content

yazarportal-com-bilgiagi-net-tasviriefkar-com

31 May

Eski Eşiyle Evlenene Kıdem Tazminatı Ödenir mi?

Kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile iş sözleşmesinin sona erdirilmesi halinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücret tutarındaki kıdem tazminatı ödenmesi gerekmektedir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılacaktır.

Eski eşiyle evlenene kıdem tazminatı ödenir mi?

Okurumuz Özkan Aksu, "Bir yakınım var. 1 yıl önce eşiyle boşandılar. İkisi de çalışıyor. Ama sonradan çocukların araya girmesiyle tekrardan barıştılar ve yeniden evlendiler. Şimdi kadın işten ayrılmak istiyor. 11 yıldır aynı yerde çalışıyor. Evlilik dolayısıyla kıdem tazminatı alabilir mi?" diye soruyor?

Kıdem tazminatı ödenmesi gereken durumlardan birisi de, kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile iş sözleşmesinin sona erdirilmesi halidir.

Kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile iş sözleşmesinin sona erdirilmesi halinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücret tutarındaki kıdem tazminatı ödenmesi gerekmektedir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılacaktır.

Evlenme nedeniyle iş sözleşmesini yasal evlenme tarihinden itibaren bir yıl içerisinde fesheden kadın işçi, yasal olarak haklı fesih yapmaktadır ve bu fesih, kendisine diğer kıdem tazminatını hak ediş şartlarını taşıyorsa, kıdem tazminatını talep hakkını vermektedir.

Geçimsizlik sonucu evlilik birliğinin sona ermesinden sonra tarafların yeniden bir araya gelmesini engelleyen bir hüküm yasalarımızda yer almamıştır. Anılan maddede kadın işçinin boşandığı eski eşi ile evlenmesi halinde, kıdem tazminatının ödenemeyeceği şartı da getirilmiş değildir.

Yani, sırf kıdem tazminatı almak için eşiyle boşanıp, daha sonra yeniden eski eşiyle evlenerek kıdem tazminatı talep edilmesinde yasal bir sorun yoktur.

Ancak, Yargıtay, birçok kararında, boşandığı eşiyle yeniden evlenmesi halinde kadına kıdem tazminatı verilmeyeceğine dair bir hüküm yoksa da, kadın işçinin kanunun verdiği yetkiyi kullanırken iyi niyetli olmaması ve yasanın amacıyla bağdaştırmanın mümkün olmaması nedeniyle kıdem tazminatına hak kazanılmayacağı yönünde kararlar vermiştir. Yani, kadın işçi kanuna karşı hile yolunu seçerek, sürekli birlikte yaşadığı halde, hile için boşandığı eşiyle kısa sürede tekrar evlenerek, kanunun kadın işçiye verdiği, evlenme nedeniyle haklı fesih hakkı yetkisini kullanırken iyiniyetli olunmaması, yani hakkın kötüye kullanılması ve yasanın amacıyla bağdaştırılmasının mümkün olmaması nedeniyle kıdem tazminatına hak kazanamayacaktır.

Burada kanuna karşı hile ve hakkın kötüye kullanılması hakkındaki tespitleri iş mahkemesinin yapması gerekmektedir. bu nedenle kıdem tazminatını talep etmesinde bir yasal sakınca yoktur.

***
10 günde bir rapor bildirimi yapılacak?

Okurumuz Demet Çetin "17.05.2010 da doğum yapan bayan personelimizin çalışmadı bildirimini yine on günde bir yapacak mıyız? 8 hafta boyunca bunu yapmamız mı gerekiyor?" diyor.

"İstirahatlı Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ"e göre; 4/a Sigortalının istirahat parası almasını gerektirir biçimde istirahat raporu alması halinde işverenin e-sigorta yoluyla e-bildirge şifresi kullanarak Çalışılmadığına Dair Bildirim"de bulunması gerekmektedir.

Bildirimin, http://www.sgk.gov.tr internet adresinde "İŞVEREN" menüsü "Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi", "Kullanıcı Şifre Ekranı", "Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri", "Giriş" bölümünde yer alan bilgiler kaydedilmek suretiyle sigortalılarca hak edilen istirahat süresini takip eden 5 iş günü içinde elektronik ortamda SGK'na gönderilmesi zorunludur. Hak edilen istirahat süresi; On günden kısa süreli istirahatlarda istirahatın bittiği günü, on gün ve daha uzun süreli istirahatlarda onar günlük sürelerin bittiği ve son on günlük süreden arta kalan istirahat süresinin bittiği günü ifade etmektedir.

Bu nedenle 10 gün ve daha kısa süreli raporların bitimi tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde, 10 günden fazla süren raporların ise 10'ar günlük dilimler halinde sisteme girilmesi gereklidir. Örneğin, 56 gün rapor alan sigortalı için 10 gün + 10 gün+ 10 gün + 10 gün + 10 + 6 gün olmak üzere 6 parça halinde "Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi" yapılması gereklidir.

Her 10 günlük dilim bitiminde çalışmadığına dair bildirim yapılması suretiyle sigortalının geçici iş göremezlik ödeneklerini dilimler halinde alması sağlanacaktır.

***
SGK icra memurları genel kurul yaptı

Sosyal Güvenlik icra Memurları'nın 2. Olağan Genel Kurulu İstanbul'da yapıldı. 2007 yılında kurulan dernek, Sosyal Güvenlik İcra Memurları'nın mesleki bilgi ve tecrübelerinin arttırılması ile İcra Memurlarının özlük haklarının iyileştirilmesi yönünde yoğun bir çalışma yapmaktadır. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurum Alacaklarının takip ve tahsilinde etkinliğin artırılmasına katkıda bulunmak amacı ile çeşitli projeler geliştiriyor. Genel kurulda Başkan Olkan Uzman ve yönetim kurulu üyeleri yeniden göreve seçildi. SGK Kontrol memurları ile SGK icra memurlarının özlük haklarının iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yapılmalıdır.

Etiketler : , , ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank