- Bilgi Agi | Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi ve Yazar Portali - https://www.bilgiagi.net -

Bilimsel Eksen Dergisinin ilk Sayısı

Merkezi Ankara’da bulunan Kültür Ajans yayınları arasında yeni bir dergi daha Günyüzü görmeye, yayınlanmaya başladı.Derginin adı: Bilimsel Eksen üç ayda bir yayınlanıyor. Hakemli bir dergi. Sahibi: Hayrettin İvgin, Sorumlu yazı işleri müdürü: Erhan İvgin, Editör: Ömer Ünal.

İlk sayısı, bahar sayısı olarak yayınlandı. Normal kitap boyutunda 184 sayfalık bir dergi Bilimsel Eksen. Dergi içinde imzaları bulunanlardan:

-Akd. Prof.Dr. İsmayil Hacıyev, Nail Tan, Doç.Dr. Naile Rahimbeyli, İkbal Vurucu, Ferhat Aşıkferki, Nizami Aliyev, Yrd. Doç.Dr. Zeki Gürel, Zeki Ergül vd.

Nail Tan hocanın “Atatürk ve Türk Dil Kurumunun kurulmasını hazırlayan süreç” başlıklı araştırması 20 nci sayfada başlıyor. Yazının girişinde, özet olarak verilen kısmındaki cümlelerden:

-“Atatürk, bir ulusun hayatında dil bağının önemini çok iyi bildiğinden, dil alanındaki çalışmaları düzenlemek amacıyla 1932 yılında Türk Dil Kurumunu kurdu. Kurumun çalışmalarıyla ömrü boyunca ilgilendi”.

Şimdi Nail Tan hocanın araştırmasının öteki sayfalarına dönelim, göz atalım, Atatürk’ün dil ve kültür arasındaki bağı hangi cümlelerle açıklıyor, bakalım:

1. Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Türk milletinin dili Türkçedir.

Türk dili dünyada en güzel, en zengin ve en kolay olabilecek bir dildir. Onun için her Türk, dilini çok sever ve onu yükseltmek için çalışır. Bir de Türk dili, Türk milleti için mukaddes bir hazinedir. Çünkü Türk milleti, geçirdiği, nihayetsiz badireler içinde ahlakının, an’anelerinin, hatıralarının, menfaatlerinin elhasıl bugün kendi milliyetini yapan her şeyin dili sayesinde muhafaza olunduğunu görüyor. Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir.

2.  Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin, Milli ve Zengin olması, milli hissin inkişafında başlıca müessirdir. Türk dili,. Dillerin en zenginlerindendir, yeter ki bu dil şuurla işlensin.

Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmalıdır (Gazi M. Kemal)

Bilimsel Eksen, dergisinin önümüzdeki sayılarının daha geniş içerikli yayınlanacağı yönündeki belirtiler, bizi sevindirmektedir. Dergi yayıncılarını kutluyor, uzun bir yayın süreci diliyorum efendim.