- Bilgi Agi | Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi ve Yazar Portali - https://www.bilgiagi.net -

Bu Yazıyı Mutlaka Okumalısınız!

Evet, yazının başlığını doğru okudunuz. Bu yazıda Türkiye’nin büyüyen yüzünü, son 10 yılda Konya’dan yükselen Türk çiftçisinin başarı öyküsünü bulacaksınız.
Dün Konya’da idim, PANKOBİRLİK ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk’u ziyaret ettim. Başarı öyküsünü yakından takip ettiğim Pankobirlik’i ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifini birinci elden dinlemek, Türk çiftçisinin sanayileşmeyle ilgili birikimini sizlere aktarmak istedim.
***
Recep Konuk, 1999 yılında Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildiğinde, Konya’lı Pancar üreticilerinin bugünlerde yaptığı atılım ve yatırımlarını kimse hayal etmiyordu sanırım. Konya Şeker, hem pancar üreticisinin hem de bölge esnafının en büyük geçim kaynağı. Recep Konuk'un öngörüsü ile bugüne kadar büyük bir bölümü özsermaye ile kritik alanlarda 1,9 milyar doların üzerinde yatırım yapılmış. Yapılan yeni ve stratejik yatırımlar sayesinde Konya Şeker, Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu içerisinde 49. büyük şirket olarak, Türk tarım sektörüne yön veren dev bir sanayi kuruluşu haline gelmiş. Hem ödediği vergi, hem de SGK primleri ile Türkiye’nin en önemli kurumlarından birisi olmuştur. Konya’nın en fazla sigorta primi ödeyen şirketlerinden birisidir.

Gübre, tohum, mazot gibi tarımsal desteklerin yanı sıra nakdi avans, kömür, şeker gibi destekleri ile çiftçilerin ayakta kalmasını sağlayan bir yapı kurulmuş. Çiftçiye hem tarımsal üretim konusunda bilgi ve eğitim verilmekte, hem de ekeceği ürünlerine tohum ve diğer girdiler en düşük maliyetle sağlanarak tarımsal üretimin sürdürülebilirliği sağlanmaktadır.
***
Türkiye'nin en büyük şeker üretim tesisi
Dünyanın en modern, Türkiye'nin en büyük şeker üretim tesisini bünyesinde bulunduran Konya Şeker’e ait Çumra Şeker Entegre Tesisleri, 2004 yılında kurulmuş. Entegre tesisinin sağladığı açılımla, ürün yelpazesini hızla genişleten Konya Şeker; sıvı şeker, biyoetanol, sıvı yaprak gübresi, sıvılaştırılmış karbondioksit, çikolata, unlu mamüller, sert şekerleme, şeker yem, arı yemi, buharlı küspe kurutma, seralar ve danabank, gibi Türkiye'de tarımın, hayvancılığın önünü açacak, bir çok konuda dışa bağımlılığımızı azaltacak öncü proje ve tesisleriyle Konya'nın gözbebeği olmuş. Çumra Şeker Fabrikası'nda hiçbir şey zayi olmuyor, ya geri dönüşümle doğaya kazandırılıyor ya da bir başka tesis kurularak üretim devam ettiriliyor.
***
Biyoetanol Tesisi
Fosil kökenli yakıtların rezervlerinin azalması ve maliyetlerinin yükselmesi, petrol yönünden zengin olmayan ülkemizde petrol ithalatının azalması ve küresel kirlenmeyi engellenmeye katkıda bulunacak olan; Çumra Şeker Entegre Tesislerinde 84.000.000 litre/yıl üretim kapasiteli Biyoetanol Tesisi tamamlanarak 2007'de tarihinde üretime başlanmış.
***
Tarımsal Sanayi İşletmeleri
Danabank, Panplast Damla Sulama Sistemleri Tesisi, Seydibey Tarım Ürünleri İşleme Entegre Tesisi, Altınekin Tohum Üretim ve İşleme Tesisi ve Panagro (Aynı kampüs içinde yer alan Dünyanın en büyük et ve süt entegre tesisi) gibi projelerde yer alan kooperatifin, Türkiye genelinde 20 değişik kuruluşta iştiraki bulunmaktadır. Bunlardan başlıcaları Konya Şeker, Şeker Süt, Çumpaş, Panagro, Beta Tohum ve Panplast’dir.
Konya Şeker, tabana yayılmış sermayenin en güzel örneği olup, hammaddesini 20 km'lik yarıçaptan temin eden  ve dünyanın en modern, Türkiye'nin en büyük Türk çiftçisinin, kendi öz sermeyesi ile yaptığı ilk Şeker Üretim Tesisidir.

Dünya'da yaşanan enerji darboğazını gidermek ve azalmakta olan fosil kökenli enerji kaynağına, alternatif enerji üretim kaynakları bulmak zorunlu olmuştur. Konya Şeker, ülkemizde bu ihtiyaca öncülük yaparak, organik ve çevreye ürettiği oksijenle katkı veren pancardan, biyoyakıt üretim tesisi kurmuştur. Ayrıca matbaa ve kimya sanayiinin ihtiyacı olup, döviz ödenerek satın alınan biyosolvent üretimini ülkemizde gerçekleştirerek, tüketicilerin hizmetine sunmuştur. Sivas Kangal Termik Santrali ile de enerji yatırımlarını artırmıştır.

Panplast Cihanbeyli’de plastik üretim kampüsü haline gelmiş olup, damlama sulama, yağmurlama sulama, PVC, Korige, çuval, balya ipi gibi çiftçinin önemli ihtiyaçlarını karşılayacak tesisler kurulmuş. Türkiye’nin en büyük ham yağ fabrikalarından birisi Altınekin’de kurulmuş olup, günlük 2.500 ton işleme kapasitesine çıkarılıyor.  
***
Gıda ve Tarım Üniversitesi
Şüphesiz bu başarıların ardında en büyük pay, Pankobirlik ve  Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk'un. Büyük bir vizyonu var Recep başkanın.

Gıda, tarım, hayvancılık ve tarımsal sanayi alanında büyük bir birikimi var. Şimdi de bu birikimin bir üniversiteye dönüşmesi zamanı. Bu amaçla Konya Şeker’in öncülüğünde Konya Gıda ve tarım Üniversitesi kuruluyor. İhtisas ve saha üniversitesi olarak faaliyet gösterecek ve hem yurtdışından, hem de yurtiçinden bu alanda deneyimli hocalarla tarım ve gıda konusunda saha ve ihtisas üniversitesi olacak.

Ben kendisine, “keşke memleketim Adıyaman’da da sizin gibi vizyoner bir girişimci, sanayici ve kanaat önderi olsaydı” dediğimde, zamanı geldiğinde mutlaka orada da bu tür girişimlerin olacağını ve Anadolu insanına imkan verildiğinde her şeyi en iyi şekilde yapacağına emin olduğunu ifade etti.
Bize de bu başarıları takdir etmek, ülkemize duyurmak ve herkesi bu kuruma sahip çıkmaya çağırmak düşüyor.
***
twitter/resulkurt34