- Bilgi Agi | Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi ve Yazar Portali - https://www.bilgiagi.net -

Kadın Doğumcuları Katil Gibi Göstermek Kabul Edilemez

TJOD’ tan yapılan açıklamada Başbakan Erdoğan’ın bu açıklamalarının, Türkiye’nin dört bir yanında anne ve bebek sağlığı için canla başla hizmet veren binlerce kadın doğumcuyu derinden yaraladığını ifade edildi.

Türkiye’de görev yapan beş bine yakın kadın-doğum uzmanının ana derneği olan TJOD,  bir süre önce, kürtaj ve sezaryenle ilgili, tüm bilimsel verileri içeren ayrıntılı iki raporu kamuoyuyla paylaşmış, yine artan sezaryen oranlarının nedenleri ve düşürülmesine tjodilişkin yöntemlerle ilgili de Sağlık Bakanlığı ile ortak çalışma başlatmıştı.

Kadın-doğum uzmanlarının, yasaların kendilerine verdiği yetki çerçevesinde görev yapmakta olduğu belirtilen açıklamada “Bugün eğer anne ve bebek ölüm oranları Türkiye’de düşme gösteriyorsa, sağlık göstergelerinde iyileşme varsa, bunun ana bileşenlerinden birisi bu meslektaşlarımızın özverili çalışmalarıdır.

Türkiye’de siyasal yönetim, kürtajın azalması, sezaryen oranlarının düşmesi için düzenlemeler yapabilir ve elbette bu konuyla ilgili tavsiyelerde de bulunabilir.

Bunu yaparken bu işlemleri gerçekleştiren uzmanlarımızı katil ya da ulusumuza karşı bir komplonun uygulayıcıları gibi göstermek kabul edilebilir bir davranış şekli olamaz.” denildi.

Türkiye’de namusu ve şerefi ile çalışan binlerce kadın doğum uzmanının bu tanımlamaları hak etmediğini özellikle de kadın doğum uzmanlarına karşı şiddetin arttığı bir sağlık ortamında, bu olayları daha da körükleyecek bu tip açıklamaların, olan durumu kötüleştirmekten başka bir işe yaramayacağını belirten TJOD  açıklamada “ Böylesine ağır değerlendirmelerden meslektaşlarımız son derece rencide olmuşlardır.

Toplumun sükunete ve uzlaşmaya gereksinimi olduğu bir dönemde yapılan bu tür açıklamalar, bahsedilen konularda bir iyileşme sağlayamayacağı gibi, yeni yeni gerginliklere sebep olacaktır” dedi.

TJOD’ tan yapılan açıklamada sezaryen ve kürtaj konusunda tıbbi ve istatistiki şu bilgiler paylaşıldı:

Sezaryen, belli tıbbi gereklilikler halinde başvurulan ve anne ve bebek sağlığını kurtarmak amacıyla yapılan bir tıbbi girişim olup, bir kısırlaştırma yöntemi değildir.

Endikasyon dışı uygulamaların azalması için hem yurdumuzda hem de dünyada çalışmalar yapılmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü ( DSÖ) , sezaryen oranlarının % 15-20 düzeylerinde olmasını önermektedir. Bu oranları yakalayan ülke sayısı son derece az olup, OECD ülkeler arasında ortalama oran % 27 civarındadır.

Aynı oranlar ABD’de %33, İtalya’da % 36’dır. Türkiye’de sezaryen oranları, 1998’de % 14, 2003’de %21 iken; 2007’de % 36, 2010 itibariyle de % 45 oranlarına yükselmiştir.

Bu yüksek oranlar ağrısız doğumun yaygın olmaması, ebelerin doğum yaptırmalarının azalması, gebe eğitimi ile ilgili eksiklikler hekimin malpraktis korkusu gibi   faktörlerle ilişkilidir.

Son 10 yıldır uygulanan “Sağlıkta Dönüşüm” politikalarının, sağlık sektöründe yol açtığı piyasalaşma da yüksek sezaryen oranlarında olumsuz bir rol oynamıştır.

Nedenleri ne olursa olsun, yükselen sezaryen oranlarını yıllardır sistemli olarak devam eden bir komplo olarak görmek ve sezaryen yapan meslektaşlarımızı bu komplonun uygulayıcıları olarak yansıtmak doğru bir yaklaşım şekli değildir.

Kürtaj konusu ile ilgili olarak da hazırladığımız ve Sağlık Bakanlığı ve TBMM’ye gönderdiğimiz raporda belirttiğimiz gibi, kürtaj bir aile planlaması yöntemi değildir.

Kürtaj, özellikle gelişmekte olan ülkelerde kadın sağlığında önemli bir sorun oluşturmakta; uygun koşullarda yapılmadığı takdirde üreme çağındaki kadınların başlıca ölüm nedenleri arasında yer almaktadır.

Pek çok ülkede, kürtajın yasa ile yasaklanması onun yapılmasını engelleyememiş, anne ölüm oranlarında artışlar yaşanmıştır. Türkiye’de TNSA 1983- 2008 verileri karşılaştırıldığında, veriler aşağıdaki gibidir.

Kürtajlar 3 kat azalmıştır.

Anne ölüm hızı 6 kat azalmıştır.

Modern Aile Planlaması Yöntem Kullanımı 2 kat artmıştır.

Kadınların Yaşam Süresi 14 yıl artmıştır.

Dünyada 8 anne ölümünden biri sağlıksız kürtajlardan oluşmakta iken, Türkiye’de ise sadece 50 anne ölümünden birinin nedeni sağlıksız kürtajdır.

1950’li yıllarda anne ölümlerinin yaklaşık yarısı düşükler nedeni ile iken, bugün sadece anne ölümlerinin %2’si güvenli olmayan düşükler nedeni iledir.

Güvenli olmayan düşüklere bağlı ölüm ve sakatlıklar sağlık gündeminden çıkmıştır.

Türkiye’de yürürlükteki yasalarla 10 haftaya kadar isteğe bağlı kürtaj serbesttir. Yeni şekillenen “üreme sağlığı ile ilgili düzenlemelerde de aynı uygulamanın korunduğu görülmektedir.

Gelişmiş ülkelerde yüksek oranda uygulanan modern doğum kontrol yöntemlerinin ( rahim içi araç, doğum kontrol hapları gibi) uygulanması ise Türkiye’de son derece düşük oranlardadır.

Kürtaja başvurma isteği de aslında aile planlaması yöntemlerinin yaygın uygulanmamasından kaynaklanmaktadır.

KAYNAK

http://www.medimagazin.com.tr/hekim/genel/tr-kadin-dogumculari-katil-gibi-gostermek-kabul-edilemez-2-12-52087.html [1]