- Bilgi Agi | Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi ve Yazar Portali - https://www.bilgiagi.net -

Güveliğin Kendisi Güvenliğe Muhtaç!

Başlangıçta insanlar sanmışlar ki, üretiriz ürettiğimizi de yeriz.

Böyle olmamış.

Bir gurup üretmiş, bir gurup da gelip, üretileni yağmalamışlar.

Durum böyle olunca, üretenler ürettiklerinden bir kısmını, bu üretimi koruyacak olan güvenlik birimlerine ayırmışlar. Ve üretimlerinin yağmalanmasını böylece önlemişler.

Üretileni bağımsız olarak tüketmek ve kullanmak için üretimin güvenliğini sağlamak zorundasınız.

Ordular bunun için olmuş, vatanın güvenliği derken, üretimin ve milli pazarın güvenliğinden söz ediyoruz demektir.

Sadece ekonomi ve kar açısından bakınca, güvenliğe ihtiyaç yokmuş gibi bir düşünce ortaya çıkar.(Ütopya)

Güvenliği sıfır olan bir ekonomi olmadığı gibi, güvenliğin olmadığı yerde, günlük hayat bile olmaz.

Türk ordusunun Kemalist ve aydınlanmacı geleneğini yok edemeyen siyasi iktidar, ordunun imhası planına devam ediyor.

Askerlik süresini kısaltıyor, profesyonel orduya gitmeye çalışıyor.

Orduyu yozlaştırmaya ve halkı illallah dedirtmek için, ordu üzerindeki operasyonlarına devam ediyor.

Ordunun azaltılması ve profesyonel(paralı ordu) orduya geçilmesi Gül ile ABD Dışişleri Bakanı Powell arasındaki, 2 sayfa 9 maddelik antlaşmanın gereğidir. 2 Nisan 2003 Gül Powell görüşmesi ve Vatan gazetesi 24 Mayıs 2003 manşeti)

Şimdi konumuz bu gizli anlaşmalar değil ama ister istemez planın nereden geldiğini bilmekte yarar var.

Batı öteden beri (150 yıl), Türklerin güçlü bir orduya sahip olmasını istemezler. (1826 II. Mahmut, Mustafa Reşit Paşa, Batının zoru ile yapılan ordu ıslahatı. 26 bin Yeniçerinin kılıçtan geçirilmesi)

Bundan daha öte,  Batı bizim milli orduya kafayı takmıştır. Milli ordu istemezler.

Mehmetçik başka, hapishaneden getirdiğin psikopat kişileri profesyonel asker yapmak başkadır.

Milli olmayan bir orduyu, emperyalistler daha kolayca, Amerika’ya karşı olan yerlerde kullanırlar.

Paralı ordu, kar için adam öldüren şirket demektir.

Özet, Ergenekon, Balyoz gibi tertiplerle başlayan, Tür ordusu imha planı sürmektedir.

Biraz Kemalist komutan operasyonu biraz sayısal azaltma, yavaş yavaş Türk ordusunu bitirme…

“Küçülerek büyüme” diye Batının, bize kakalamaya çalıştığı bir plan var.

Küreselleşme propagandasının ayyuka çıktığı dönemlerde, çok sözü edilen küçülerek büyüme yalanı şimdilerde gene tedavüle girdi.

Batı Türk ordusunun küçültme planlarına devam etmektedir.

Küçük ordu, etkin ordu, teknolojiye sahip ordu propagandası… (Sanki Batı bize teknoloji veriyor da…)

ABD’de eğitim almış, beyni iğdiş edilmiş generallerimizin çok rağbet ettiği bir görüştür.

Amerikasız yaşayamayan generallerimizin Mehmetçiğin sayısından niye bu kadar şikâyetçi?

NATO, Milli orduyu milli olmaktan çıkarınca, geriye Amerika’ya hizmet eden bir güvenlik şirketi ortaya çıkacaktır.

Kendinin silah ihtiyaçlarını savunamayan, daha doğrusu kendini savunamayanlar, vatanı nasıl savunacaklar?

Güvenliğin kendisi, güvenliğe muhtaç.


Bülent Esinoğlu
bulentesinoglu@gmail.com