content

yazarportal-com-bilgiagi-net-tasviriefkar-com

23 Ara

Anayasa Mahkemesi Başkanları Balıkesir Barosunun Hep Konuğu Oldular

Biz bu Başkanların, hemen hemen hepsini tanıyıp, görüşmüş ve konuşmuşuzdur. .

Ancak, Ahmet Hamdi BOYACIOĞLU, Yekta Güngör ÖZDEN, Ahmet Necdet SEZER,

Mustafa BUMİN, Tülay TUĞCU, Haşim KILIÇ’ la biz ismen, cismen konuşmuş birlikte

çalışmalarımız olmuş, çok defa yıllar içinde yayılmış, birçok hukuk kongrelerinde, toplantılar

ında, dinleyici, konuşmacı ve tebliğ sunucusu olmuşuzdur. Yekta Güngör ÖZDEN’ in Ba

şkanlığında Anayasa Mahkemesinin yaptığı bir hafta süren etkinliklerde, Hatay’ da bizde bu

mahkeme heyetiyle birlikte bulunmuş ve konuşmacı olmuştuk. Bize de ödül sunulmuştu.

Bir zamanları Demokratik Barış Hareketinin aleyhine açıldığı kapatma davas

ında, bu partinin Genel Başkanı olarak, partiyi mahkeme huzurunda savunmuş, bin sayfayı a

şan ve 4 - 5 saati geçen savunmamızla 1 oy lehte farkla partimizin kapatılma davası red

edilmişti. O yıllardan beri partiler, sık sık Anayasa mahkemesince kapatılırken, bizim son

derece hummalı çalışmalarımız, Ülke hukukçularıyla birlikte, yabancı hukukçu, bilim adamları

ve siyasetçilerinin görüşlerini mahkeme huzuruna getirmemiz, onlara dair çok sayıda dosya,

doküman, kitap ve makaleleri Yüksek mahkemeye sunmamız ve bilimsel görüşleri açıklamam

ız nedeniyle, parti kapatılmaktan kurtulmuştu. Burada yeri gelmişken açıklamak isteriz.

Demokratik Barış Hareketi aleyhine açılan kapatılma davası, “parti programında bulunan

Diyanet İşleri Başkanlığının, devlet çarkı içerisinden çıkarılmasını istiyorduk. Yüz bini aşan

Diyanet personelinin devlet bütçesinden almış olduğu paranın iki katrilyonu çoktan aştığını,

bunun devlet bütçesine çok büyük yükler getirdiğini, Eski Türklerde itibaren Osmanlı

döneminde 600 yıl süren süre içinde, diyanetin ve onun hocası, imamı, hatibi ve tüm

personelinin fahri çalıştığını veya cemaatler, vakıflar marifetiyle ihtiyaçların giderildiğini ve

diyanete lazım gelen bir cümle cami, mescit ve ibadethanelerin bu kanallarla yapıldığını ve

devlet bütçesine yük olmadığını açıklamış ve bununda dinler arasında eşitliği ve adaletin

hakkaniyetin getirdiğini açıklamıştık. Neden Cumhuriyet döneminde de bu yol takip

edilmesin, neden diyanete dair hükümler Anayasanın içine konularak, bir nevi tartışma dışına

çıkarılsın bunu doğru bulmuyor ve onaylamıyoruz ve keza , “Devlet Çarkı İçinde Diyanetin

Bulunmasını Laiklikle Bağdaştıramıyoruz” demiştik.

Şimdi bu fikirlerimizin ve parti programında bulunan hükümlerin daha çok gündeme

geldiğini ve su yüzüne çıktığını görmekteyiz.

Sırası gelmişken küçük ve kısa bilgilerle bu parti hakkında açıklamalar yapmak

istiyoruz. Biz Demokratik Barış Hareketinin Genel Başkanlığını yaptığımız ve onu Genel

Başkan olarak temsil ettiğimiz yıllarda, Anadolu’ da çok sayıda toplantılar, kongreler,

mitingler ve basın toplantıları yapmıştık. Stadyumları ve meydanları, hele hele Ankara’ da ki

19 Mayıs Stadyumunda toplanan binlerce insan türbinleri değil, sahayı tıklım tıklım doldurmu

ştu. Ünlü spiker Tuna HUŞ ve Hüsniye ÇINAR ile birlikte, onbinlerce insana parti tanıtıl

ıyor, programı okunuyor, bildiriler, tebliğler açıklanırken gökte uçan uçaklar ve helikopterler

onbinlerin üzerine karanfiller yağdırmıştı. .Bu mitinglerden birini Balıkesir’ de yapmıştık. Bu

parti de kurucusu, örgütçüsü ve ilk Genel Başkanı Ali Haydar VEZİROĞLU ile çok say

ıda alevi babaları ve dedeleri ve Aleviler bulunuyordu. Ünlü sanatçı Arif SAĞ ve oğlu

Tolga ve bugünkü AKP Millet vekili Reha ÇAMUROĞLU’ na değin, Serpil AKILLIO

ĞLU ( TV. Yapımcısı) Hüsniye ÇINAR( Sunucu) Ayten ALAGÖZ( Sanatçı) Ekrem

ALTUN, Hıdır YILDIZ, Selahattin GÜLER, Doğan GÖK, Ali SARIGÜL, İbrahim

KURTULMAZ, Veli AYTAÇ gibi, eski parlamenterler, yazarlar, sanatçılar, hukukçular ve

gazetecilerin hâkim olduğu bir kadroyla çalışmalarını sürdürüyordu. Başlangıçta Alevilerin

çoğunlukta olduğu bu parti için, Alevi partisi deniliyordu. Parti aleyhine kapatma davası

açılınca ben ve yukarıda bir kısmını sayabildiğim arkadaşlarımız Genel Başkan, Genel Başkan

Yardımcısı, Merkez Yürütme Kurulu Üyeliklerine seçilerek Demokratik Barış Hareketinde

kalmış, kapatma davasını önlemek ve tesirsiz kılmak görevini üstlenmiştik. Ana Parti olarak

da, bizim dışımızda Barış Partisi kurulmuştu.

Etiketler :

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank