- Bilgi Agi | Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi ve Yazar Portali - https://www.bilgiagi.net -

Alt-emperyal!

Emperyalizme kaşı ülke kurmuş ülkenin çocukları, şimdi alt-emperyal türküleri söylüyorlar.

Neymiş, Amerika bölgeden çekiliyormuş, bölgedeki Amerikan çıkarları ile birlikte, Türk ulusunun çıkarlarını savunmak, Türk ulusunun hakkı imiş.

Gerçi onlar ulus sözcüğünü ağızlarına almıyorlar ama siz öyle kabul edin.

Emperyal olma duygusunun içinde hiçbir zaman ulus/millet hakkı ve hukuku yoktur. Emperyal menfaat; kapitalist kurum, kuruluş ve kodaman hakkı hukuku için işler.

Bunlara göre, biz artık emperyal güç olmuşuz, bölge hâkimiyeti bizden sorulurmuş, Suriye meselesi aynı zamanda Türkiye’nin iç sorunuymuş, v.s.

Keşke bu sözleri söyleyenler kendi öz güveni ile böyle konuşuyor olsalar.

Keşke patriotların gölgesinde, konuşuyor olmasalar.

Keşke Türkiye ile bölge halklarının işbirliğinden aldıkları güçle kendilerine güven içinde olsalar.

Kendine güvenen insan, halkına güvenen insan ülkesinin ileri gideceğine elbet inanmalıdır.

Bunların ki, halka ve kendilerine güvenden ziyade, Amerika’ya güvendikleri için alt-emperyal sözünden yola çıkıyorlar.

Yurtseverler, bağımsızlıkçılar ve milli unsurlar, bunlara, siz Amerikan uşağısınız diyorlar ya… Güya bunlar kendilerinin uşak olmadığını ve alt emperyal olduklarını ifade etmeye çalışıyorlar.

Yani bulundukları statüyü, uşaklıktan bir üst rütbeye taşıyorlar. Rütbe mi cüppe mi oda belli değil ya…

Önceleri Amerika’nın taşeronluğunu yapmayı, bir iş ilişkisinin gereği gibi ortaya koyuyorlardı.

Baktılar ki bu “Amerikan Uşağı” suçlaması halkın içinde çok anlaşılır duruma geliyor, buna yeni ad koydular. Alt-emperyal.

Durumun tam karşılığı olan, Amerikan uşaklığı ifadesini söyleyemedikleri için, alt emperyal diyorlar.

Mehmetçiğin canı üzerinden yaptıkları  “müdahale bölgelerine asker gönderme ve bölgenin Amerika adına jandarması olma işine” alt-emperyal olma adını veriyorlar.

Bunun emperyal güç olma ile hiçbir ilişkisi yok.

Emperyalist bir ülke olabilmek için gerekli olan şartların hiç birisi yokken, emperyalist bir ülke adayı olmak, ancak uşaklığın halktan bir süreliğine gizlenmesine hizmet eder.

Önce şunu ifade ederek sözümüze devam edelim.

Emperyalist bir ülke olmayı amaçlamak, çağımız insanlığı için ahlaki bir hedef değildir.İnsanın insanı sömürmesi hedeflenen bir amaç olamaz.

Amerika ve Avrupa emperyalist bloklar olmasına karşın, onların devlet erkânı bile, emperyalizmi insanlığa karşı bir olgu olarak ifade eder ve kendilerinin emperyalist olmadıkları savunarak, emperyal işleri yaparlar.

Emperyalistlerin ülkeleri işgal ederken, oralara demokrasi götürme iddiaları bundan kaynaklanır.

Nasıl emperyalist bir ülke olunur?

Birincisi ve en önemlisi para basarsınız, paranızı da, silahın gücü ile ülkeler arası ticarette değişim değeri olarak kullanmaya zorlarsınız. Paranızın değeri olmasa bile, değişim değeri olarak kullanıldığı için geçerli paradır.

Sömürü de bu para üzerinden yürür.

İkincisi ve daha önemlisi, para basıp, bastığını parayı satamadığınız için, sömürünün asıl mekanizması olarak, finans sistemine ortak olamazsınız.

Bunlardan daha önemlisi sizin halkınız, başka ülkelerin halklarının kanı ve canı üzerinden kendi varlığını sürdürmek istemez.

Çağını tamamlamış ve insanlığa kan ve gözyaşından başka bir yararı olmamış bir vahşi sistem amaç olarak alınıp yola çıkılamaz.