content

yazarportal-com-bilgiagi-net-tasviriefkar-com

23 Kas

Babalara 10 Gün Doğum İzni Gelecek

Okurumuz Metin Cingü, "Eşi doğum yapan sigortalı erkeğe, doğum izni verilmesi İş
Kanunu'nda yok. Yeni düzenlemelerle 3 gün olduğu ve 10 güne çıkarılacağı bilgisini alıyorum. Fakat
bu konuda yasal bir düzenlemeye ulaşamadım. Yardımcı olabilir misiniz?" diyor.
İş Hukukumuzda mazeret izinleri İş Kanununun 46. ve 55. Maddelerinde düzenlenmiş olup,
"İşçilerin evlenmelerinde üç güne kadar, ana veya babalarının, eşlerinin, kardeş veya çocuklarının
ölümünde üç güne kadar verilecek izinler." olarak sayılmıştır. Görüldüğü gibi maalesef İş Kanununa
tabi çalışan sigortalı erkeklere eşinin doğum yapması halinde babalık izni düzenlenmemiştir. Buna
karşın Mevcut uygulamada memurlar 10 gün, gazeteciler ise 3 gün babalık izni kullanabiliyor.
Ancak bir süredir üzerinde çalışılan ve yakında yasalaşması beklenen pakette doğum teşvikleri,
taşeron işçi ve esnek çalışmaya ilişkin düzenlemeler arasında babalık iznine ilişkin bir hükümde var.
Bu düzenlemeyle, eşi doğum yapan çalışanlara verilen babalık izninde memur-işçi ayrımı kaldırılacak.
Tüm çalışan erkekler, eşleri doğum yaptığı takdirde 10 gün babalık izni kullanabilecekler.
Ancak bunun için yasanın çıkması gerekiyor.
**********
Babalara 10 gün doğum izni gelecek
İşçi maaşında haciz olabilir mi?
Okurumuz M.B., "İşçinin maaşına gelen haciz maaşının 1/4 'ünden fazla olabilir mi? Bir
çalışanımızın maaşına 2. Yerden de haciz gelmiştir, ilk haciz için ilgili dosyaya maaşının % 25'ni
ödüyoruz ve henüz bitmedi. İkinci gelen haciz için işlem yapacak mıyız? Yoksa ilk haczin bitmesini mi
bekleyeceğiz?" diyor.
İş Kanununa göre, işçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya
başkasına devir ve temlik olunamaz. Ancak, işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hâkim
tarafından takdir edilecek miktar bu paraya dahil değildir. Nafaka borcu alacaklılarının hakları saklıdır.
Buradaki aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemeyeceğine ilişkin sınır ücretle ilgilidir.
İşçinin kıdem, ihbar tazminatı gibi ödemeleri varsa bunların hepsi hacze konu olabilir.
İlk hacizle ilgili kesintiye devam edilmesi ve kesintilerin bu ilk dosyaya yatırılması gerekiyor.
Bu bittikten sonra 2. haciz işlemi devreye girecektir.
Ancak 2. Haciz yazısını göndermiş olan icra müdürlüğüne devam eden ilk haczin olduğu ve bu
haczin bitmesi durumunda kesintilerin yatırılacağı yönünde bilgi verilmesi gereklidir.
***********
Okurumuz Ahmet Yıldız, "İhbar süresi kullanan bir personelimizin kullanmakta olduğu 42
gün ihbar süresi sonunda kıdemi 3. yıla devrediyor. Bu durumda ihbar gün sayısını 56 gün üzerinden
tekrar mı hesaplamalıyız?" diyor.
İhbar süresinin hesaplanmasında, ihbar süresinin işçiye tebliğ edildiği (fesih bildiriminin
yapıldığı) tarihteki kıdem süresi dikkate alınmalıdır.
Başka bir ifadeyle, fesih bildiriminin başlatıldığı tarihte işçinin örneğin 35 aylık hizmeti varsa 6
hafta ihbar süresi verilir. İhbar süresi kullanılırken işçinin hizmet süresinin üç yılı aşmasının bir önemi
olmaz ve ihbar süresinin işçiye tebliğ edildiği (fesih bildiriminin yapıldığı) tarihteki kıdem süresine
göre 6 hafta (yada 42 gün) olan ihbar süresine göre işlem yapılır.
*****
twitter/resulkurt34

Etiketler : , , , ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank