content

yazarportal-com-bilgiagi-net-tasviriefkar-com

23 Ağu

İşe İade Davası Sorunları Çözüldü

Bu köşeden zaman zaman dile getirdiğimiz ve çok sıkıntı yaşanan bir konuydu işe iade davaları. Okurlarımız için kısaca özetlemek gerekirse, geçerli bir neden olmadan işten çıkartılan ve işe iade davası açan işçilerin, bu talepleri mahkemede kabul edildiği takdirde işine iade edilmektedir. Bu durumda işe iade davasını kazanan işçinin,kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararı gereğince işe iadesine karar verilmesi halinde on işgünlük süre içinde işe başlatılmak için işverene başvurması gereklidir.

İsçinin kesinleşen mahkeme kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak üzere işverene başvurması ancak daha sonra işveren işe davet etmeden başvurusunu geri alması halinde, isçinin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 21/5 maddesi çerçevesinde hiç başvuruda bulunmamış gibi değerlendirilmesi gerekir.

İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur. Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler.

Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödeniyor.

Daha önce bu köşeden SGK’nın işe iade davalarında yaşanan sorunları gündeme getirmiştim. Özellikle SGK’na ek prim belgesi verilmesi, işten çıkış bildirimi gibi konularda yaşanan sorunlar yönetmelik değişikliği yapılarak çözüldü.

***

Aylık prim ve hizmet belgesi

İşe iade davasını kazanan personele ait aylık prim ve hizmet belgesinin verilme süresi ve sigorta primlerinin ödenmesi ile ilgili olarak; “işverenin işçiyi işe başlatmaması halinde, 10. günün iş gününün içinde bulunduğu ayı takip eden aybaşından” ibaresi değiştirilerek  “4857 sayılı İş Kanununun 21 inci maddesine istinaden iş mahkemelerince veya özel hakem tarafından verilen kararlar uyarınca, göreve iadesine karar verilen sigortalı personelin kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunması ve işverenin usulüne uygun daveti üzerine işe başlaması halinde, davete ilişkin tebligatın alındığı tarihin veya işverenin işçiyi işe başlatmaması halinde, sigortalı personelin işe başlamak için işverene yaptığı başvurusuna ilişkin tebligatın alındığı tarihin içinde bulunduğu ayı takip eden aybaşından” hükmü getirilmiştir.

Ayrıca kamu kurumlarında Kanunun 4/a kapsamında çalışan sigortalılar için idare mahkemesi kararları veya idarece verilen kararlar gereğince geriye yönelik sadece ücret değil  ücret niteliğinde ödeme yapılması halinde de mahkeme kararının idareye tebliğ edildiği tarihi takip eden günden veya idarenin karar tarihinden itibaren aylık prim hizmet belgesi verilebilecektir.

***

İşten ayrılış bildirgesi

İşten ayrılış bildirgesi ile ilgili olarak da sorunlar yaşanıyordu. Yeni yönetmelik değişikliğine göre, işe iade davasında, sigortalı personelin kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren işverenin işçiyi işe başlatmaması halinde sigortalı personelin işe başlamak için işverene yaptığı başvurusuna ilişkin tebligatın alındığı tarihin içinde bulunduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar verilen sigortalı işten ayrılış bildirgesi yasal süresinde verilmiş sayılacaktır.

***

Beş puanlık prim indirimi

İşverenlerin yasal sürede 05510 kanun türü ile belge vermeleri halinde 5 puanlık prim indiriminden de yararlandırılması gerekmektedir. Bununla ilgili husus her SGK müdürlüğünde farklı yorumlandığı için, işe iade davası nedeniyle geriye dönük verilen ek belgelerde bazı işverenler beş puanlık indirimden yararlandırılmıyor. Mutlaka SGK’nın bir genel yazı ile bu konuyu da talimatlandırması ve mağduriyetleri önlemesi gerekiyor.

******

twitter/resulkurt34

Etiketler : ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank