- Bilgi Agi | Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi ve Yazar Portali - https://www.bilgiagi.net -

Davacı Değilim …! (I)

Saygıdeğer okurlar bu hafta ilkini, haftaya devamı okuyacağınız yazımızdan ülkemizde ve ilçemizde çok örnekler vardır. Ancak bu yazıya göz atmanızda başınıza ya da bir yakınınızın başına gelebilecek bu ve benzeri bir olumsuz olayda yağmurdan kaçarken doluya tutulmanın ne anlama geldiğini belleğinize kazıyın ya da hepimiz kazıyalım ki, soruyu anlamadan dinlemeden davacıyım yerine, davacı değilim diyerek yanlış cevapla Bilal Duman örneğinde olduğu gibi yağmurdan kaçarken doluya tutulmayalım.

T.C.Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 2.ihtisas Kuruluna Ünye Asliye Ceza Mahkemesi’nin 02.05.2013 tarih,2012/ 394 Esas sayılı yazısı ile gönderilen Bilal Duman hakkındaki evrak tetkik edildi. Yaralamanın, sanığın eyleminden dolayı meydana gelip gelmediği sorulmaktadır. Mustafa oğlu 1930 doğumlu Bilal Duman hakkında 9 kez düzenlenmiş tıbbi belgelerin tetkikinde;
1-ÜDH’ ya ait 07.04.2011 tarih ve 50050 sayılı adli raporda çekilen beyin BT’sinde patoloji saptanmadığı, basit tıbbi müdahale ile giderilebilir ve hayati tehlikeye neden olmadığına,
2- Ondolkuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin12.06.2012 tarih ve 27853 sayılı heyet raporunda; sol kulakta hafif derecede mikst tip, sağ kulakta ileri derecede sensorinöral tip işitme kaybı tespit edildiği,
3- Ondolkuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin 25.07.2012 tarih ve 1939 sayılı raporunda, sağda orta derecede, solda hafif derecede işitme azlığı saptandığı, mevcut işitme azlığının travmaya bağlı olup olmadığını kesin olarak belirtmenin mümkün olmadığı belirtildiğine,
4- Ünye Devlet Hastanesine ait 23.11.2011 tarihli odyolojik inceleme raporunda; bilateral sensorinöral işitme kaybı olduğuna,
5- ÜDH’ya ait 19.10.2012 tarihli sağlık kurulu raporunda; bilateral orta derecede sensorinöral işitme saptandığı,
6- Ordu Adli Tıp şube müdürlüğünün 20.12 2012 tarih ve 821 sayılı raporunda yaralamanın kişinin yaşamını tehlikeye sokan nitelikte olmadığı, basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olduğu,
7- Ondolkuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin 10.04.2013 tarihli temporal BT incelemesinde;bilateral dış kulak yolu, orta kulak kavitesi, kemikçik zincirler,iç kulak oluşumları normal, bilateral mastodit havalanma normal,her iki İAK’lar normal,vestibüler ve Kohlear aguaduktuslar normal olduğu,
8- Ondolkuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin29.04.2013 tarih ve 1377484 sayılı raporunda;bilateral zarlar intakt ve hiyalinize görünümünde olup yapılan ABR testinde bilateral 70dB’de Ve. dalga formasyonu elde edildiğine,
9- Evraka ekli 09.04.2013 tarihli temporal BT’nin kurulumuzca incelenmesinde; bilateral dış kulak yolu, orta kulak kavitesi, kemikçik zincirler,iç kulak oluşumları normal,bilateral mastoid havalanma normal, her iki İAK’lar normal,vestibüler ve kohlear aguaduktuslar doğal olduğu izlendiğine göre,
SONUÇ
Kişinin ilk olarak 07.06. 2011 tarihinde darp nedeni ile bir sağlık kuruluşuna başvurduğu 12.06.2012 tarihinde yapılan muayenesinde işitme kaybı saptandığı,29.04.2013 tarihli muayenesinde bilateral zarlar intakt ve hiyalinize görünümde olup yapılan ABR testinde bilateral 70dB’de V.dalga formasyonu elde edildiği,tüm bulgular birlikte değerlendirildiğinde; dava konusu travmatik olay ile kişide tespit edilen işitme kaybı arasında illiyet bağı kurulamadığı oy birliği ile mütalaa olunur şeklinde verilen adli Tıp kurumu raporuna göre yaklaşık 3 yıl devam eden dava 5.ve son celse belirli gün ve saatte açıldı.
Katılana soruldu: Ben bu raporu kabul etmiyorum.3 yıldır 9 defa rapor düzenlendi. Benim önceden kulaklarım duyuyordu. Davanın artık bitmesini istiyorum. Dedi.
Sanıktan soruldu: Rapora bir diyeceğim yoktur. Bende karar verilmesini talep ediyorum. Ben katılanı darp etmedim. Bana küfür ettiğinden dolayı sadece yanağına dokundum. Dedi. Davanın bitirileceği bildirilerek katılandan esas hakkındaki beyanı soruldu: Sanıktan şikâyetçi değilim. Bu zaman kadar şikâyetçi odlumda ne oldu. Allaha havale ediyorum. Dedi.
Davanın bitirileceği bildirilerek sanıktan esas hakkındaki savunması ve son sözü soruldu: önceki savunmalarımı tekrar ederim. Şikâyetten vazgeçmeyi kabul ediyorum. Dedi.
Dosya incelendi, araştırılması ve incelenmesi gereken başka husus kalmadığından duruşmanın ve davanın bittiği bildirildi.
Ahmet Yenin
Davacı değilim..!