- Bilgi Agi | Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi ve Yazar Portali - https://www.bilgiagi.net -

Ayinesi İştir Kişinin, Lafa Bakılmaz

Saygı değer okurlar, "ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz" özdeyişinden hareketle ayna sözcüğünü birlikte irdeleyelim ve bakalım karşımıza ayna ile ilgili ne çıkacak.Bir şahıs hakkında yargıya mı varmak istiyorsunuz, nasıl bir kişi olduğunu öğrenmek mi istiyorsunuz? O hâlde onun yaptığı işe aynanızı tutunuz. Çünkü kişinin yaptığı o iş, onun ne kadar sorumlu, bilgili ve yetenekli olduğunu açığa çıkarır. İşte bu yüzden kişinin yada kişilerin söylediklerine değil, icraatlarına bakmak gerek....
Evet, saygıdeğer okurlar, bu kısa anlatımdan sonra lafı fazla uzatmadan güzel ilçe de devlet adına millete hizmet etmek için kurularak faaliyetini idame ettiren bir kamu kurumunun iş ve işlemlerine duru aynanızı tutmanızı ve sonunda da ayna üzerinden görevlilere ve görevlendirilenlere sorulan soruyu sormanızı istiyoruz. İşte söz konusu iş ve işlemin belgesi:
T.C
ÜNYE KAYMAKAMLIĞI
İlçe Hukuk işleri Şefliği
11/06/2013
ÜNYE
KAYMAKAMLIĞI
Sayı:86398592-497-1963
Konu: İnceleme
İsmail ŞİMŞEK Ünye Tüketici Koruma Derneği Başkanı
İlgi: a)Ünye TÜ-DER Genel Başkanı İsmail ŞİMŞEK’e ait 16/04/2013 tarihli dilekçe
b)Ünye TÜ-DER Genel Başkanı İsmail ŞİMŞEK’e ait 02/05/2013 tarihli dilekçe

İlçemiz Tüketiciyi Koruma ve Dayanışma derneği Genel Başkanı İsmail ŞİMŞEK’in Tüketici Hakem Heyeti başkanlığının uygulamalarına ilişkin ilgi (a) ve (b) sayılı dilekçelerine istinaden Kaymakamlığımızca yapılan inceleme sonucunda;
Tüketici Hakem Heyeti Başkanı Sinan HAZNEDAR ile diğer görevlilerin gerek kamu gerekse özel sektörde yürüttükleri asli görevlerinin olduğu, bu nedenle çeşitli sebeplerle üyelerin düzenli olarak toplantıya katılamadıkları bu durumda tüketici müracaat dosyalarının görüşülmesi ve karara bağlanmasında zaman almasına yol açtığı, bu nedenle iş ve işlemlerin sağlıklı yürütülmediği anlaşılmıştır.
Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına ilişkin iş ve işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve herhangi bir aksaklığa ve mağduriyete meydan verilmemsi için bundan böyle toplantıların ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilen zamanlarda hükümet konağında çalışma bürosunda düzenli olarak ve katılımın sağlanabilecek şekilde yapılması, yapılan toplantı sonucunda dosyalar karara bağlanmadan kişilere bilgi verilmemesi, dosyaların hukuki olarak karara bağlanması işleminin de toplantı esnasında yapılmasına özen gösterilmesi hususlarında gereğinin yapılmasını önemle rica ederim.
Mustafa DEMİR
Ünye Kaymakamı
DAĞITIM:
Gereği:
Ünye Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına İsmail ŞİMŞEK Ünye Tüketici koruma Derneği Başkanı
Not: Bu evrak 5070 Sayılı Kanun gereğince E-İMZA ile imzalanmıştır.

Ya ayna, şimdi söyle bana, ben muktedir miyim,yoksa… diyor,saygılar sunuyorum.
Ahmet Yenin
Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz