content

22 Eyl

Bilimsel Eksen’den Yeni Sayı

Ankara’da yayınlanmakta olan, Bilimsel Eksen Dergisinin 8. sayısı masamda.

Bu derginin kimliğine bakıyorum:

Sahibi: Hayrettin İvgin.

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Erhan İvgin.

Editör: Ömer Ünal.

Redaktör Doç. Dr. Nezaket Hüseynova.

Yazışma adresi: Konur Sk. No:66–9 Bakanlıklar-Ankara.

Hakem Kurulunda, yurtiçi ve yurtdışından onlarca imza var.

Derginin elimizdeki sayısında imzalar bulunanlardan bazılarının sıralanışı:

Prof. Dr. Tuncer Gülensoy, Dr. Doğan Kaya, Ataş Berik, Kenjali Tolisbay, Nail Tan, Hayrettin İvgin, Dr. Yaşar Kalafat vd. Bu imzaların bazılarının sıralanışı: Prof. Dr. Tuncer Gülensoy, Dr. Doğan Kaya, Ataş Berik, Kenjali Tolisbay, Nail Tan, Hayrettin İvgin, Dr. Yaşar Kalafat vd. Bu imzaların bazılarının görüşlerinden, cümlelerinden:

1. Türklerin Anadolu’ya gelerek yurt tutmaları 1071’den çok öncedir. Daha Roma İmparatorluğu döneminde Anadolu’ya “lejyoner” olarak getirilen Peçenek Türkleri ile Bizans döneminde İstanbul Boğazı üzerinden getirilerek Bartın’dan itibaren Karadeniz sahili boyunca yerleştirilen Kuman-Kıpçak Türkleri Anadolu’nun ilk Türk sakinleridir (Prof. Dr. Tuncer Gülensoy, Sayfa: 8)

2. Türk kültür hayatına bakıldığında derviş, şeyh, pir, dede, baba adlarıyla anılan Anadolu Abdallarının yüzyıllar boyunca toplum üzerinde müessir olduğu görülür (Dr. Doğan Kaya, Sayfa:16)

3. Sovyet Rusya, Ermenistan ve İngiltere’ye karşı Azerbaycan’ın İstiklal Mücadelesi denince ilk akla gelen isimler arasında mutlaka Mehmet Emin Resulzade ve Ahmed Cevad yer alır (Nail Tan, sayfa: 41)

4. Hızır ile İlyas’ı mitolojinin karmaşık, loş ve flu sihrinden sıyırarak gün ışığına çıkarıp bugünün gereğine ve değerine nasıl oturtabiliriz?. (Hayrettin İvgin, Sayfa: 46)

5. Halkbilimin mahiyetinde onun sözlü olma, geleneğe bağlı olma, çeşitlenme, anonimlik, kalıplaşma gibi özellikleri vardır. (Dr. Yaşar Kalafat, Sayfa: 82)

6. Tarihi belgelere göre, Türk halkları hakkındaki ilk malumatlar, Hunların çıkışıyla beraber tarih sahnesinde yerini almaktadır (Dr. Akbota Kanırova, Sayfa: 37)

Etiketler : ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank