleştirici bir millet anlayışına ulaşılır.
Türkiye'de sokaktaki insanın 'kimlik arayışı' ve 'kimlik sorunu' yoktur. Etnik menşeimiz ne olursa olsun, biz kendimizi 'Müslüman' ve 'Türk' olarak tanımlarız. Bundan sonra sıra etnik menşe ile bölge ve yöre mensubiyetine gelir.

Önce, siyasî ve hukukî kimliğimiz olan 'Türk Vatandaşlığı/Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı' kimliği gelir. Bu, bütün vatandaşlarımızı içine alan 'Üst Kimliğimiz', 'Türk Kimliği'dir. Üniter bir devlette 'siyasî kimlik' parçalanamaz. Ayrıca, nüfusumuzun tamamına yakın bir kısmını ihata eden 'Müslüman Kimliği' de Türk toplumunun çimentosunu meydana getirir.
'Alt Kimlik', etnik menşe, bölgesel özellikler ve hemşehrilik gibi farklılıklar için sözkonusudur. Alt kimlikte, Türk kimliğine sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türk, Kürt, Arap, Karadenizli, Doğulu vs. olarak ifade edilebilir. Bu da üst kimlikte ayrılık sebebi olmaz.

Türk', 'Türk Milleti', 'Türk Devleti' derken kullandığımız 'Türk' sıfatı, etnik bir vasıflandırmayı değil, daha 'üst kimlik' ile 'vatandaşlık' sınırlarını ifade etmektedir. 'Etnik Alt Kimlik', bir milletin fertlerini ve bir devletin vatandaşlarını ifade etmez. Bundan, sadece sosyal ve kültürel mensubiyet anlaşılır. Kaldı ki, Türkiye'de etnik alt kimlikler arasındaki sosyal ve kültürel farklar da yok denecek kadar azdır. Zira Türkiye, iddia edildiği gibi, birbirinden kopuk kültürlerin oluşturduğu bir 'mozaik' değil, birbirini tamamlayan renklerden meydana gelen ve bütünlüğü olan bir tablodur.

***
Aslında 'Türk' demekle 'Türkiyeli' demek arasında fazlaca bir fark yoktur. 'Türkiyeli' deyince, tarifi coğrafya içine hapsetmekle kalıyorsunuz. 'Türkiyeli' de gene 'Türklerin ülkesinden' anlamına gelmiyor mu? Gücünüz yetiyorsa bin yıllık 'Türkiye' ismini değiştiriniz de görelim...
Bizdeki ırkçı-bölücü Kürtçüler ve onların hâmiliğine pek meraklı sözde aydınlar, 'Türk Milleti'ni inkâr ederek, 'Türkiyelilik' ve 'Türkiye Milleti' gibi saçma sapan kavramlar uydurup kabul ettirmeye çalışıyorlar. 'Türkiyelilik' üst kimliği altında çokkültürlü yeni bir toplum mühendisliği projesiyle Yeni Anayasa hazırlıklarını ifsat etmeye çalışıyorlar. Aslında bu sunî formül, beraber yaşama ve bölünmemenin çâresi değil, bilâkis tipik bir 'bölme-parçalama modeli'dir.

Kendisini sadece yaşadığı coğrafya ile tarif eden, köklü tarih ve kültüre sahip bir ülke gördünüz mü? İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da, İtalya'da yaşayan bu ülkelerin vatandaşlarının kendilerini İngiltereli, Fransalı, Almanyalı, İtalyalı olarak vasıflandırdıklarını hiç işittiniz mi? Bu ülkelerde hiç etnik farklılıklar yok mudur?
Hem Türkiye'de yaşayan 76 milyon insanın, coğrafyadan başka bir ortak değeri bulunmaz mı? Tam aksine, bana insanımız arasında bazı etnikaltı dil ve lehçe farklılığı dışında tek kültürel ayrılık gösterebilir misiniz?...
Hülâsa, üst kimlikteki 'Türklüğün' ve 'Türk Milleti'nin yerine 'Türkiyeliliği' 'Türkiye Milleti'ni geçirirseniz, içi boşaltılmış kuru bir pasaport ve bölücü bir ırkçılıkla karşı karşıya kalırsınız.(

Etiketler : ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank