- Bilgi Agi | Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi ve Yazar Portali - https://www.bilgiagi.net -

Gerçek Şu ki Dedelerimiz Farklı

Sevgili okuyucular, bu hafta ağır bir kalp rahatsızlığı geçirdim. Elhamdülillah rahatsızlığımı büyük ölçüde atlattım. Hastalığım sırasında bana yakın alâka gösteren siz değerli okuyucularıma teşekkürlerimi, sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.

Bu hafta pazar sohbetinde bizleri haftalardır çok üzen konulardan bahsetmek istemiyorum. Eğer, 'Adam eni konu tırlatmış' demezseniz, bu hafta sizlere biraz takılmak istiyorum.
Efendim, bendeniz son günlerde şunu düşünüyorum.

Yaradılışın sırrı bir taraftan bizim gibi inanan insanlar için Hz. Âdem'e dayanıyor; diğer taraftan materyalist ve bilimi ideoloji ve put haline getirmiş kesim için de yaratılışın sırrını Charles Darwin açıklıyor.

Buna göre basit ve kısa şekilde ifade edersek, insan maymundan geliyor. Tabii Darwin'in teorisine göre, bundan önceki bazı safhalar da var. Ayrıca Darwin bunu 'Evrim Teorisi' diye izah ederken Tabii Seleksiyon tezini de ihmâl etmiyor.

Malatya Lisesi'nden mezun olup ODTÜ İngilizce Hazırlık Okulu'nu bitirdikten sonra ilk okuduğum İngilizce eserler Darwin'in kitapları olmuştu. Ama, doğrusu o sıradaki bilgi seviyemle bile sukûtı hayâle uğramıştım. Daha sonra Darwin'e ilgim devam etti ve bu teorinin başlangıcından itibaren ne kadar yanlış olduğunu ve kolayca çürütüldüğünü bizzat tespit etme fırsatını buldum.

***

Sevgili okuyucular, size garip gelecek biliyorum ama bendeniz bu her iki nazariyenin de doğru olabileceğini düşünüyorum. Buna göre; insanların bir kısmı mukaddes kitaplarda bildirildiği gibi Hz. Âdem ile Hz. Havvâ'nın soyundan geliyor, bir kısmı ise Darwin'in ve Darwinist'lerin iddia ettikleri gibi Maymun'dan geliyor. Şimdi bana kızacaksınız biliyorum ama ben son zamanlarda ikisinin de doğru olabileceğini düşünmeye başladım.

Efendim, şöyle etrafınıza dikkatle bir bakınız... İnsanların arasında kimlerin maymun soyundan geldiğini, kimlerin ise Hz. Âdem'in soyundan geldiğini anlayabilirsiniz.
Gerçi hepsini de yaratan Yüce Allah'tır (c.c.) ama maymundan türeyenlerin iddialarını da yabana atmamak gerekmektedir.

Lütfen söyler misiniz kundaktaki bebeği kalaşnikofla katleden, dağda yaşayan o mahlûkat, hiç Hz. Adem'in soyundan gelmiş olabilir mi?... Bunlar ve daha birçokları 'maymunzâde'lerdir.
Yani, şu anda dünyada yaşayan ve insan zannettiğimiz kişilerin bir kısmı gerçekten Hz. Âdem ile Hz.
Havvâ
'nın soyundan gelmiş olan sizinbizim gibi insanlardır.
Ama bir kısmı da 'insanoğlu' değil, 'maymunoğlu'durlar.

Bu tasnifi tahkir için yapmıyoruz. Yani niyetimiz kimseyi kötülemek değil. Ama birtakım bilim adamları, Darwin'in yolundan gidenler, materyalistler, pozitivistler, ateistler, manevî dünyaları bulunmayanlar zaten başka ne olabilirler ki?!..
Çocukluğumda, rahmetli babamın kitapları arasında bulduğum ve 1933'te Latin alfabesiyle ilk basılmış kitaplardan olan İskender Fahrettin'e ait İlm-i Sîma (fizyonomi) isimli kitabı okumuştum. Kitapta özellikle insanların dış görünüşleri ve bazı hayvanlarla benzerlikleri ileri sürülerek şahsiyet tahlilleri ve ruhî analizler yapılıyordu.

Buna benzer tahlilleri Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Mârifetnâme'sinde de görebilirsiniz. Aristo'ya göre ise belli özelliğe sahip insanlar, benzeri oldukları hayvanların karakter özelliklerini taşımaktadırlar. Bu çerçeveden bakarsanız, daha çok yıkıcı teoriler üreten Marx, Freud benzeri teorisyenlerde olduğu gibi, Yahudi Darwin'in de bu uydurma teoriden asıl maksadının ilahî düzeni karıştırmak olduğu görülecektir.

***
Sevgili okuyucular, biz Ademoğulları ile Maymunoğulları arasındaki farka aldırmıyoruz. Nasıl olsa hepsini de Yüce Yaradan hâlk etmiştir. Lâkin lütfen çevrenizdeki Ademoğulları ile Maymunzâdeleri ayırt etmeye çalışınız ve aslen çok sevimli bulduğum bu hayvancıkların genetiğine sahip olanlardan uzak durunuz.