content

yazarportal-com-bilgiagi-net-tasviriefkar-com

11 Kas

İnsanın Oluşumu ve Tekamül Evreleri

İNSANIN OLUŞUMU VE TEKAMÜL EVRELERİ:İNSANIN OLUŞUMU: İnsan; doğup, yaşayıp, ölen canlı

İNSANIN OLUŞUMU:

İnsan; doğup, yaşayıp, ölen canlı bir varlık olduğundan insanı tanıyıp tarif edebilmemiz için önce insanı, beden (madde) ile ruh (manevi) olarak ayırt etmemiz gerekir.

 

Her iki özelliğinden dolayı da diğer bütün mahlukatlardan üstün yaratılmıştır. Çünkü her ikisi de görev ve sorumluluklarını yerine getirmek için adeta birbirleri ile kıyasıya mücadele ederler.

 

İnsan yaratılış özelliği bakımından bedeni bu dünyaya ait özellikler taşırken, mana alemine ait olan ruhu da, gaip alemine ait (akıl, hafıza, hayal, rüya gibi bilinir, bilinmez birçok) gizemli sır ve özellikler taşır.

 

Yaratılmış olan her şey gibi sonunda insanda aslına döneceğinden, bu dünyaya ait özellikler taşıyan beden ve uzuvları biyolojik değişim geçirmek üzere toprağa karışır. Bu dünyada yaşarken kazanılıp elde edilmiş olumlu – olumsuz amellerde ruhla birlikte (ruh bünyesinde kayıt altına alınmış olarak) ruhun terbiyesinin devam edileceği bir sonraki berzah denilen bilinmeyen gaip alemine gider.

 

Ancak insan beden ve ruhtan meydana geldiğine göre, bu dünyada yaşarken bedenin isteklerine şuur kaynaklı nefisle, ruhi isteklere de (akıl baliğ olduktan sonra, aklın kullanımı oranında) gönle dayalı akıl ve iradesi yönünde insan kendi kararını kendi vererek yaşar.

 

O halde insan bedeni; zaman içinde biyolojik değişimle toprakta oluşacak olan büyük homojen yapıda üreyenlerin yenmesiyle insan bedenlerinin oluşturulmasına yönelik babalarımızın döl yatağında insanı oluşturacak hücrelerden oluşan meni denilen topraksı şeyin asıl özü, bu nedenle toprak olup, zamanla halden hale girerek insan içinde ileriye dönük, insanı oluşturabilecek özelliklerde tam (ahseni takvime uygun) kıvama gelen erkek (x) döllenme hücreleri ile karşı cinsten olan kadın (y) hücresinin uygun bir ortamdaki birleşmeleri sonucu oluşturdukları zigot denilen tek hücreli yumurta, (ileriki aşamalarda (şuur denilen ilahi bilgi bankası marifetiyle süratle çoğalarak cenin denilen et parçasına dönüşerek) kendisine özgü yeni yapı ve karakteristik özellikler taşıyan insanın oluşmasını sağlayacak yapıdaki yeni bir hücreyi oluştururlar.

 

Oluşan bu hücre daha sonraları iç benliğindeki şuur denilen ilahi bilgi bankası marifetiyle bölünüp parçalanıp çoğalarak o zamanki kainattaki bütün yaratılmış varlıkların sayısına denk sayıda insan bünyesinde hücre oluşturuluncaya kadar bu bölünüp çoğalmalar ana rahmindeki dönüşümlerle devam ederek kendine özgü huy, cins ve cinsiyette oluşan, şekil biçim alan, kalıba giren, büyümeye, gelişmeye, olgunlaşmaya, çürüyüp kokarak yok olmaya, sonunda da (aslına) toprağa dönmeye meyilli, evvelde kendisi ile yapılan yaratılış sözleşmesi (fıtrî) gereğince de kendisine bürünmüş, emanet edilen canı da koruyup kollamakla görevli olan, dış kabuğa insan bedeni denir.

 

Bunlarda baş gövde ve içindeki ciğer, kalp gibi organlar ile el, kol, bacak, ayak gibi insan bedenini oluşturan iç ve dış organ ve uzuvlardır. Bunların hepside toprak cinsidir. Topraktan beslenirler. Toprak cinsi şeyleri severler. Onlara aşıktırlar. Aşık oldukları şeyler de, erkekler için kadın, kadınlar için erkek, para, mal, mülk, evlat gibi dünya nimetlerinden sayılan vs. şeyler.

 

İnsanlar bunları elde etmek için hayat boyu çalışıp kazansalar da, her zaman daha fazlası için peşlerinden koşarlar. Hatta onları elde etmek için onların sevgi ve aşkıyla yanıp tutuşurlar. Sonra da duman, is, kurum, kül, zift olup, Allah’ın rızasını kazanmadan toprağa karışırlar. Toprakta ışıksız karanlıkta yalnız kalırlar. Böceğe, cayana yem olurlar.

 

Çünkü insanın madde olan bedeni bu dünyaya ait özellikler taşırken, mana aleminden sayılan ruhu da gaip alemine ait rüya gibi bilinir. Ama bir çokta bilinmez gizemli sırlar taşır.

 

Yaratılmış olan her şey sonunda aslına döneceğinden bu dünyaya ait özellikler taşıyan beden ve uzuvlar biyolojik değişim geçirmek üzere toprağa karışır. Bu dünyada yaşarken kazanılıp elde edilmiş olumlu-olumsuz amellerde ruhla birlikte (kayıt altına alınmış olarak) ruhun terbiyesinin devam edeceği bir sonraki berzah denilen uyku alemine vicdani terbiyesinin devam etmesi için gider.

 

Ancak insan beden ve ruhtan meydana geldiğine göre dünyada yaşarken bedeni isteklerine şuura dayalı nefisle, ruhi isteklerine de (akıl baliğ olduktan sonra, aklın kullanımı oranında) gönle dayalı akıl ve irade ile karar verip yaşar.

O halde önce şuuru açıklayalım. Sonra konumuzu açıklamaya çalışalım.

Sevgi ve saygılarımla.

Etiketler : ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank