content

yazarportal-com-bilgiagi-net-tasviriefkar-com

03 Mar

Cumhuriyetin Fazileti

Cumhuriyetin fazileti, millete ait devlet gücünün bir elde toplanmasını önleyip keyfiyete son vermesidir.
Gücü bir kişinin elinden alıp, tüm topluma vermesidir.
İnsanı vatandaş kabul edip, vatandaşlık bilgisi içerisinde yetiştirip, devlet yönetiminde görev ve sorumluluk yükleyerek, her birini devlette söz sahibi edip, kendi kaderini kendi eliyle yazıp, kendi hayat oyununun kuralını evrensel değerler ölçüsünde kendi koyup, kendi oynamasına fırsat verip,  yaşamasını sağlamasıdır.

Tebaadan ve vatandaşı hakir görülüp, itelenip kakalanmaktan kurtarıp onurlu yaşamasını sağlamasıdır.
Vatandaşı kucaklayıp sahiplenerek ötekileştirmekten ve insanı sen ben o gibi ayrımlardan kurtarmasıdır.

Din işlerinin devlet işinden ayırmasıdır. Yani her şeyi dinin yanlış yorumuna bağlı tasavvurundan, kul aklına göre yanlış okunup, yanlış anlaşılarak yanlış değerlendirilip, yanlış oluşturulabilecek olan Kur-an diye öne sürülüp, insan aklıyla oluşturulup uygulamaya sokulacak olan şeri hükümlerin şerrinden kurtarmasıdır.

Devletin bekasının sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için, milletin birlik ve dirliğinin korunup, her bir vatandaşın hak ve hukukunun korunarak insanca yaşamasının sağlanmasıdır.

Kuruluş felsefesi özünde, hakkaniyete dayalı oluşum çerçevesinde hiçbir kişi ve zümreye ayrıcalık ve üstünlük tanımamasıdır.
Bütün vatandaşların kanun önünde birbirine eşit olmalarının sağlanmasıdır.
Herkesin doğup büyüdüğü kendi ülkesinde istediği yerde insanca yaşama hakkına ölene kadar sahip olmasıdır.

Vatandaşın,  vatanında özgür yaşamasını sağlamasıdır.
Her güce karşı vatandaşın hak ve hukukunu korumasıdır.
İnsanı temel alıp, varlığının korunup, yaşatılması için, milletin birlik ve beraberliğinin sağlanıp dirlik ve düzen içinde kardeşçe yaşamasının sağlanmasıdır.
Vatandaşın, vatanında özgür yaşamasının sağlanmasıdır.

Devletin bekasının sonsuza kadar yaşatılıp, gücünün korunup kollanarak vatandaş adına varlığının korunup geliştirilerek sürdürülebilir olmasıdır.
Devletin varlığının,  vatandaşın varlığı için var olduğu bilinciyle yaşarken vatandaş, kendi hayatının tüm teminatının sorumlusunun da devlet olduğu bilinciyle yaşamasının sağlanmasıdır.

Bütün bunlara saygı duyup,  bireylerin de özgür olup, özgür yaşamalarının sağlanması için varlığın devlet teminatı altında sürdürülebilir olmasının sağlanmasıdır.
İşte cumhuriyeti cumhuriyet yapan,  Atatürk'ü de Atatürk yapan, bu günün Türkiye'sini de Türkiye yapan asıl felsefe ve inanç budur.
İşte bunu anlayıp öğrendiğimiz an, önce Atatürk'ü, sonra da cumhuriyeti sever ve de gerçekten sahiplenir, ebediyen yaşatırız.

Türk milleti akıllı ve zekidir. İnşallah bunu çok kısa sürede öğrenip anlayacak.
Bunu böyle öğrenip böyle kabul ettiğimiz gün, gerçekten Türkiye'm şahlanıp ayağa kalkar.
01.03.2014
Cahit KARAÇ

Etiketler : , , ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank