- Bilgi Agi | Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi ve Yazar Portali - https://www.bilgiagi.net -

Avrasya Kurumu Yeni Sempozyum Bildirileri

Uzunca bir isim: 8. Nizami’den Yunus Emre’ye, Kemal Atatürk’ten Haydar Aliyev’e uzanan sevgi ve barış yolu sempozyum bildirileri.

23-24 Mayıs 2011 tarihlerinde Azerbeycan’ın Başkenti Bakü’de gerçekleştirilen sempozyuma sunulan bildirilerin bir araya getirildiği 176 sayfalık büyük boy bir kitap.

(Prof. Dr.) Hayrettin İvgin tarafından hazırlanmış. Önsöz (Prof. Dr.) Bahaeddin Güney’e, sunmuş Hayrettin İvgin’e ait. Açılış konuşmaları yapılmış, Bahaeddin Güney, Prof. Dr. Celil Garipoğlu Nağıyev ve Prof. Dr. Elçin İskenderzade tarafından. Sempozyuma değişik imzaların bilirdi sunduğu görülüyor. Bu isim ve imzalardan bazıları;

(Prof. Dr.) Nail Tan, Doç. Dr. Nezaket Hüseyinkızı, Prof.Dr. Meherrem Ceferli, Doç. Dr. Ayten Aydınkızı, Dr. Yaşar Kalafat, Gardaş Elişoğlu.

Sayfa 47’ deki (Prof. Dr. Hayrettin İvgin) imzalı, 19.Yüzyıl Aşığı Deli Boran ile yeni kaynaklar ve şiirler, başlıklı bildirinin bir yerinde, Deli Boran’ın az bilinen deyiş ve şiirlerinden örnekler veriliyor. “Yar Bize” başlıklı şiirden:

 

Terki diyar edip gidiyorum gayri,

Gülsün yarenlerim ürüşan olsun,

Bir sitem süreyim özüme bari,

Bu yara sinemde bir nişan kalsın.

 

Boran der ki, kisbim oldu kar bize,

Ben bülbülüm mesken oldu zar bize,

Dede Garkın olur ise yar bize,

Varsın cümle cihan hep düşman olsun.

 

Kitabın, 147 nci sayfasında, bu bölümde “(Prof.Dr.)Nail Tan seksiyonu bildirileri yeralmış. Burada, Nail Tan hocayla ilgili değişik ve önemli görüşler ortaya konulmuş. Bu bölümdeki görüşlerden:

1. Aslında, Prof.Dr.Nail Tan Türk kültürüne yapmış olduğu büyük ve şerefli hizmetlerine göre, çok nadir şahsiyetlerden biridir. (Prof.Dr.Elçin İskenderzade)

2. Nail Tan, Azerbaycan edebiyatının, aşık sanatının her vesileyle Türkiye’de tanıtılması, şairlerin-aşıkların bir araya gelmesi konusunda Valiliklere, Belediye Başkanlıklarına tavsiyelerde bulundu. Genel Müdürlük yaptığı ve yazar olarak belli bir tanınmışlığı olduğundan, tavsiyeleri çoğu zaman dikkate alındı. (Prof.Dr. Hayrettin İvgin)

3. Nail Tan, Türklerin hayatında önemli ehemmiyeti olan bayramlara da öz eserlerinde geniş yer vremiştir. Türklerin müşterek bayramı olan “Novroz” (Bahar hakkında kaleme aldığı makaleleri çok merak doğurur (Doç.Dr. Nezaket Hüseyinkızı)

4. “Nail Tan’a Armağan” adlı kitapda bir çok değerli yazılara nazar yitirdikde, Nail Tan’ın önemli özelliklerini görürüz. Kitapda çok yazıları buna misal getirmek olur (Gardaş Elişoğlu).