- Bilgi Agi | Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi ve Yazar Portali - https://www.bilgiagi.net -

Kamuda Görev Yyapan Şefler ne İstiyor?

Bu köşeden zaman zaman kamuda görev yapan çeşitli meslek gruplarının sorunlarını da sosyal sorumluluk gereği dile getiriyoruz. Şef kadrosunda görev yapan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan şefler, özlük ve mali haklarında yaşadıkları kayıplar ile görevde yükselmedeki mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyorlar…

2011 yılında SGK bünyesinde çalışan şefler, Sosyal Güvenlik Şefleri Derneği adıyla dernekleşerek sorunlarını çözme yolunu seçmiş.

Kurumlarda en az 15 yıllık memuriyetten sonra birçok mevzuattan sorumlu tutularak görevde yükselme sınavına girdiklerini ve sınavı kazananlar arasından atanmalarına rağmen, başta görevde yükselme, mali ve özlük hakları olmak üzere bir çok sorunları bulunuyor.

SGK Şefleri hazırlamış oldukları raporla SGK ve kamuoyundan beklentilerini http://www.sgsefder.org.tr/index.php?sayfa=sliderdetay&id=10 [1]  linkinde yayınlamış olup, bize de bu köşeden ilgilenenlere ve yöneticilerine duyurmak düşüyor

******

Yük taşıtırken dikkat!

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yönetmelikler yayınlanmaya devam ediliyor. En son Çalışma Bakanlığı Elle Taşıma İşleri Yönetmeliğini yayınladı.

Yönetmelik, elle taşıma işlerinden kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden, özellikle sırt ve bel incinmelerinden, çalışanların korunmasını sağlamak için asgari gereklilikleri belirlemeyi amaçlıyor.

Elle taşıma işi; bir veya daha fazla çalışanın bir yükü kaldırması, indirmesi, itmesi, çekmesi, taşıması veya hareket ettirmesi gibi işler esnasında, işin niteliği veya uygun olmayan ergonomik koşullar nedeniyle özellikle bel veya sırtının incinmesiyle sonuçlanabilecek riskleri kapsayan nakletme veya destekleme işleri olarak ifade ediliyor.

İşverenlerin,

a) İşyerinde yüklerin elle taşınmasına gerek duyulmayacak şekilde iş organizasyonu yapmak ve yükün uygun yöntemlerle, özellikle mekanik sistemler kullanılarak taşınmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

b) Yükün elle taşınmasının kaçınılmaz olduğu durumlarda, ek-1`de yer alan yükle ilgili risk hususlarını dikkate alarak elle taşımadan kaynaklanan riskleri azaltmak için uygun yöntemler kullanılmasını sağlar ve gerekli düzenlemeleri yapar.

İşverenlerin; elle taşıma işlerinde çalışanların ve/veya temsilcilerinin, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin mevzuat hükümlerini de dikkate alarak bilgilendirilmelerini ve eğitilmelerini sağlaması gerekiyor.

*************

Yurtdışında çalışan uzmanlar dertli

Yurtdışında çalışan iş güvenliği uzmanı Orkun Serttaş, “Önceki günkü yazınızda bahsi gecen A sınıfı uzman olabilmek için ´” Ayrıca Tecrübeli iş güvenliği uzmanlarının SGK prim gün sayısı ile sahip oldukları belge sınıfı gibi hususları dikkate alarak üst sınıflardaki iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilmeleri sağlanmasının da önemli olduğunu belirtmeliyiz.” diye belirtmişsiniz.

 Ben uzun yıllardır yurtdışında bu İş Güvenliği Uzmanı olarak çalışıyorum. Meslek hayatimin ilk 9 yılını yine yurtdışında ama bir Türk İnşaat firmasının bünyesinde geçirdim. Benim gibi uzman arkadaşlarımın bunu SGK primleri açısından belgelemelerinde bir sorun olacağını düşünmüyorum. Ancak son 5 senedir Kazakistan’da, bir İtalyan firmasında SEC (Sağlık, Emniyet, Çevre) Koordinatörü olarak çalışıyorum. Tabi ki SGK’ya bağlı değilim. Bu durumda tecrübemi nasıl belgeleyebilirim. Bu arada uzun suredir Türkiye’de bulunmadığım için, henüz C sınıfı bir belge almaya da fırsatım olmadı.  Belli bir zamandan sonra kendi ülkemde çalışmak istiyorum ve bunun için de bu belgelere ihtiyacım olacak.” Demiş. Kendisine katılmamak mümkün değil.

Biz de buradan bu durumdaki uzmanların sesini Çalışma Bakanlığına duyurmuş olalım. Umarım dikkate alınır ve bir şekilde çözüm bulunabilir.

***