content 25 temmuz 1966 Manisa doğumluyum. Manisa Lisesi Edebiyat bölümü mezunuyum. Manisa da merkez de ikamet etmekteyim.
13 Eki

Astroloji Psikoloji Ve Tıp

Astroloji ve psikoloji alanında kendisini yetiştirmemiş bir kişinin tıp fakültesinden mezun olmuş olsa dahi kendisine HEKİM diyebilme hakkı bulunmadığına inananlardanım.Lokman hekim hekimlerin atasıdır. Esma-ül Hüsna dan el Hakim ismi hekimlik mesleğiyle çok ilintilidir. El Hkim isminin manasına baktığımızda şunlar vardır. “Hüküm ve hikmet sahibi ”, “Her şeyi olduğu gibi bilen ”, “Gerekeni en güzel ve en faydalı şekilde yapan ” . Ayrıca Kuran-ı Kerim Lokman suresi 12. ayetinde :

12-) Ve lekad ateyna LukmanelHıkmete enişkür Lillahi* ve men yeşkür feinnema yeşküru linefsih* ve men kefere feinnAllahe Ğayniyyün Hamiyd;
Andolsun ki biz Lukman’a: “(gayrı olmadığına şahadet ettiğin, hakikatın olan, varlığında açığa çıkan tüm kuvvenin sahibi) Allah’a şükret” diye Hikmet (sistemli tefekkür aklı, herşeyin hakkını verecek işlev bilgisi; nübüvveti ta’rifiyye ilmi) verdik... Kim şükreder ise, ancak kendi nefsine şükreder... Kim de küfr (nankörlük) ederse, muhakkak ki Allah Ğaniyy’dir, Hamiyd’dir.

Görüldüğü gibi hikmet, sistemli tefekkür aklı, her şeyin hakkını verecek işlev bilgisi; nübüvveti ta’rifiyye ilmi diye açıklanmış. Hikmeti çözme bir anlamda gizli olanı açığa çıkarma, deşifre etme, olayı anlama kabiliyeti ile bütünleşebilen canlı akıl diyebiliriz.  

Astroloji ve psikoloji bilimi insanda çok etkendir. Her ikisinin birleşim noktası da hormonlardır. Daha sonra bu iki bilime bağlı olarak fizik,kimya,biyoloji,matematik ve edebiyat alt alta sıralanabilir. Ama sonuçta insan ve evren biliminin temeli astroloji ve psikolojidir. Bu bilimlerde tecrübesi olmayanların hekim olabilmesi mümkün değildir.

Astrolojiden ve psikolojiden anlamayan bir kişi tıp fakültesinden mezun olsa da hekim olamaz demiştik. Doktor demek para vizite için çalışan değil sorun çözen, tedavi eden, gözlemleyen, muayene eden, analiz eden ve teşhis tedavi eden demektir. Hastaneler ticarethane değildir. Hastalar da müşteri değildir. Ticari kurallar ve kaygılar hastanede geçerli değildir ve olmamalıdır da.

Astroloji ve psikoloji insanın ruhuyla ilişkilidir. Ruh üzerine çalışmalar ve soyut kavramlar çok tecrübe isteyen bir alandır ve istismara da çok açıktır. Yoksa kişinin sadece kan ve idrar tahliliyle hastalık teşhisi koyup bir torba ilaç yazan kişiye doktor denir de HEKİM denmez.

Yukarıdaki ayette görüldüğü üzere bir insanın şükredebilmesi için hikmet nasip olması gereklidir. Hikmet idrakinde olamayan bir kişide ezbercilik, taklitçilik, mukallitlik görülür de ilim,irfan,anlayış görülmez. Sorunun çözümü için olayın sebebini bulmak görmek şarttır. Bir kişi hangi mesleği yaparsa yapsın sorun çömüyorsa sorun oluşturuyor demektir. Sorun üreten bir kişi ise sivrisinek üreten bataklığa benzer. Bir toplymda sorun üretenler çoğalıyor ve bu kişiler makam yetki sahibi oluyorlarsa o toplum batıyor demektir.

Bir toplum şükretmiyorsa nankörlük ediyor demektir. Nankör bir toplumun sonunun hiç de iyi olmadığı kutsal kitapların hepsinde de yazar. Astroloji kişi de kader olgusunu düşündürür, psikoloji de etme bulma sisteminin nasıl çalıştığı hakkında kişiyi eğitir. Astroloji yağmur-su, psikoloji ise toprak gibidir ve insan ilminde çok önemlidir.  Hekimlik bu iki bilimle başlar.

Etiketler : , , , ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank