content

29 Haz

İZKA: Bir Alana Bir Daha Verdik…

Söz verdik, tutuyoruz.

İZMİR Kalkınma Ajansı, mali destek programları ile ilgili açıklamayı gönderdi.

Aynen şöyle:

*

Sayın Erdal İzgi

Gazetenizin 24 Haziran 2011 tarihli “Kalem eldeyse köşe burada” adlı yazısında yer alan hususlara ilişkin olarak, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamak üzere, aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Anılan köşe yazısında İzmir Kalkınma Ajansı’nın mali destek programları ile ilgili kaleme aldığınız hususlar kamuoyunu yanlış yönlendirmektedir. 

İzmir Kalkınma Ajansı kamu kaynaklarını mali destek programlarına yönlendiren bir kurum olarak yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerini harfiyen uygulamakta ve bununla ilgili gerek kurum olarak gerekse personel olarak bu sorumluluğu en üst düzeyde hissetmektedir.

Yazıda belirtilen “ayırma, kayırma, torpille yandaş-yoldaş” hiçbir koşulda mümkün olamaz. Hiçbir kurum veya kişiye ayrıcalık tanınmamakta,                              tamamen adil, tarafsız ve liyakate dayalı bir destekleme sistemi içinde bütün süreç Mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Ajansın yürüttüğü mali destek programlarının temel hususlarını düzenleyen belgeler Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği, Destek Yönetim Kılavuzu ve Başvuru Rehberi’dir. Bu belgelerin tümü İzmir Kalkınma Ajansı internet sayfasında hazır bulunmaktadır. Değerlendirme sürecinin de yer aldığı ilgili tüm belgeler ücretsiz ve basılı olarak ayrıca dağıtılmaktadır.

Yazıda belirtilen “bir firmanın tekrar destek alması” hususuna gelince; Ajanstan mali destek alan bir firma, yönetmeliğin 10. Maddesine göre destek tarihinden 1 takvim yılı sonra aynı Ajansa tekrar başvurabilmektedir. Bu çerçevede teknik ve mali değerlendirme sonucunda 65 ve üstü puan alıp başarılı olan böyle bir proje, tekrar mali destek alabilmektedir. Hatta ek bilgi verilecek olursa, 2010 yılı mali destek programlarında mali destek almaya hak kazanmış 3 firma, 2 birlik, 1 vakıf, 1 kooperatif, 1 belediye Ajansımızdan daha önce destek almıştır.

Ayrıca düzeltmek gerekir ki, belirttiğiniz firmanın yaklaşık 600.000 TL aldığı yönündeki ifadeniz gerçeği yansıtmamaktadır. Zira, 2008 yılı mali destek  programları kapsamında hiçbir firmaya rehberde belirtilen üst limit olan 400.000 TL’nin üzerinde destek verilmemiştir. 2010 yılı Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik mali destek programında ise bir firmanın alabileceği en yüksek destek tutarı 250.000 TL’dir.

Diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde “İzmir’in kalkınması” gibi ağır bir sorumluluğu bulunan İzmir Kalkınma Ajansının görevlerini yerine getirebilmesi ancak İzmir halkının güveni ve desteği ile mümkündür.

Kamu kaynağının dağıtılması gibi hassas bir konunun iyice incelenmeden, araştırılmadan kaleme alınması ve İzmir halkının İzmir’in ekonomik, sosyal, kültürel kalkınması için çalışan ve mali fon kaynağı yaratarak proje yazma kültürünü geliştiren İZKA’ya olan güvenin gölgelenmesi sonuçta İzmir’in aleyhine olacaktır.

*

Kalemin sahibi Ajansın Hukuk Müşaviri Av. Çağkan Aydoğdu.

Diyor ki:

Değerlendirme sonucu 65 ve üstü puan alan 3 firma, 2 birlik, 1 vakıf, 1 kooperatif, 1 belediye ajansı daha önce de mali destek aldı.

Ve yine deniyor ki;

2008 mali destek programında hiçbir firmaya üst limit olan 400 bin liranın üzerinde destek verilmedi.

Millet adına “Bilgi Edinme Kanunu” çerçevesinde şu istemimiz olabilir mi?

Değerlendirme raporunu ayrıntılı açıklar mısınız?

Belki etekteki taşlar dökülür!

****************************

Etiketler : , ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank